Kerkbeheer en organisatie

Inkomsten en uitgaven 

Bijdragen aan de collecten 

Alle mogelijkheden op een rij om te kunnen bijdragen aan de collecten voor de diaconie en pastoraat en eredienst:

  • Meedoen via de app Appostel.  Het voordeel van het gebruik van de app is dat u er tegoed mee kunt aankopen, wat de transactiekosten voor de kerk laag houdt.
  • Gemeenteleden van de Oostpoort en de Sint-Jansgemeente kunnen ook bijdragen via de app van hun wijkgemeente. Ook bij deze app kunt u tegoed aankopen.
  • Gebruik maken van de button ‘Collecten eredienst’   
  • Overmaken van uw bijdrage naar één van onderstaande rekeningen: NL54RABO0373737270 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda (1e collecte) of NL69RABO0373720122 t.n.v. Protestantse Kerk Gouda (2e collecte)
  • Inleveren van collectebonnen. Deze kunt u deponeren in de brievenbus van het Kerkelijk Bureau (aan het hek), dan kan het Kerkelijk Bureau de waarde van deze bonnen noteren en bestemmen voor de collectes die u hebt vermeld op de enveloppe. 

Giften voor de kerk zijn fiscaal aftrekbaar, zie ANBI Kerkbeheer en ANBI Diaconie.  
Wij danken u heel hartelijk voor uw betrokkenheid en voor het geven van uw bijdrage, uw steun is hard nodig!

Postadres College van Kerkrentmeesters: Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda
Bankrekeningen:
NL69RABO0373720122: Algemene rekening 
NL41RABO0373720335: Actie Kerkbalans
NL85RABO0373720416: Protestants Kerknieuws
NL19RABO0373720343: Landelijke collecten