College van Kerkrentmeesters

Samenstelling CvK

Voorzitter: G. H. de Soeten 
Secretaris: A. van der Schoot
Penningmeester:  J. Spijkerboer
Financieel adviseur: N. Reitsma

Postdres College van Kerkrentmeesters:
Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda
Bankrekeningen:
NL69RABO0373720122: Algemene rekening 
NL41RABO0373720335: Actie Kerkbalans
NL85RABO0373720416: Protestants Kerknieuws
NL19RABO0373720343: Landelijke collecten

Het CvK vergadert gewoonlijk 1 keer per 3 à 4 weken, behalve in de maanden juli en augustus. Twee tot drie keer per jaar wordt een plenaire vergadering gehouden, waarvoor alle (ouderling) kerkrentmeesters worden uitgenodigd. In deze vergaderingen worden de jaarrekening en de begroting vastgesteld.

Overige leden:
M. Kooiman, namens wijkgemeente Sint-Janskerk wijk A
D.M. van Heteren, namens wijkgemeente Sint-Janskerk wijk B
J. Spijkerboer, namens wijkgemeente Ontmoetingskerk
K.M. van Welie, namens wijkgemeente De Oostpoort 
A.S.C. Snoei, namens wijkgemeente Pauluskerk
W.J. Meerding, namens wijkgemeente Westerkerk
J.A. Broere, namens wijkgemeente De Veste 

Originele zegel Gereformeerde Kerk Gouda 

Originele zegel Hervormde Gemeente Gouda