Redactie website 


Het webteam van de website protestantsekerkgouda.nl bestaat uit de volgende leden:

- Teamleider/(eind)redacteur: mw. J.G. Neven-Niezing
Redactielid:  mw. M. Voogt-de Jong  
ICT-problemen website: B. de Geus 

Vragen of opmerkingen
Kunt u stellen via het contactformulier of de e-mail. Wilt u dit contactformulier en e-mailadres alleen gebruiken voor berichten die bestemd zijn voor de redactie van de website? Bijvoorbeeld verzoeken tot plaatsen van onderwerpen op Actueel, wijziging van teksten op de website of het melden van ICT-problemen.
Berichten voor het Kerkelijk Bureau kunt u sturen via het eigen contactformulier

Bronvermelding
De actuele informatie op de website is afkomstig uit zondagsbrieven van de kerken; kopij Protestants Kerknieuws en Raad van Kerken Gouda; het Kerkbulletin van de Protestantse Kerk Nederland etc. 

Klankbordgroep
Het webteam nodigt regelmatig een klankbordgroep uit om de inhoud, presentatie en het proces van de website protestantsekerkgouda.nl te evalueren. De deelnemers zijn afgevaardigden van de wijkgemeenten en hebben daar meestal een specifieke taak. Hun expertise stellen we bij deze evaluaties zeer op prijs. Een samenvatting van de bespreking wordt opgenomen in het jaarverslag. 

De website werd op 2 januari 2017 in gebruik genomen.

Bezoeken van website www.protestantsekerkgouda.nl van mei 2018 tot en met oktober 2018 per week