Kerkbeheer en Organisatie 

Beheer en verhuur

Postdres College van Kerkrentmeesters: 
Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda