Predikanten


Via onderstaande links kunt u de pagina's van de predikanten bekijken:

- Wijkgemeente Ontmoetingskerk: mw. ds. L.G. Bos

- Wijkgemeente Sint-Janskerk A: ds. M.C. Batenburg

- Wijkgemeente Sint-Janskerk B: ds. G.C. Vreugdenhil

- Wijkgemeente De Oostpoort: ds. J. Verboom

- Wijkgemeente Pauluskerk: ds. C. van den Berg

- Wijkgemeente De Veste: 
ds. D. van Veen  

- Wijkgemeente Westerkerk: ds. U.G.M. Doedens

- Bijzondere wijkgemeente ICF:  pastor-teamleider mw. B. Langeler

- Predikanten met een bijzondere opdracht  >>