De Protestantse Kerk Gouda is een rijkgeschakeerde kerkelijke gemeente, iedereen kan aansluiting zoeken bij de wijkgemeente waar hij of zij zich het meeste thuis voelt. 

Online Kerkdiensten en Vieringen

Online mee beleven van wekelijkse kerkdiensten en vespers; kerkomroep en een meditatie.  

Op weg naar Pinksteren  

Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!
Lied 695: 5

Geven in crisistijd: Uw bijdrage digitaal

Geven in crisistijd: Geldinzameling gedurende de corona-crisis en introductie KerkgeldApp.