Inkomsten en uitgaven

Actie kerkbalans

De meest eenvoudige manier om de bijdrage te voldoen, is het afgeven van een machtiging voor automatische incasso  of digitaal een toezegging te doen. De bijdragen worden dan door de kerk geïnd zonder dat u er aan hoeft te denken. Tevens is dit voor de kerk de goedkoopste en minst arbeidsintensieve methode. 

De voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: ‘Geef voor je kerk’. Tussen 19 januari en 2 februari 2019 ontvangt u de brief met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder. De inkomsten uit de Actie Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. 
In onze kerk vinden veel activiteiten plaats. Op zondag de kerkdiensten, en doordeweeks is er ruimte om elkaar te ontmoeten en te versterken in geloof. Er zijn veel bijbelkringen, gebedskringen, gespreksgroepen etc. Daarnaast is er pastorale zorg en wordt er van alles georganiseerd voor de jeugd. Met de inzet van veel vrijwilligers houden we de kosten zo laag mogelijk. U zult begrijpen dat de kerk toch veel kosten maakt. Denk bijvoorbeeld aan de salarissen van predikanten en het onderhoud van gebouwen. Deze uitgaven van onze gemeente worden voor het grootste deel gefinancierd vanuit de Actie Kerkbalans. Wij doen daarom ook dit jaar een beroep op u om mee te doen aan de Actie Kerkbalans. Zonder uw bijdrage lukt het niet. Wij zouden het daarbij zeer op prijs stellen indien u uw bijdrage iets zou kunnen verhogen, zodat wij niet met een tekort te maken krijgen. Doet u weer mee?
Daniel Lobregt, Ouderling-kerkrentmeester

Postdres: Kerkelijk Bureau, Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda
Rekeningnummer: NL41RABO0373720335: Actie Kerkbalans

Klik hier voor uw digitale bijdrage