Inkomsten en uitgaven

Actie kerkbalans


In de periode van 20 januari tot en met 3 februari 2018 werd de Actie Kerkbalans gehouden, nu met als thema: ‘Geef voor je kerk’. De kerk heeft voor een ieder van ons een eigen betekenis. Voor de een is het dat gebouw in de wijk, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om elkaar te ontmoeten. Hoe u ook naar de kerk kijkt, centraal staat dat we ons in dienst stellen van onze God en onze naasten.
Zo willen we ook als kerk een rol spelen in deze samenleving, zorgdragen dat mensen daadwerkelijk samenleven met God en met elkaar. Onze kerk, de Protestantse Kerk Gouda, kan door de Actie Kerkbalans vele activiteiten ontplooien. Mede dankzij uw bijdrage is al dit werk in 2018 weer mogelijk!

Jaarlijks wordt in de maand januari, tijdens de actie Kerkbalans, aan de gemeenteleden gevraagd hoeveel zij voor dat jaar aan de kerk willen bijdragen. De meest eenvoudige manier om de bijdrage te voldoen, is het afgeven van een machtiging voor automatische incasso. De bijdragen worden dan door de kerk geïnd zonder dat u er aan hoeft te denken. Tevens is dit voor de kerk de goedkoopste en minst arbeidsintensieve methode.
Deze vaste vrijwillige bijdrage (VVB) is verreweg de belangrijkste inkomstenbron van de kerk. Met de opbrengsten betalen we de kosten van onze kerk (salarissen, wijkwerk, jeugd- en ouderenwerk, gebouwen, enz.), maar ook een verplichte afdracht aan de landelijke organisaties.

Werkt u ook hieraan mee? Bij voorbaat hartelijk dank hiervoor.

Vaste bijdragen bij voorkeur naar SKG Bank:
NL18 FVLB 0635 8021 98 t.n.v. Protestantse gemeente Gouda.