Kerkbeheer en organisatie

Inkomsten en uitgaven 

Bericht van de diaconie en kerkbeheer

Hieronder ziet u de mogelijkheden om te kunnen bijdragen aan de collecten : 
1. Via de app Appostel (voormalige kerkgeldapp) van SKG. 
2. Via de website button 'Collecten eredienst' 
3. Uw bijdrage overmaken naar: NL54RABO0373737270 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda (1ste collecte) of NL69RABO0373720122 t.n.v. Protestantse Kerk Gouda (2de collecte)
4. Het inleveren van collectebonnen. 
Wij danken u heel hartelijk voor uw betrokkenheid en voor het geven van uw bijdrage! 

Postadres College van Kerkrentmeesters: Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda
Bankrekeningen:
NL69RABO0373720122: Algemene rekening 
NL41RABO0373720335: Actie Kerkbalans
NL85RABO0373720416: Protestants Kerknieuws
NL19RABO0373720343: Landelijke collecten