Kerkdiensten/kerkomroep en meditatie


U bent van harte welkom in een van onze kerken. Via het week- of maandoverzicht, vindt u vast een dienst bij u in de buurt, op een tijdstip dat u schikt. Tot ziens!

Elke drie weken een meditatie door een van de predikanten of kerkelijk werkers.
Ds. Kees van den Berg, predikant van wijkgemeente Pauluskerk, schrijft in het laatste Kerknieuws over het thema ‘De Geest en de schepping: daar zeg je U tegen!’ n.a.v. Psalm 104:30.

Via Kerkomroep Nederland kunt u thuis deelnemen aan de kerkdiensten van uw wijkgemeente of van andere kerken in Gouda.

Kerkradio/kerktelefoon is voor gemeenteleden die de kerk niet meer kunnen bezoeken door bijvoorbeeld een langdurige ziekte of ouderdom.
Meer informatie en aanmelden bij: C. van der Burg
Storingen kunt u melden bij Rekam, tel. 0182 585 555

Interkerkelijk Dovenpastoraat: uitzending van kerkdiensten speciaal voor doven.
www.doofenkerk.nl
www.opwegmetdeander.nl
www.beleefmee.nl