Kerkbeheer en organisatie

Inkomsten: Actie kerkbalans en collecteopbrengsten

Actie Kerkbalans 2022

De landelijke Actie Kerkbalans 2022 gaat deze week weer van start. Dit is voor onze kerk de belangrijkste financiële actie van het jaar: van de giften kunnen we heel het jaar de werkzaamheden en andere kosten betalen die de kerk maakt. Door Corona verwachten dat 2022 een lastig jaar zal worden, ook financieel.

Daarom hopen we dat u ook dit jaar onze kerk weer ruim wilt steunen. Allereerst in gebed, maar ook gewoon praktisch met een gift. We hopen dat u, indien u daartoe de mogelijkheid heeft, uw bijdrage naar draagkracht kunt laten stijgen. Natuurlijk zijn we heel blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan!

Om het aantal contactmomenten te minimaliseren hebben we ingezet op digitaal toezeggen. Bijna een derde van de leden heeft dat inmiddels gedaan. Heel hartelijk dank daarvoor!

Degenen die nog niet digitaal hebben toegezegd zullen deze week alsnog een brief krijgen. Ook hebben we de procedure van bezorgen/ophalen aangepast: de bezorger belt aan nadat de envelop door de brievenbus is gedaan. De bezorger vraagt of u de bijgesloten antwoordenvelop wilt posten op het aangegeven adres en maakt een afspraak voor de week erop om deze op te halen als dit nog niet gedaan is. De antwoordenvelop kunt u dan via een mandje/bakje geven. De verzorgingstehuizen worden per post gedaan.

Zou u degene die bezorgt/ophaalt hierbij willen helpen?

Hartelijk dank alvast voor uw steun aan onze kerk!

Hebt u niet digitaal toegezegd en toch geen brief gehad, neem dan contact op met het kerkelijk bureau 0182-513360 of kerkelijkbureau@pkngouda.nl.

De jaarlijkse Actie Kerkbalans is weer van start gegaan. Op 16 december heeft iedereen van wie het e-mailadres bekend was een e-mail over de Actie Kerkbalans 2022 ontvangen, samen met een folder en toelichting. Heeft u geen e-mail ontvangen? Dan kan het zijn dat deze in de spambox, reclame of ongewenste e-mail terecht gekomen is. En anders is uw e-mailadres niet bekend bij het Kerkelijk Bureau. Geef deze dan door aan het Kerkelijk Bureau en ontvang alsnog de e-mail voor de Actie Kerkbalans.

Digitaal toezeggen voor de Actie Kerkbalans 2022 kan door gebruik te maken van de QR-code, de Appostel App of via onderstaande link naar de webshop.
Bij
de eerste keer inloggen heeft u uw registratienummer nodig, dat u aantreft in de aan u verzonden e-mail of op het papieren toezeggingsformulier. U kunt deze ook opvragen bij het Kerkelijk Bureau. Nadat u bent ingelogd, kunt u uw toezegging opgeven. Wij danken u hartelijk voor uw betrokkenheid en steun.

Collecte opbrengsten

Het voor 2021 begrote bedrag voor de kerkcollecten voor Kerkbeheer bedraagt € 150.000. Wij hebben tot en met oktober 2021 € 111.416 mogen ontvangen. Het benodigde bedrag voor 2021 is nog € 38.584. Wij danken u heel hartelijk voor uw betrokkenheid en voor het geven van uw bijdrage! 

Kerkelijk Bureau: Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda. Telefoon: 0182-513360