Kerkbeheer en organisatie

Inkomsten: Actie kerkbalans en collecteopbrengsten

Kerkbalans jubileumlogo

Actie Kerkbalans 2024: Geef vandaag voor de kerk van morgen!
We zijn bijzonder blij en dankbaar met het resultaat van de Actie Kerkbalans 2024. Er is ook dit jaar boven verwachting meer toegezegd dan vorig jaar: bijna € 1.300.000 euro in totaal! Hierdoor is het verwachte tekort op de begroting nagenoeg weggewerkt. Het verschil is nog circa € 10.000. We vertrouwen erop dat in de loop van het jaar dit nog opgehaald zal worden.
Eenieder hiervoor hartelijk dank, ook alle vrijwilligers die hierbij betrokken waren. Ook zijn we blij met het aantal digitale toezeggingen: ruim 60% heeft digitaal toegezegd dit jaar!

Heeft u geen brief of mail gehad, neemt u dan contact op met het kerkelijk bureau: 0182-513360 of stuur een e-mail.
Is de antwoordenvelop niet bij u opgehaald, dan kunt u deze ook opsturen naar het Kerkelijk Bureau, een postzegel is niet nodig.
U kunt ook nog steeds digitaal toezeggen.  

Hartelijk dank voor uw steun aan onze kerk!

202401 Collecteopbrengst 1e kwartaal

Collecte-opbrengst eerste kwartaal 2024
Het voor 2024 begrote bedrag voor de kerkcollecten voor Kerkbeheer bedraagt € 160.000. 
Wij hebben tot en met maart € 46.178 mogen ontvangen. 
Wij danken u heel hartelijk voor uw betrokkenheid en voor het geven van uw bijdrage!

Kerkelijk Bureau: Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda. Telefoon: 0182-513360