Colofon  


De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door het webteam van de website Protestantse Kerk Gouda. De redactie besteedt uiterste zorg aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbieden van de informatie op deze site. Toch is het mogelijk dat informatie is opgenomen die niet correct, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het auteursrecht voor de informatie die deze website verstrekt, ligt bij de redactie. Dit geldt ook voor beeldmerken en fotomateriaal.

Het is mogelijk dat via de internetsite toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De redactie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Gouda is algemeen eindverantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met de inhoud van de website. De AK heeft het mandaat voor de uitvoering van het verzorgen van de inhoud van de website overgedragen aan de redactiecommissie. Lees meer in het Redactiestatuut en Privacyverklaring.

Voor vragen/opmerkingen over de website kunt u contact opnemen met de redactie.