Kerkbeheer en organisatie

Inkomsten

Collecten
Tijdens alle erediensten en vieringen worden er twee collecten gehouden - zie opbrengst hieronder - de 1e collecte is bestemd voor de diaconie, de 2e collecte voor pastoraat en eredienst (kerkbeheer).

Tweemaal per jaar wordt in elke wijkgemeente op dezelfde zondag de 2e collecte bestemd voor de wijkkas van de betreffende wijkgemeente. Uit de wijkkas worden de specifiek wijkgebonden activiteiten betaald. Ontdek via de pagina Bijdragen en bestellen alle mogelijkheden. 

Collectebonnen
Door het gebruik van collectebonnen zijn ook de bijdragen aan collectes fiscaal aftrekbaar. U kunt de bonnen in alle kerken van de Protestantse Kerk Gouda gebruiken. 

Actie Kerkbalans 2023
We zijn bijzonder blij en dankbaar met het resultaat van de Actie Kerkbalans 2023. Er is ook dit jaar boven verwachting meer toegezegd dan vorig jaar: hierdoor is het verwachte tekort op de begroting voor 2023 in zijn geheel weggewerkt!
Iedereen hiervoor hartelijk dank, ook alle vrijwilligers die erbij betrokken waren. Wij zijn bijzonder verheugd dat de groep jongeren/jonge gezinnen tot 40 jaar ook dit jaar meer heeft toegezegd dan vorig jaar.
Ook zijn we blij met het aantal digitale toezeggingen: ruim 55% heeft digitaal toegezegd dit jaar!

Geen e-mail of brief voor de Actie Kerkbalans 2023 ontvangen? Neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau.
U kunt de brief nog steeds inleveren bij het Kerkelijk Bureau inleveren of op de post doen.
Ook kunt u nog steeds digitaal een toezegging doen. 
Hartelijk dank voor uw steun aan onze kerk!

08 2023 Collecteopbrengst

Collecte opbrengsten

Het voor 2023 begrote bedrag voor de kerkcollecten voor Kerkbeheer bedraagt € 145.000.
Wij hebben tot en met juni € 83.699 mogen ontvangen.
Wij danken u heel hartelijk voor uw betrokkenheid en voor het geven van uw bijdrage!