Wie je ook bent, welkom in de kerk!

Overzicht kerkdiensten 

Collecte opbrengsten

Het voor 2022 begrote bedrag voor de kerkcollecten voor Kerkbeheer bedraagt € 145.000.
Wij hebben tot en met september 2022 € 113.767 mogen ontvangen.
Wij danken u heel hartelijk voor uw betrokkenheid en voor het geven van uw bijdrage!

Meditatie
Regelmatig een meditatie uit Protestants Kerknieuws. Deze keer schrijft mw. ds. Ineke Polet, geestelijk verzorger van het CGZ Rivierduinen
, over het thema 'Hij weet niet hoe .....'.

Kerkdienst beluisteren of bekijken 
Via Kerkomroep of via het YouTube kanaal van de wijkgemeente kunt u thuis deelnemen aan de online kerkdiensten van uw wijkgemeente of van andere kerken in Gouda. Informatie over de organisatie van de aangepaste (online) diensten vindt u in het  bovenstaande kerkdienstenrooster, maar vooral op de zondagsbrieven, websites, apps van de betreffende wijkgemeenten.    

De diensten voor de Oostpoort, Westerkerk, De Veste en Ontmoetingskerk zijn niet meer te volgen via de kerkradio, wel via kerkomroep.nl. De diensten uit de Sint-Janskerk en de Pauluskerk blijven voor kerkradio ontvangers beschikbaar.