De Protestantse Kerk Gouda is een rijkgeschakeerde kerkelijke gemeente, iedereen kan aansluiting zoeken bij de wijkgemeente waar hij of zij zich het meeste thuis voelt.  

Kerkdiensten en Vieringen

Informatie over bijwonen (online) kerkdiensten en vespers; kerkomroep en een meditatie.  

actueel

Naast de (online) kerkdiensten organiseren de wijkgemeenten weer wat activiteiten.

god zoekt ons 

Hoe ga je om met ingewikkelde geloofsvragen? Twee leden uit de Pauluskerk delen hun ervaring.

bestel gratis 

Een nieuw doeboek voor jong en oud! Met elkaar ga je op creatieve ontdekkingsreis door het verhaal van Naäman. 

solidariteitskas

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk.  

actie diaconie

Met deze actie vragen we uw aandacht, gebed en gift voor het werk van de diaconie: helpen waar geen helper is.