Online kerkdiensten in verband met coronamaatregelen

Het moderamen van de Protestantse Kerk Nederland adviseert gemeenten om tot 1 juni 2020 uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen. Kom daarbij alleen samen met de mensen die noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn. Houd anderhalve meter afstand. 
Online kerkdiensten van de Protestantse Kerk Gouda kunt u mee beleven via Kerkomroep of een beeldweergave van de wijkgemeente. Meer informatie op het
kerkdienstenrooster of via de websites van de wijkgemeenten

Anke Huisman-Mak
voorzitter Algemene Kerkenraad PKN Gouda 
Laatste update website: 3 april 2020

Elke drie weken een meditatie door een van de predikanten of kerkelijk werkers.
Ds. Dick Eric van Dorsten, predikant van het Groene Hart Ziekenhuis, schrijft in het laatste Kerknieuws over het thema ‘De profeet in isolatie’ n.a.v. 1 Koningen 17: 2-4.

Via Kerkomroep Nederland kunt u thuis deelnemen aan de kerkdiensten van uw wijkgemeente of van andere kerken in Gouda.

Kerkradio/kerktelefoon is voor gemeenteleden die de kerk niet meer kunnen bezoeken door bijvoorbeeld een langdurige ziekte of ouderdom.
Meer informatie en aanmelden bij: C. van der Burg
Storingen kunt u melden bij Rekam, tel. 0182 585 555

Interkerkelijk Dovenpastoraat: uitzending van kerkdiensten speciaal voor doven.
www.doofenkerk.nl
www.opwegmetdeander.nl
www.beleefmee.nl