De Protestantse Kerk Gouda is een rijkgeschakeerde kerkelijke gemeente, iedereen kan aansluiting zoeken bij de wijkgemeente waar hij of zij zich het meeste thuis voelt. 

Online kerkdiensten in verband met coronamaatregelen

Het moderamen van de Protestantse Kerk Nederland adviseert gemeenten om tot 1 juni 2020 uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen. Kom daarbij alleen samen met de mensen die noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn. Houd anderhalve meter afstand. 
Online kerkdiensten van de Protestantse Kerk Gouda kunt u mee beleven via Kerkomroep of een beeldweergave van de wijkgemeente. Meer informatie op het
kerkdienstenrooster of via de websites van de wijkgemeenten

Anke Huisman-Mak
voorzitter Algemene Kerkenraad PKN Gouda 
Laatste update website: 6 april 2020

Online Kerkdiensten en Vieringen

Online mee beleven van wekelijkse kerkdiensten en vespers; kerkomroep en een meditatie.  

Op weg naar Pasen 

Op deze pagina het actuele nieuws van de wijkgemeenten en ander belangrijk nieuws.  

Geven in crisistijd

Geven in crisistijd: Geldinzameling gedurende de corona-crisis en introductie KerkgeldApp.