Kerkbeheer en organisatie

Giften en legaten


Giften
Giften voor de kerk zijn fiscaal aftrekbaar (zie ANBI Kerkbeheer en ANBI Diaconie) en kunnen worden overgemaakt naar de rekeningnummers zoals vermeld bij op de pagina Bijdragen en Bestellen

Periodieke schenkingen
Misschien wilt u overwegen een zogenaamde periodieke schenking te doen. Dan geeft u gedurende ten minste vijf jaar een vast, zelf bepaald, bedrag per jaar. Voordeel is dat u dan het gehele bedrag van uw gift van de belasting af kunt trekken (er is geen fiscale drempel van 1% van uw inkomen en geen maximum aftrek voor de jaarlijkse gift). Het is aan u of u eens per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar een gift overmaakt. Een periodieke gift is een goede mogelijkheid om het werk in onze kerkelijke gemeente ook voor de langere termijn financieel te ondersteunen.

Per 1 januari 2014 zijn periodieke giften die zijn vastgelegd in een schenkingsovereenkomst tussen u en de kerk fiscaal aftrekbaar. Het is niet langer nodig om deze periodieke gift vast te leggen in een door een notaris opgestelde overeenkomst. De Protestantse Kerk Gouda heeft een modelovereenkomst opgesteld waarmee u eenvoudig de periodieke gift kunt vastleggen. Een paar opmerkingen hierbij:

- U kunt deze periodieke schenking ook doen als vervanging van uw bijdrage aan Kerkbalans. Dan is het natuurlijk mooi als u bij de bepaling van het bedrag rekening houdt met de jaarlijkse kostenstijging waar de kerk mee te maken heeft;
- Als u door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid uw toegezegde bijdrage niet kunt voldoen, dan vervalt de verplichting tot schenken;
- Bij overlijden eindigt de overeenkomst;
- Voor het regelen van de schenking kunt u de toelichting lezen en de modelovereenkomst
downloaden; na het invullen en ondertekenen opsturen naar het Kerkelijk Bureau;
Het zou natuurlijk geweldig zijn als u het eventuele belastingvoordeel dat u hiermee bereikt ook aan de kerk ten goede laat komen;

Legaten / erfstellingen
Wanneer u geen testament hebt, gaat uw bezit na uw overlijden naar uw wettige erfgenamen. Wilt u uw nalatenschap (voor een deel) een andere bestemming geven, dan is een testament nodig. Een testament wordt altijd door een notaris opgemaakt. 
Als u uw kerk wilt laten meedelen, dan zijn er twee mogelijkheden:
- U stelt een bedrag vast, dat dan als legaat na uw overlijden wordt uitgekeerd;
- U geeft aan dat een bepaald deel van uw nalatenschap bestemd  is voor de kerk.

Een testament is geen tijdloos document. Wijzigingen in het erfrecht of in uw persoonlijke omstandigheden kunnen veranderingen noodzakelijk maken. Bekijkt u dus in overleg met een notaris regelmatig uw testament.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau

Contactgegegevens:   
Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda
e-mail: kerkelijkbureau@pkngouda.nl
tel. 0182-513360
Bankrekeningen:
NL69RABO0373720122: Algemene rekening 
NL41RABO0373720335: Actie Kerkbalans
NL85RABO0373720416: Protestants Kerknieuws
NL19RABO0373720343: Landelijke collecten