Kerkelijk Bureau

Bijdragen aan de collecten 

Alle mogelijkheden op een rij om te kunnen bijdragen aan de collecten voor de diaconie en pastoraat en eredienst:

  • Bijdragen via de app Appostel. 
  • Bijdragen via de kerkapp van de eigen wijkgemeente.
  • Gebruik maken van de button ‘Collecten eredienst’   
  • Overmaken van uw bijdrage naar één van onderstaande rekeningen: NL54RABO0373737270 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda (1e collecte) of NL69RABO0373720122 t.n.v. Protestantse Kerk Gouda (2e collecte)
  • Inleveren van collectebonnen. Deze kunt u deponeren in de brievenbus van het Kerkelijk Bureau (aan het hek).

Giften voor de kerk zijn fiscaal aftrekbaar, zie ANBI Kerkbeheer en ANBI Diaconie.  
Wij danken u heel hartelijk voor uw betrokkenheid en voor het geven van uw bijdrage, uw steun is hard nodig!