Kerkelijk Bureau

Bijdragen en bestellen

Bericht van de diaconie en kerkbeheer

Hieronder ziet u de mogelijkheden om te kunnen bijdragen aan de collecten : 
1. Via de app Appostel (voormalige kerkgeldapp) van SKG. 
2. Via de website button 'Collecten eredienst' 
3. Uw bijdrage overmaken naar: NL54RABO0373737270 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda (1ste collecte) of NL69RABO0373720122 t.n.v. Protestantse Kerk Gouda (2de collecte)
4. Het inleveren van collectebonnen. 
Wij danken u heel hartelijk voor uw betrokkenheid en voor het geven van uw bijdrage!