Wie je ook bent, welkom in de kerk!

Overzicht kerkdiensten 

05 2023 Collecten1ekw

Collecte opbrengsten

Het voor 2023 begrote bedrag voor de kerkcollecten voor Kerkbeheer bedraagt € 145.000.
Wij hebben tot en met maart € 30.067 mogen ontvangen.
Wij danken u heel hartelijk voor uw betrokkenheid en voor het geven van uw bijdrage!

Meditatie
Regelmatig een meditatie uit Protestants Kerknieuws. Deze keer schrijft mw. ds. L. Blok, Geestelijk verzorger van het Groene Hart Ziekenhuis
, over het thema 'Pinksteren is een geschenk van boven voor beneden!'.

Energiebeleid kerken 
In 2023 gaan we vanwege de oplopende energiekosten weer zo efficiënt mogelijk verwarmen. Neem gedurende het stookseizoen wat extra warmte mee! Meer informatie op het onderdeel Kerkbeheer/Energiebeleid.  

Kerkdienst beluisteren of bekijken 
Via Kerkomroep of via het YouTube kanaal van de wijkgemeente kunt u thuis deelnemen aan de online kerkdiensten van uw wijkgemeente of van andere kerken in Gouda. Informatie over de organisatie van de aangepaste (online) diensten vindt u in het  bovenstaande kerkdienstenrooster, maar vooral op de zondagsbrieven, websites, apps van de betreffende wijkgemeenten.