Kerkbeheer en organisatie

Inkomsten

Collecten
Tijdens alle erediensten en vieringen worden er twee collecten gehouden - zie opbrengst hieronder - de 1e collecte is bestemd voor de diaconie, de 2e collecte voor pastoraat en eredienst (kerkbeheer).
Tweemaal per jaar wordt in elke wijkgemeente op dezelfde zondag de  2e collecte bestemd voor de wijkkas van de betreffende wijkgemeente. Uit de wijkkas worden de specifiek wijkgebonden activiteiten betaald. Ontdek via de pagina Bijdragen en bestellen alle mogelijkheden. 

Collectebonnen
Door het gebruik van collectebonnen zijn ook de bijdragen aan collectes fiscaal aftrekbaar. U kunt de bonnen in alle kerken van de Protestantse Kerk Gouda gebruiken. 

Actie Kerkbalans 2022

Wij zijn bijzonder blij en dankbaar met het resultaat van de Actie Kerkbalans 2022. Er is boven verwachting meer toegezegd dan vorig jaar: ruim 1.2 miljoen euro in totaal! Dit bedrag is € 75.000 hoger dan begroot. Hierdoor is het verwachte tekort op de begroting voor 2022 in zijn geheel weggewerkt.

Eenieder hiervoor hartelijk dank, ook alle vrijwilligers die hierbij betrokken waren. Specifiek ook de groep jongeren/jonge gezinnen tot 40 jaar die aanzienlijk meer heeft toegezegd dan in andere jaren. Hartverwarmend, ook naar de toekomst toe! Ook zijn we blij met het aantal digitale toezeggingen: bijna de helft heeft dat gedaan en het heeft daardoor veel werk bespaard.

Actie Kerkbalans is voor onze kerk de belangrijkste financiële actie van het jaar: van de giften kunnen we heel het jaar de werkzaamheden en andere kosten betalen die de kerk maakt. 
Heeft u nog niet toegezegd? Dan kunt u alsnog digitaal toezeggen of een papieren toezeggingsformulier opvragen bij het Kerkelijk Bureau of via 0182-513360.

 Hartelijk dank voor uw steun aan onze kerk!

Collecte opbrengsten

Het voor 2022 begrote bedrag voor de kerkcollecten voor Kerkbeheer bedraagt € 145.000.
Wij hebben tot en met september 2022 € 113.767 mogen ontvangen.
Wij danken u heel hartelijk voor uw betrokkenheid en voor het geven van uw bijdrage!