Kerk-zijn in coronatijd:

online kerkdiensten via Kerkomroep, YouTube of livestream

Oefenperiode 
Het moderamen van de Protestantse Kerk Nederland adviseert gemeenten om vanaf 1 juni - naast online vieren - samen te komen met maximaal 30 mensen. Op deze manier kunnen gemeenten oefenen met kerk-zijn in een anderhalve meter setting. 

Geven in crisistijd: Ook onze gaven kunnen doorgaan nu we via de digitale weg de samenkomsten kunnen mee beleven. Ontdek via de pagina van het Kerkelijk Bureau de mogelijkheden om digitaal te kunnen bestellen, toezeggen en bijdragen.     

Elke drie weken een meditatie door een van de predikanten of kerkelijk werkers. Ds. David van Veen, predikant van wijkgemeente De Veste, schrijft in het laatste Kerknieuws over het thema ‘Hou vol’.

Via Kerkomroep kunt u thuis deelnemen aan de kerkdiensten van uw wijkgemeente of van andere kerken in Gouda.
Kerkradio/kerktelefoon is voor gemeenteleden die de kerk niet meer kunnen bezoeken. Meer informatie en aanmelden bij: C. van der Burg. Storingen kunt u melden bij Rekam, tel. 0182 585 555