Actueel

Online kerkdiensten in verband met coronamaatregelen

Het moderamen van de Protestantse Kerk Nederland adviseert gemeenten om tot 1 juni 2020 uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen. Kom daarbij alleen samen met de mensen die noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn. Houd anderhalve meter afstand. 
Online kerkdiensten van de Protestantse Kerk Gouda kunt u mee beleven via Kerkomroep of een beeldweergave van de wijkgemeente. Meer informatie op het
kerkdienstenrooster of via de websites van de wijkgemeenten

Anke Huisman-Mak
voorzitter Algemene Kerkenraad PKN Gouda 
Laatste update website: 3 april 2020

Op weg naar Pasen 

  • Kerknieuws: Het Paasnummer wordt wel bezorgd
  • Kerkomroep: Overzicht online kerkdiensten Gouda
  • Kerkdienstenrooster 3 t/m10 april on-line kerkdiensten en vespers
  • Nieuw 'Licht voor Gouda': Online platform van de Protestantse Kerk Gouda
  • Wekelijkse TV kerkdienst EO
  • 40-dagenkalender 'Een teken van leven' Werkgroep Oecumenische Vespers Gouda
  • Nieuwsbrief Protestantse Kerk Nederland: Toch samen vieren in de Stille Week en Pasen, een overzicht van bijzondere initiatieven.  

Diaconale Nieuwsbrief maart 

  • In deze moeilijke en onzekere tijden, zijn er gelukkig hartverwarmende initiatieven van hoop en van zorg voor elkaar.