De Protestantse Kerk Gouda is een rijkgeschakeerde kerkelijke gemeente, iedereen kan aansluiting zoeken bij de wijkgemeente waar hij of zij zich het meeste thuis voelt.  

Kerkdiensten en Vieringen

U bent van harte welkom in een van onze kerken. Via het week- of maandoverzicht vindt u vast een dienst bij u in de buurt, op een tijdstip dat u schikt. Tot ziens! 

actueel

Naast de kerkdiensten organiseren de wijkgemeenten nog andere activiteiten - lees verder voor de details, én voor Gouda-brede activiteiten.

van u is de toekomst

De visienota verwoordt waar de Protestantse Kerk zich in deze tijd en situatie toe geroepen weet. En in welke richting de kerk zich in de komende jaren wil ontwikkelen. 

Kerkbalans 

De actie Kerkbalans is voor onze kerk de belangrijkste financiële actie van het jaar: U kunt ook digitaal toezeggen!   

40-dagentijd kalender 

Op 22 februari start de Veertigdagentijd, voor veel mensen een tijd van bezinning. Bestel de Petrus-veertigdagentijdkalender gratis!

Diaconie Gouda

Als diaconie zien we naar elkaar om en helpen waar geen helper is. Neem gerust contact met ons op.