Kerkbeheer en organisatie

Inkomsten en uitgaven 

Geven in crisistijd
De Corona-crisis houdt ons momenteel in haar greep. Vele, zo niet alle samenkomsten van onze gemeente zijn voor de komende weken geannuleerd. Via de digitale weg kunnen gelukkig de samenkomsten nog wel beluisterd worden. Het inzamelen van uw gaven is helaas fysiek niet mogelijk.

Invoering van de KerkgeldApp
Als colleges zijn we al een tijdje aan het onderzoeken welke digitale mogelijkheden er zijn voor het collecteren. De vraag hiernaar is de laatste tijd toegenomen. Steeds meer gemeenteleden hebben geen contant geld meer op zak of vinden het lastig om collectebonnen aan te schaffen en deze dan ook daadwerkelijk mee te nemen naar de diensten. Onze jongste generaties weten niet beter of er wordt betaald met Tikkies en Betaalverzoeken die zij via Whatsapp distribueren.
De Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) heeft de Kerkgeld App ontwikkeld om gemakkelijk te geven. De colleges van kerkrentmeesters en diakenen hebben besloten om de Kerkgeld App nu versneld breed te gaan inzetten binnen de Goudse gemeente. Lees de hele brief 'Geven in Crisistijd'.
College van Kerkrentmeesters / College van Diakenen

Postadres College van Kerkrentmeesters: Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda
Bankrekeningen:
NL69RABO0373720122: Algemene rekening 
NL41RABO0373720335: Actie Kerkbalans
NL85RABO0373720416: Protestants Kerknieuws
NL19RABO0373720343: Landelijke collecten