Wie je ook bent, welkom in de kerk!

Overzicht kerkdiensten 

Collecte opbrengsten

Het voor 2022 begrote bedrag voor de kerkcollecten voor Kerkbeheer bedraagt € 145.000.
Wij hebben tot en met juli 2022 € 89.169 mogen ontvangen.
Wij danken u heel hartelijk voor uw betrokkenheid en voor het geven van uw bijdrage!

Kerkdienst beluisteren of bekijken 
Via Kerkomroep of via het YouTube kanaal van de wijkgemeente kunt u thuis deelnemen aan de online kerkdiensten van uw wijkgemeente of van andere kerken in Gouda. Informatie over de organisatie van de aangepaste (online) diensten vindt u in het  bovenstaande kerkdienstenrooster, maar vooral op de zondagsbrieven, websites, apps van de betreffende wijkgemeenten.    
Kerkradio
De diensten voor de Oostpoort, Westerkerk, De Veste en Ontmoetingskerk zijn niet meer te volgen via de kerkradio, wel via kerkomroep.nl. De diensten uit de Sint-Janskerk en de Pauluskerk blijven voor kerkradio ontvangers beschikbaar. 

Meditatie
Regelmatig een meditatie uit Protestants Kerknieuws. Deze keer schrijft mw. Andrea de Jong, R.K. geestelijk verzorger Groene Hart Ziekenhuis
, over het thema 'Reizen naar de oorsprong'.