Wie je ook bent, welkom in de kerk!

kerkdiensten via Kerkomroep, YouTube of livestream
of aanmelden via wijkgemeente

Meditatie
Regelmatig een meditatie uit Protestants Kerknieuws. Deze keer schrijft mw. Joyce Schoon, diaconaal consulent, over het thema 'Een liedje van het water'. 

Collecten 
Ontdek via de pagina van het Kerkelijk Bureau de mogelijkheden om digitaal te kunnen bestellen, toezeggen en bijdragen.     

Kerkdienst beluisteren of bekijken 
Via Kerkomroep of via het YouTube kanaal van de wijkgemeente kunt u thuis deelnemen aan de online kerkdiensten van uw wijkgemeente of van andere kerken in Gouda. 

Kerkradio/kerktelefoon is voor gemeenteleden die de kerk niet meer kunnen bezoeken. Meer informatie en aanmelden bij: C. van der Burg. Storingen kunt u melden bij Rekam, tel. 0182 585 555