De Protestantse Kerk Gouda is een rijkgeschakeerde kerkelijke gemeente, iedereen kan aansluiting zoeken bij de wijkgemeente waar hij of zij zich het meeste thuis voelt.  

Kerkdiensten en Vieringen

Informatie over bijwonen (online) kerkdiensten en vespers; kerkomroep en een meditatie.  

actueel

Naast de (online) kerkdiensten organiseren de wijkgemeenten weer andere activiteiten.

gebed: vooruitkijken 

'God, help ons, met de tijd nemen, met voorzichtigheid, met vertrouwen, met een open vizier...

jaarthema

Het thema 'Van U is de toekomst' staat niet alleen op startzondag, maar het hele seizoen centraal.  

bestel gratis  

Bestel gratis het boekje 'Vaste grond': Bijbelse inspiratie voor een leven in vertrouwen. 

Van u is de toekomst 

Deze visienota verwoordt waar de Protestantse Kerk zich in deze tijd toe geroepen weet.