Veilige Kerk  

Veilige Kerk 
Grensoverschrijdend gedrag komt ook in de kerk voor. Het project Veilige gemeente van de Protestantse Kerk helpt van de kerk een veilige(r) plek te maken. 
Wanneer Arda als tiener op kamers gaat wonen, begint voor haar het seksueel misbruik door een familielid die haar op haar kamer opzoekt. Als ze na ruim 30 jaar vastloopt in het leven door het seksueel misbruik, onderkent ze haar probleem en zet ze de stap naar de hulpverlening.
Ze ervaart hoe bevrijdend openheid werkt: 'Ik heb aan den lijve ervaren hoe lastig het is om erover te praten', 'En ik had het zo nodig dat er met me meegedacht werd.' Arda neemt je in deze video mee in haar eigen proces.

Loop je ook rond met een ervaring waar je het gevoel hebt met niemand te kunnen bespreken neem dan contact op met een van de vertrouwenspersonen van de Protestantse Kerk Gouda: Herma Koopman (06 17067995) of Pieter van Boven (06 49158190).

Namens de commissie Veilige Kerk, 
Cor van Haaften

Veilige kerk
De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Sterker nog: als je je ergens veilig moet kunnen voelen dan is dat in de kerk, binnen je eigen gemeente. De verantwoordelijkheid voor die veiligheid ligt in eerste instantie bij de leiding van de kerk. Tegelijk is ook ieder lid verantwoordelijk voor de veiligheid binnen de gemeente. Zeker als het gaat om kinderen en volwassenen in kwetsbare situaties.
 
De bijbel geeft aan dat we als christelijke gemeente voor elkaar moeten zorgen. Het bezig zijn met het onderwerp veiligheid kan de vragen oproepen als: 'Is dat nu allemaal nodig in de kerk?' en 'Is een ‘Veilige Kerk’ niet vanzelfsprekend?'.

We laten ons door de bijbel inspireren en proberen te leren wat de apostelen ons hebben te zeggen over zorg voor elkaar. In 1 Timotheüs 5:8 staat: ‘Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige’. En Galaten 6:10 zegt: ‘Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten’. Deze teksten motiveren en stimuleren ons om als gemeente na te denken over hoe we een ‘Veilige Kerk’ kunnen zijn en onze verantwoordelijkheid daarin te nemen.

Veilig kerkenwerk
Veilig kerkenwerk is een actueel onderwerp omdat de ervaring helaas heeft geleerd dat ook binnen kerkgenootschappen grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik plaatsvinden. De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Gouda heeft haar verantwoordelijkheid genomen door een ‘Veilige Kerk’ sinds april 2018 structureel in het beleid van de Algemene Kerkenraad op te nemen. Vanuit dit beleid wordt binnen de wijkkerkenraden en door jeugdambtsdragers met de leidinggevenden in het jeugdwerk nagedacht, gesproken èn gewerkt aan het zijn van een ‘Veilige Kerk’ voor iedereen. Specifiek voor het Jeugdwerk is een ‘Handboek veilig jeugdwerk’ ontwikkeld.