Een veilige Protestantse Kerk Gouda 

Kerkdienst 'Seksueel Misbruik en grensoverstrijdend gedrag maakt veel los'

Als onderdeel van het beleid ‘Veilige Kerk’ is op 1 november 2020 in de Sint-Jansgemeente een morgendienst
gehouden rond het thema: seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. Open communicatie over dit
onderwerp is van groot belang. De leden van de voorbereidingscommissie van deze dienst: Ds. Gerrit
Vreugdenhil, Cor van Haaften en Annemieke Janssen, vertellen in het interview waarom.
- Interview Protestants Kerknieuws 12 februari 2021 
- De morgendienst van 1 november is te beluisteren via YouTube 

Veilige kerk
De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Sterker nog: als je je ergens veilig moet kunnen voelen dan is dat in de kerk, binnen je eigen gemeente. De verantwoordelijkheid voor die veiligheid ligt in eerste instantie bij de leiding van de kerk. Tegelijk is ook ieder lid verantwoordelijk voor de veiligheid binnen de gemeente. Zeker als het gaat om kinderen en volwassenen in kwetsbare situaties.
 
De bijbel geeft aan dat we als christelijke gemeente voor elkaar moeten zorgen. Het bezig zijn met het onderwerp veiligheid kan de vragen oproepen als: 'Is dat nu allemaal nodig in de kerk?' en 'Is een ‘Veilige Kerk’ niet vanzelfsprekend?'.

We laten ons door de bijbel inspireren en proberen te leren wat de apostelen ons hebben te zeggen over zorg voor elkaar. In 1 Timotheüs 5:8 staat: ‘Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige’. En Galaten 6:10 zegt: ‘Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten’. Deze teksten motiveren en stimuleren ons om als gemeente na te denken over hoe we een ‘Veilige Kerk’ kunnen zijn en onze verantwoordelijkheid daarin te nemen.

Veilig kerkenwerk
Veilig kerkenwerk is een actueel onderwerp omdat de ervaring helaas heeft geleerd dat ook binnen kerkgenootschappen grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik plaatsvinden. De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Gouda heeft haar verantwoordelijkheid genomen door een ‘Veilige Kerk’ sinds april 2018 structureel in het beleid van de Algemene Kerkenraad op te nemen. Vanuit dit beleid wordt binnen de wijkkerkenraden en door jeugdambtsdragers met de leidinggevenden in het jeugdwerk nagedacht, gesproken èn gewerkt aan het zijn van een ‘Veilige Kerk’ voor iedereen. Specifiek voor het Jeugdwerk is een ‘Handboek veilig jeugdwerk’ ontwikkeld.

Blijf er niet mee zitten!
De kerk hoort een veilige plek te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet vanzelfsprekend.
Helaas kan ook binnen kerkelijke relaties seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Soms overduidelijk, maar soms ook heel subtiel door een blik, een opmerking of iemand komt iets te nadrukkelijk dichtbij en daarmee over jouw grens gaat.
Als je binnen de gemeente iets vervelends meemaakt probeer hierover te praten met iemand die je vertrouwt. Hoe moeilijk het ook kan zijn om hierover in gesprek te gaan, blijf er niet mee zitten!

De vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via:
www.protestantsekerkgouda.nl/vertrouwenspersonen