Kerk-zijn in coronatijd:

kerkdiensten via Kerkomroep, YouTube of livestream
of aanmelden via wijkgemeente

Kerkdiensten
In lijn met het advies van de landelijke PKN in verband met de corona maatregelen kunnen de kerkdiensten in de wijkgemeenten met een beperkt aantal bezoekers plaatsvinden. Voor de laatste informatie t.a.v. kerkbezoek en Coronamaatregelen: raadpleeg de website of zondagsbrief van de wijkgemeenten.

Geven in crisistijd
Ook onze gaven kunnen doorgaan nu we via de digitale weg de samenkomsten kunnen mee beleven. Ontdek via de pagina van het Kerkelijk Bureau de mogelijkheden om digitaal te kunnen bestellen, toezeggen en bijdragen.     

Meditatie
Elke drie weken een meditatie door een van de predikanten of kerkelijk werkers. Mw. Joyce Schoon schrijft in het laatste Kerknieuws over het thema ‘Kleine dingen met grote liefde’.

Kerkomroep en kerkradio
Via Kerkomroep kunt u thuis deelnemen aan de kerkdiensten van uw wijkgemeente of van andere kerken in Gouda. 

Kerkradio/kerktelefoon is voor gemeenteleden die de kerk niet meer kunnen bezoeken. Meer informatie en aanmelden bij: C. van der Burg. Storingen kunt u melden bij Rekam, tel. 0182 585 555