Kerkelijk Bureau

Bijdragen aan de collecten 

Alle mogelijkheden op een rij om te kunnen bijdragen aan de collecten voor de diaconie en pastoraat en eredienst:
Bijdragen via de hierna genoemde mogelijkheden verdienen de voorkeur omdat deze de minste foutkans en werk geven: 

  • Bijdragen via de app Appostel. 
  • Bijdragen via de kerkapp van de eigen wijkgemeente.
  • Gebruik maken van de button ‘Collecten eredienst’   
  • Overmaken van uw bijdrage naar één van onderstaande rekeningen: NL54RABO0373737270 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda (1e collecte) of NL69RABO0373720122 t.n.v. Protestantse Kerk Gouda (2e collecte). 
  • Bijdragen d.m.v. collectebonnen. U kunt deze bestellen bij het kerkelijk bureau. Dit kan telefonisch (513360), via e-mail of op het kerkelijk 
    bureau zelf tijdens openingstijden (maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.30 en 12.30 uur)
  • Inleveren van de collectebonnen tijdens het collecteren.  

Giften voor de kerk zijn fiscaal aftrekbaar, zie ANBI Kerkbeheer en ANBI Diaconie.  
Wij danken u heel hartelijk voor uw betrokkenheid en voor het geven van uw bijdrage, uw steun is hard nodig!