Actueel

Kerk-zijn in coronatijd 

Wijkgemeenten 
  • Overzicht (online) kerkdiensten en Kerkomroep Gouda
  • Sint-Janskerk: Overzicht vespers en bijzondere diensten
  • De Oostpoort: Woensdagmorgen 10.00 - 11.30 uur open voor gebed, meditatie en gesprek
  • De Oostpoort: Woensdagavond 19.30 - 20.00 uur Vespervieringen 'Onderweg met de Psalmen
  • Sint-Janskerk: Open Kerk maandag t/m zaterdag van 17.30 - 21.30 uur; donderdag 19.30 uur bemoedigingsmoment via Kerkomroep en YouTube
  •  Algemene Kerkenraad: Fusiebesluit tussen de Evangelisch-Lutherse Gemeente Gouda en de Protestantse Gemeente Gouda 

    Laatste bijwerking website: 26 november 2020 

Adventstijd  

Uitgelicht

Dankbaar leven: een (op)gave?
Niet het streven naar geluk, maar het oefenen in dankbaarheid maakt mensen tevredener en optimistischer, zo leren we uit verschillende onderzoeken. Het doet ons goed om stil te staan bij de mooie momenten en goede dingen in ons leven - hoe klein ook. 

U geeft rust 
In deze onrustige tijden komen meer dan twintig verschillende kerken samen om het prachtige lied 'U geeft rust (door alles heen)’ te zingen. We hopen dat de troostende woorden jou mogen bemoedigen. Door alles heen zingen we samen woorden van hoop. 

Jaarthema ‘Het goede leven’ 
Wat maakt het leven goed, ook in tijden van crisis? De kerk kan woorden aanreiken voor die zoektocht, zegt scriba ds. René de Reuver. Het komende seizoen komt het jaarthema ‘Het goede leven’ op verschillende momenten terug.    
  

Visienota ‘Van U is de toekomst’  
Met de visienota ‘Van U is de toekomst’ zet de landelijke Protestantse Kerk een nieuw perspectief neer voor de richting die de kerk de komende jaren inslaat. Met een duidelijke gerichtheid op gebed, de lokale oecumene en een leven lang leren als gelovige.