Redactie website 


Het webteam van de website protestantsekerkgouda.nl bestaat uit de volgende leden:

- Teamleider/(eind)redacteur: mw. J.G. Neven-Niezing
- Redacteur algemeen: D. Naerebout 
- Redacteur onderdeel Diaconie: mw. M. Woudstra 
- ICT-problemen website: B. de Geus. 

Vragen of opmerkingen
Kunt u stellen via het contactformulier of de e-mail. Wilt u dit contactformulier en e-mailadres alleen gebruiken voor berichten die bestemd zijn voor de redactie van de website? Bijvoorbeeld verzoeken tot plaatsen van onderwerpen op Actueel, wijziging van teksten op de website of het melden van ICT-problemen.
Berichten voor het Kerkelijk Bureau kunt u sturen via het eigen contactformulier

Bronvermelding
De actuele informatie op de website is afkomstig uit zondagsbrieven van de kerken; kopij Protestants Kerknieuws Gouda; Raad van Kerken Gouda; het Kerkbulletin van de Protestantse Kerk Nederland etc. 

De website werd op 2 januari 2017 in gebruik genomen.

Bezoeken per week van website www.protestantsekerkgouda.nl van maart 2021 tot en met augustus 2021