College van Kerkrentmeesters

Samenstelling CvK

Voorzitter: G. H. de Soeten (namens wijkgemeente De Oostpoort)
Secretaris: A. van der Schoot
Penningmeester: M. Kortleven

Postadres: Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda
Bankrekening: SKG Bank: NL09 FVLB 0699 8411 78 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda

Het CvK vergadert gewoonlijk 1 keer per 3 à 4 weken, behalve in de maanden juli en augustus. Twee tot drie keer per jaar wordt een plenaire vergadering gehouden, waarvoor alle (ouderling) kerkrentmeesters worden uitgenodigd. In deze vergaderingen worden de jaarrekening en de begroting vastgesteld.

Overige leden:
T. van Dolder, namens wijkgemeente Sint-Janskerk wijk A
D.M. van Heteren, namens wijkgemeente Sint-Janskerk wijk B
J. Spijkerboer, namens wijkgemeente Ontmoetingskerk
A.S.C. Snoei, namens wijkgemeente Pauluskerk
T. Krist, namens wijkgemeente Westerkerk
G.L. de Gooijer, namens wijkgemeente De Veste 

Originele zegel Gereformeerde Kerk Gouda 

Originele zegel Hervormde Gemeente Gouda