Wie je ook bent, welkom in de kerk!

Overzicht kerkdiensten 

Collecte opbrengsten

Het voor 2021 begrote bedrag voor de kerkcollecten voor Kerkbeheer bedraagt € 150.000. Wij hebben tot en met oktober 2021 € 111.416 mogen ontvangen. Het benodigde bedrag voor 2021 is nog € 38.584. Wij danken u heel hartelijk voor uw betrokkenheid en voor het geven van uw bijdrage! 

Meditatie
Regelmatig een meditatie uit Protestants Kerknieuws. Deze keer schrijft mw. drs. Ineke Polet
, over het thema 'Iets nieuws beginnen door verbinding te zoeken'.

Kerkdienst beluisteren of bekijken 
Via Kerkomroep of via het YouTube kanaal van de wijkgemeente kunt u thuis deelnemen aan de online kerkdiensten van uw wijkgemeente of van andere kerken in Gouda. 

Kerkradio/kerktelefoon is voor gemeenteleden die de kerk niet meer kunnen bezoeken. Meer informatie en aanmelden bij: C. van der Burg. Storingen kunt u melden bij Rekam, tel. 0182 585 555