Kerkbeheer en Organisatie

College van Kerkrentmeesters

Postadres: College van Kerkrentmeesters, Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda
Bankrekening: SKG Bank: NL09 FVLB 0699 8411 78 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda