Actueel

Kerk-zijn in coronatijd 

Wijkgemeenten 

Ander nieuws

Uitgelicht

Opbrengst collecte voor Beiroet
De collecte voor het werelddiaconaat (de melkbus) bestemd voor noodhulp in de inwoners van de zwaargetroffen stad Beiroet (Libanon) heeft € 4.210,-. opgebracht. Daarvoor werd aangesloten bij de actie van Giro555 waaraan ook Kerk in Actie meedoet. Het college van diakenen heeft dit bedrag verdubbeld naar € 8.420,-. 

Kerkdiensten
In lijn met het advies van de landelijke PKN in verband met de corona maatregelen kunnen de kerkdiensten in een aantal wijkgemeenten met een beperkt aantal bezoekers plaatsvinden. Meer informatie over bijwonen van de diensten vindt u op de websites van de wijkgemeenten.

4 oktober Mijmerwandeling 
Op zondagmiddag 4 oktober organiseert het Weilandklooster een wandeling waarbij we (een deel) in stilte lopen, luisteren naar live muziek, bezinnen vanuit christelijke spiritualiteit, spiegelen aan de natuur en onze ervaringen met elkaar delen. Je kunt je opgeven bij Joyce Schoon,  (maximaal 20 deelnemers).

Jaarthema ‘Het goede leven’ 
Wat maakt het leven goed, ook in tijden van crisis? De kerk kan woorden aanreiken voor die zoektocht, zegt scriba ds. René de Reuver. Het komende seizoen komt het jaarthema ‘Het goede leven’ op verschillende momenten terug.    
  

Visienota ‘Van U is de toekomst’  
Met de visienota ‘Van U is de toekomst’ zet de landelijke Protestantse Kerk een nieuw perspectief neer voor de richting die de kerk de komende jaren inslaat. Met een duidelijke gerichtheid op gebed, de lokale oecumene en een leven lang leren als gelovige. 

Kerk in Actie: Help een stille coronaramp voorkomen 
De gevolgen van de coronacrisis worden wereldwijd steeds zichtbaarder. Mensen kunnen niet naar hun werk en hebben dus geen inkomen en geen eten. Een catastrofe dreigt. Kerk in Actie ondersteunt kerken die deze stille coronaramp helpen te voorkomen.

U geeft rust 
In deze onrustige tijden komen meer dan twintig verschillende kerken samen om het prachtige lied 'U geeft rust (door alles heen)’ te zingen. We hopen dat de troostende woorden jou mogen bemoedigen. Door alles heen zingen we samen woorden van hoop. 

Licht voor Gouda
In deze tijden kunnen we elkaar helpen. Op de website 'Licht voor Gouda' vindt u een overzicht van praktische hulp; bemoedigende teksten en beelden plus een overzicht van online vieringen in Gouda.