Wie je ook bent, welkom in de kerk!

Overzicht kerkdiensten 

Collecte opbrengsten

Het voor 2022 begrote bedrag voor de kerkcollecten voor Kerkbeheer bedroeg € 145.000.
Wij hebben tot en met december 2022 € 159.526 mogen ontvangen. Wij hebben in 2022 dus € 14.526 meer mogen ontvangen dan was begroot!
Wij danken u heel hartelijk voor uw betrokkenheid en voor het geven van uw bijdrage in 2022!

Meditatie
Regelmatig een meditatie uit Protestants Kerknieuws. Deze keer schrijft ds. G.J. Glismeijer, ambulant predikant van Sint-Jansgemeente A
, over het thema 'En meteen kraaide de haan'.

Energiebeleid kerken 
In 2023 gaan we vanwege de oplopende energiekosten weer zo efficiënt mogelijk verwarmen. Neem gedurende het stookseizoen wat extra warmte mee! Meer informatie op het onderdeel Kerkbeheer/Energiebeleid.  

Kerkdienst beluisteren of bekijken 
Via Kerkomroep of via het YouTube kanaal van de wijkgemeente kunt u thuis deelnemen aan de online kerkdiensten van uw wijkgemeente of van andere kerken in Gouda. Informatie over de organisatie van de aangepaste (online) diensten vindt u in het  bovenstaande kerkdienstenrooster, maar vooral op de zondagsbrieven, websites, apps van de betreffende wijkgemeenten.    

De diensten voor de Oostpoort, Westerkerk, De Veste en Ontmoetingskerk zijn niet meer te volgen via de kerkradio, wel via kerkomroep.nl. De diensten uit de Sint-Janskerk en de Pauluskerk blijven voor kerkradio ontvangers beschikbaar.