Privacyverklaring  


De website van de Protestantse Kerk Gouda verstrekt via www.protestantsekerkgouda.nl allerlei informatie over met name de organisatie van de kerkelijke gemeenten en de diaconie.
Daarbij horen ook de namen van de contactpersonen te worden aangegeven.
De Algemene Kerkenraad  hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is in 2018 het beleid vastgelegd in de Privacyverklaring van Protestantse Gemeente Gouda.   

Bezwaar
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken via  een e-mail naar de redactie van de website. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van de site.