Prot. Jeugdwerk Gouda

STEP

Sinds januari 2010 heeft de Protestantse gemeente van Gouda een jeugdcentrum, geïnitieerd door HGJB en JOP.  STEP wil als Protestants Jeugdcentrum in Gouda ondersteuning bieden aan de Protestantse wijkgemeenten bij hun verantwoordelijkheid voor het welzijn en de geloofsontwikkeling van de jeugd.

Protestantse Jeugdraad
De PJR is verantwoordelijk voor de ondersteuning van het jeugdwerk in de Protestantse gemeente door STEP.  De PJR is een afspiegeling van de diverse Protestantse wijken en bestaat uit:
- Voorzitter: Johan de Wit 
- Penningmeester: Marcel van Luxemburg
- Secretaresse: Marleen Vos
- Fondswerving: Rosalie Prinsen
- Algemeen lid: Alice Rijneveld.

Voor vragen en contact kunt u mailen met STEP   
Adres: Achter de Kerk 2, 2801 JW Gouda.

Get Together  

  • Get Together! is voor tieners van 15 jaar en ouder. Get Together! is een samenwerking tussen wijkgemeenten Ontmoetingskerk, Pauluskerk en De Veste