Kerkbeheer en organisatie

Inkomsten: Actie kerkbalans en collecteopbrengsten

Actie Kerkbalans 2023
We zijn bijzonder blij en dankbaar met het resultaat van de Actie Kerkbalans 2023. Er is ook dit jaar boven verwachting meer toegezegd dan vorig jaar! Hierdoor is het verwachte tekort op de begroting voor 2023 in zijn geheel weggewerkt. Eenieder hiervoor hartelijk dank, ook alle vrijwilligers die hierbij betrokken waren. Wij zijn bijzonder verheugd dat de groep jongeren/jonge gezinnen tot 40 jaar ook dit jaar meer heeft toegezegd dan vorig jaar. Ook zijn we blij met het aantal digitale toezeggingen: ruim 55% heeft digitaal toegezegd dit jaar!
Mocht u geen e-mail of brief voor de Actie Kerkbalans 2023 hebben ontvangen, neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau. Of hebt u de brief nog niet ingeleverd, dan kunt u dit alsnog bij het kerkelijk bureau inleveren of op de post doen. U kunt ook nog digitaal bijdragen.
Hartelijk dank voor uw steun aan onze kerk!

Collecte opbrengsten

Het voor 2022 begrote bedrag voor de kerkcollecten voor Kerkbeheer bedroeg € 145.000.
Wij hebben tot en met december 2022 € 159.526 mogen ontvangen. Wij hebben in 2022 dus € 14.526 meer mogen ontvangen dan was begroot!
Wij danken u heel hartelijk voor uw betrokkenheid en voor het geven van uw bijdrage in 2022!

Kerkelijk Bureau: Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda. Telefoon: 0182-513360