Kerkbeheer en organisatie

Inkomsten 

Collecten
Tijdens alle erediensten en vieringen worden er twee collecten gehouden; de 1e collecte is bestemd voor de diaconie, de 2e collecte voor pastoraat en eredienst (kerkbeheer).
Tweemaal per jaar wordt in elke wijkgemeente op dezelfde zondag de  2e collecte bestemd voor de wijkkas van de betreffende wijkgemeente. Uit de wijkkas worden de specifiek wijkgebonden activiteiten betaald. Ontdek via de pagina Bijdragen en bestellen de mogelijkheden tot bijdragen, toezeggen en bestellen. 

Collectebonnen
Door het gebruik van collectebonnen zijn ook de bijdragen aan collectes fiscaal aftrekbaar. U kunt de bonnen in alle kerken van de Protestantse Kerk Gouda gebruiken.

Collecte opbrengsten augustus en september 2020

Digitaal binnen gekomen voor Kerkbeheer:
Augustus   € 13.365,78
September € 10.792,82
Heel hartelijk dank voor uw bijdragen.