Kerkelijk Bureau

Lever svp uw collectebonnen in om Kerk en Diaconie te steunen, lees verder ....

Adres:  
Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda
Bankrekeningen:
NL69RABO0373720122: Algemene rekening 
NL41RABO0373720335: Actie Kerkbalans
NL85RABO0373720416: Protestants Kerknieuws
NL19RABO0373720343: Landelijke collecten