Kerkbeheer en organisatie

Inkomsten 

Collecten
Tijdens alle erediensten en vieringen worden er twee collecten gehouden - zie opbrengst hieronder -; de 1e collecte is bestemd voor de diaconie, de 2e collecte voor pastoraat en eredienst (kerkbeheer).
Tweemaal per jaar wordt in elke wijkgemeente op dezelfde zondag de  2e collecte bestemd voor de wijkkas van de betreffende wijkgemeente. Uit de wijkkas worden de specifiek wijkgebonden activiteiten betaald. Ontdek via de pagina Bijdragen en bestellen alle mogelijkheden. 

Collectebonnen
Door het gebruik van collectebonnen zijn ook de bijdragen aan collectes fiscaal aftrekbaar. U kunt de bonnen in alle kerken van de Protestantse Kerk Gouda gebruiken.

Collecteopbrengsten Kerkbeheer

Digitaal en d.m.v. ingeleverde collectebonnen binnen gekomen in 2021: 
Januari: € 11.587,28
Februari: € 10.109,15
Maart: € 12.034,30
April: € 8.064,25
Mei: € 11.543,30.
In totaal heeft Kerkbeheer aan collecten ontvangen in 2020: € 156.658,27. Wij zijn dankbaar voor uw bijdragen aan de kerk in het afgelopen jaar en hopen ook weer te mogen rekenen op uw steun in het komende jaar.