Actueel

Wie je ook bent, welkom in de kerk

Wijkgemeenten

 • Overzicht kerkdiensten en kerkomroep >>
 • Collecterooster en collectedoelen: zie pagina Diaconie >> 
 • Maakt u al gebruik van collectebonnen? >> 
 • 24 november 17.30 - 20.30 uur Pauluskerk: Maaltijd met vluchtelingen, zie uitgelicht en pagina diaconie  >>
 • 26 november 20.00 uur Ontmoetingskerk: Diaconale avond over armoede in de klas' >>

  Laatste update website: 17 november 2018 

Ander Nieuws  

 • Nieuwe rekeningnummers Protestantse Kerk Gouda >>
 • Vrijwilligers vacaturebank >>
 • Privacyverklaring Protestantse Kerk Gouda >>
 • Nieuwsberichten Protestantse Kerk Nederland >>
 • Najaar 2018: Cursusaanbod Kerk en Vluchteling >>
 • 29 november 19.45 uur Pauluskerk: Kerk en Israëllezing >>
 • 9 december in de kerken: Inzamelingsactie voor de voedselbank 
 • Lees verder bij uitgelicht

  Uitgelicht

  Kerk & Vluchteling: Maaltijd met Vluchtelingen      

  Pauluskerk zaterdag 24 november van 17.30 - 20.30 uur . Deze keer doen we mee met de ‘Tafels van Hoop’, een initiatief van Kerk in Aktie, rondom de dag van de immigrant. We zullen u een heerlijke maaltijd uit vier culturen presenteren. Deelname is gratis. Jong en oud is uitgenodigd, meldt u aan bij Rudy Hallema, diaken Kerk en Vluchteling. 

  Kerk in Actie/Werelddiaconaat     

  • Uw gift in de melkbus bij de uitgang van de kerk gaat naar het project ‘hulp aan de Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh’ >>
  • Kerken vormen grootste koor voor Sulawesi >>

  Geloofsgesprek: Het Woord bij de Daad 

  • Gelovigen moeten niet alleen 'de daad bij het woord voegen', maar vooral ook 'het woord bij de daad'. Het is de hoogste tijd om ons te bekwamen in het geloofsgesprek, aldus ds. René de Reuver (scriba generale synode) >>