Kerkbeheer en Organisatie

Beheer en verhuur

Reserveren zaal
Via dit formulier kunt u een aanvraag doen om een zaal te reserveren voor een kerkelijke activiteit in de Ontmoetingskerk; De Oostpoort; Pauluskerk; Westerkerk en gebouw De Brug.

Informatie over reserveringen voor gebouw de Veste en de Sint-Jan kunnen via onderstaande buttons worden verkregen. 

Kerkelijk Bureau en postadres College van Kerkrentmeesters: 
Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda