Kerkbeheer en organisatie

Inkomsten en uitgaven 

Bericht van de diaconie en kerkbeheer

Mogelijkheden om te kunnen bijdragen en bestellen: 

  • Via de app Appostel (voormalige kerkgeldapp) van SKG. 
  • Via de website button 'Collecten eredienst' 
  • Uw bijdrage overmaken naar: NL54RABO0373737270 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda (1e collecte) of NL69RABO0373720122 t.n.v. Protestantse Kerk Gouda (2de collecte)
  • Het inleveren van collectebonnen. 

    Giften voor de kerk zijn fiscaal aftrekbaar, zie ANBI Kerkbeheer en ANBI Diaconie.  
    Wij danken u heel hartelijk voor uw betrokkenheid en voor het geven van uw bijdrage! 

Postadres College van Kerkrentmeesters: Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda
Bankrekeningen:
NL69RABO0373720122: Algemene rekening 
NL41RABO0373720335: Actie Kerkbalans
NL85RABO0373720416: Protestants Kerknieuws
NL19RABO0373720343: Landelijke collecten