Kerkbeheer en Organisatie

Beheer en verhuur

Reserveren zaal
Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor het gebruik van een zaal voor een (kerkelijke) activiteit voor onderstaande gebouwen.

Uitzondering: voor gebouw De Veste en de Sint-Janskerk kunt u via de websites van de wijkgemeenten meer informatie krijgen. 

Kerkelijk Bureau en postadres College van Kerkrentmeesters: 
Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda