Kerk-zijn in coronatijd:

online kerkdiensten via Kerkomroep, YouTube of livestream

In lijn met het advies van de landelijke PKN in verband met de corona maatregelen kunnen de kerkdiensten in een aantal wijkgemeenten met een beperkt aantal bezoekers plaatsvinden. Informatie over het bijwonen van de diensten is te vinden op websites van de wijkgemeenten.

Geven in crisistijd: Ook onze gaven kunnen doorgaan nu we via de digitale weg de samenkomsten kunnen mee beleven. Ontdek via de pagina van het Kerkelijk Bureau de mogelijkheden om digitaal te kunnen bestellen, toezeggen en bijdragen.     

Elke drie weken een meditatie door een van de predikanten of kerkelijk werkers. Ds. Aalt Visser schrijft in het laatste Kerknieuws over het thema ‘WIE VOLGT?’ n.a.v. Luk 9:23 .

Via Kerkomroep kunt u thuis deelnemen aan de kerkdiensten van uw wijkgemeente of van andere kerken in Gouda. 
Kerkradio/kerktelefoon is voor gemeenteleden die de kerk niet meer kunnen bezoeken. Meer informatie en aanmelden bij: C. van der Burg. Storingen kunt u melden bij Rekam, tel. 0182 585 555