College van Kerkrentmeesters

Samenstelling CvK

Voorzitter: G.H. de Soeten 
Secretaris: A. van der Schoot
Penningmeester: J. Spijkerboer

Postdres College van Kerkrentmeesters:
Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda
Bankrekeningen:
NL69RABO0373720122: Algemene rekening 
NL41RABO0373720335: Actie Kerkbalans
NL85RABO0373720416: Protestants Kerknieuws
NL19RABO0373720343: Landelijke collecten

Het CvK vergadert gewoonlijk 1 keer per maand, behalve in de maand augustus. Twee keer per jaar wordt een plenaire vergadering gehouden, waarvoor alle (ouderling) kerkrentmeesters worden uitgenodigd. In deze vergaderingen worden de jaarrekening en de begroting vastgesteld.

Overige leden:
G.J. de Jong, namens wijkgemeente Sint-Janskerk wijk A
D.M. van Heteren, namens wijkgemeente Sint-Janskerk wijk B
J. Spijkerboer, namens wijkgemeente Ontmoetingskerk
A.S.C. Snoei, namens wijkgemeente Pauluskerk
W.W.A. Fieren, namens wijkgemeente Westerkerk
A.P. van Selst, namens wijkgemeente De Oostpoort
J.A. Broere, namens wijkgemeente De Veste en als voorzitter van de Onderhoudscommissie        E.C. Warschauer, namens de Veste en voorzitter Exploitatiecommissie 
W.A.Th. Bik, namens de Sint-Joostgemeente. 

Zegel Hervormde Gemeente Gouda 

Zegel Evangelisch Lutherse Gemeente Gouda

Zegel Gereformeerde Kerk Gouda 

Zegel Protestantse Kerk
Gouda