Wie je ook bent, welkom in de kerk!

Overzicht kerkdiensten 

Collecte opbrengsten

Het voor 2022 begrote bedrag voor de kerkcollecten voor Kerkbeheer bedraagt € 145.000. Wij hebben tot en met april 2022 € 45.115 mogen ontvangen. Wij danken u heel hartelijk voor uw betrokkenheid en voor het geven van uw bijdrage!

Kerkdienst beluisteren of bekijken 
Via Kerkomroep of via het YouTube kanaal van de wijkgemeente kunt u thuis deelnemen aan de online kerkdiensten van uw wijkgemeente of van andere kerken in Gouda. Informatie over de organisatie van de aangepaste (online) diensten vindt u in het  bovenstaande kerkdienstenrooster, maar vooral op de zondagsbrieven, websites, apps van de betreffende wijkgemeenten.    
Kerkradio
Binnenkort worden de kerkradionetten voor de Oostpoort, Westerkerk, De Veste en Ontmoetingskerk uitgeschakeld. De diensten zijn dan niet meer te volgen via de kerkradio, uiteraard wel via kerkomroep.nl
De diensten uit de Sint-Janskerk en de Pauluskerk blijven voor kerkradio ontvangers beschikbaar. Wanneer u van de kerkradio voor de diensten uit de vier eerstgenoemde kerken gebruik maakt en er is nog geen contact met u opgenomen, wilt u dit dan laten weten aan uw blokouderling. Er kan dan gezocht worden naar de beste manier om dit op te lossen.

Meditatie
Regelmatig een meditatie uit Protestants Kerknieuws. Deze keer schrijft ds. Kees van den Berg
, predikant van wijkgemeente Pauluskerk, over het thema 'Indrukwekkende engel en eetbaar boekje'.