De Protestantse Kerk Gouda is een rijkgeschakeerde kerkelijke gemeente, iedereen kan aansluiting zoeken bij de wijkgemeente waar hij of zij zich het meeste thuis voelt. 

Kerkdiensten En Vieringen

U bent van harte welkom in een van onze kerken. Via het week- of maandoverzicht vindt u vast een dienst bij u in de buurt, op een tijdstip dat u schikt. Tot ziens! 

ACtueel

Naast de kerkdiensten organiseren de wijkgemeenten nog andere activiteiten - lees verder voor de details, én voor Gouda-brede activiteiten.

meditatie

Elke drie weken een meditatie uit het Prot. Kerknieuws Gouda door een van onze predikanten of kerkelijk werkers. Deze keer n.a.v. Lucas 7:14 – Ik zeg u, sta op!

Melkbussen

De melkbussen blijven open voor het jaarproject van het Werelddiaconaat: Hulp aan Rohingya-vluchtelingen.  

Veertigdagentijd 

Op 6 maart begint de veertigdagentijd, en daarmee de 40-dagentijdcampagne ‘Een nieuw begin’. Doet u mee?

Een Nieuw Begin 

Leef toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Bestel de gratis veertigdagentijdkalender bij de landelijke Protestantse Kerk.