Actueel

Wie je ook bent, welkom in de kerk

Wijkgemeenten

 • Overzicht kerkdiensten en kerkomroep >>
 • 20  januari 11.00 uur: H. Josepkerk: Oecumenische Viering >>
 • 20 januari 14.00 uur Ontmoetingskerk/ICF: Afscheidsdienst pastor mw. B. Langerer >>
 • 20 januari 19.00 uur De Veste: Kunstviering >>
 • 28 januari 19.30 uur Ontmoetingskerk: Vesper 'Man in Black 2' >>
 • Februari/maart Sint-Jansgemeente: Pre-Marriage Course en Just Married Meeting >> 
 • 18 maart Ontmoetingskerk: Celtic Vesper op Saint Patrick’s Day 

  Laatste update website: 18 januari 2019 

Ander nieuws  

 • Vacature Jeugdwerker bij STEP >>  
 • Werelddiaconaat: Opbrengst oliebollenactie en enquete >>
 • Collecterooster en collectedoelen: zie pagina Diaconie >>
 • Maakt u al gebruik van collectebonnen? >>
 • 19 januari t/m 2 februari: Actie Kerkbalans >>
 • 20 t/m 27 januari: Week van Gebed, zie uitgelicht 
 • 15 februari 20.00 uur Ontmoetingskerk: voorstelling 'Verzet en Dromen' >>
 • Nieuwe rekeningnummers Protestantse Kerk Gouda >>
 • Vrijwilligers vacaturebank >>
 • Privacyverklaring Protestantse Kerk Gouda >>
 • Lees verder bij uitgelicht

  Actie Kerkbalans       

  • Het thema van de actie is dit jaar: ‘Geef voor je kerk’. Tussen 19 januari en 2 februari 2019 ontvangt u de brief met het verzoek om bij te dragen, dit jaar kunt u ook een digitale toezegging doen. 

  Week van Gebed: 20 tot 27 januari        

  • De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. Op zondag 20 januari zijn de geloofsgemeenschappen Antonius van Padua, Federatie Gouda, Ontmoetingskerk en de Veste om 11.00 uur te gast in de H. Josephkerk aan het Aalberseplein. Met recht voor ogen delen we elkaars bedachte daden voor gerechtigheid, barmhartigheid en eenheid.  De voorgangers Schuurmans, Van Veen en Bos leiden deze oecumenische viering. Ontmoetingskerk zingt staat onder leiding van Hermy Wiechers. Iedereen is welkom!