Kerkbeheer en organisatie

Inkomsten

Collecten
Tijdens alle erediensten en vieringen worden er twee collecten gehouden - zie opbrengst hieronder - de 1e collecte is bestemd voor de diaconie, de 2e collecte voor pastoraat en eredienst (kerkbeheer).
Tweemaal per jaar wordt in elke wijkgemeente op dezelfde zondag de 2e collecte bestemd voor de wijkkas van de betreffende wijkgemeente. Uit de wijkkas worden de specifiek wijkgebonden activiteiten betaald. Ontdek via de pagina Bijdragen en bestellen alle mogelijkheden. 

Collectebonnen
Door het gebruik van collectebonnen zijn ook de bijdragen aan collectes fiscaal aftrekbaar. U kunt de bonnen in alle kerken van de Protestantse Kerk Gouda gebruiken. 

202401 Collecteopbrengst 1e kwartaal

Collecte-opbrengst eerste kwartaal 2024
Het voor 2024 begrote bedrag voor de kerkcollecten voor Kerkbeheer bedraagt € 160.000. 
Wij hebben tot en met maart € 46.178 mogen ontvangen. 
Wij danken u heel hartelijk voor uw betrokkenheid en voor het geven van uw bijdrage!