Actueel

Kerk-zijn in coronatijd 

Wijkgemeenten 

Ander nieuws

Uitgelicht

Woord van bemoediging 
De coronamaatregelen zijn deze week weer aangescherpt. Dat raakt de samenleving hard en het raakt ons ook als kerk. Het kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam wordt nu opnieuw beperkt. Om moe en verdrietig van te worden, ook omdat een einde voorlopig nog niet in zicht is. Preses ds. Marco Batenburg heeft een bemoedigend woord voor alle gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Kerkdiensten
In lijn met het advies van de landelijke PKN in verband met de corona maatregelen kunnen de kerkdiensten met een beperkt aantal bezoekers plaatsvinden. Voor de laatste informatie t.a.v. kerkbezoek en Coronamaatregelen: raadpleeg de website of zondagsbrief van de wijkgemeenten.

31 oktober - Hervormingsdag: online Protestantse Lezing
Vanuit zijn protestantse levensovertuiging staat minister-president Mark Rutte stil bij de vraag: ‘Is een goed leven een perfect leven?’ De lezing is onderdeel van een online festival over het goede en mislukte leven. Dit festival wordt georganiseerd door de Protestantse Kerk. Via een livestream op www.protestantsekerk.nl kunnen mensen de avond bijwonen. 

Dankbaar leven: een (op)gave?
Niet het streven naar geluk, maar het oefenen in dankbaarheid maakt mensen tevredener en optimistischer, zo leren we uit verschillende onderzoeken. Het doet ons goed om stil te staan bij de mooie momenten en goede dingen in ons leven - hoe klein ook. 

Jaarthema ‘Het goede leven’ 
Wat maakt het leven goed, ook in tijden van crisis? De kerk kan woorden aanreiken voor die zoektocht, zegt scriba ds. René de Reuver. Het komende seizoen komt het jaarthema ‘Het goede leven’ op verschillende momenten terug.    
  

Visienota ‘Van U is de toekomst’  
Met de visienota ‘Van U is de toekomst’ zet de landelijke Protestantse Kerk een nieuw perspectief neer voor de richting die de kerk de komende jaren inslaat. Met een duidelijke gerichtheid op gebed, de lokale oecumene en een leven lang leren als gelovige. 

Kerk in Actie: Help een stille coronaramp voorkomen 
De gevolgen van de coronacrisis worden wereldwijd steeds zichtbaarder. Mensen kunnen niet naar hun werk en hebben dus geen inkomen en geen eten. Een catastrofe dreigt. Kerk in Actie ondersteunt kerken die deze stille coronaramp helpen te voorkomen.

U geeft rust 
In deze onrustige tijden komen meer dan twintig verschillende kerken samen om het prachtige lied 'U geeft rust (door alles heen)’ te zingen. We hopen dat de troostende woorden jou mogen bemoedigen. Door alles heen zingen we samen woorden van hoop. 

Licht voor Gouda
In deze tijden kunnen we elkaar helpen. Op de website 'Licht voor Gouda' vindt u een overzicht van praktische hulp; bemoedigende teksten en beelden plus een overzicht van online vieringen in Gouda.