Wie je ook bent, welkom in de kerk!

Overzicht kerkdiensten 

U bent van harte welkom in een van onze kerken. Via onderstaand week- of maandoverzicht vindt u vast een dienst bij u in de buurt, op een tijdstip dat u schikt.
Tot ziens! 

202401 Collecteopbrengst 1e kwartaal

Collecte-opbrengst eerste kwartaal 2024
Het voor 2024 begrote bedrag voor de kerkcollecten voor Kerkbeheer bedraagt € 160.000. 
Wij hebben tot en met maart € 46.178 mogen ontvangen. 
Wij danken u heel hartelijk voor uw betrokkenheid en voor het geven van uw bijdrage!

Meditatie
Regelmatig een meditatie uit Protestants Kerknieuws. Deze keer schrijft mw. ds. Hetty de Jong, geestelijk verzorger in verpleeghuis de Hanepraij
, over het thema 'De vrucht van de Geest is liefde’.

Kerkdienst beluisteren of bekijken 
Via Kerkomroep of via het YouTube kanaal van de wijkgemeente kunt u thuis deelnemen aan de online kerkdiensten van uw wijkgemeente of van andere kerken in Gouda. Informatie over de organisatie van de aangepaste (online) diensten vindt u in het  bovenstaande kerkdienstenrooster, maar vooral op de zondagsbrieven, websites, apps van de betreffende wijkgemeenten.   
Contactpersoon kerkradio, voor storingen en hulp: J.H. Nokkert, tel. 0182-582730