Inkomsten en uitgaven

Actie Kerkbalans en collecte opbrengsten

Actie Kerkbalans 2023
We willen iedereen bedanken die voor Actie Kerkbalans digitaal een toezegging heeft gedaan. Hierdoor hebben we al ruim 1300 toezeggingen van gemeenteleden ontvangen! 
Actie Kerkbalans vormt de financiële basis van onze Goudse gemeente. In de week van 16 januari 2023 is een brief bij u bezorgd als u nog niet digitaal heeft toegezegd. Omdat we dit jaar een tekort op de begroting verwachten, willen we nadrukkelijk vragen - indien u daartoe de mogelijkheid heeft - uw bijdrage naar draagkracht te laten stijgen. Natuurlijk zijn we heel blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan!
Mocht u geen toezeggingsformulier hebben ontvangen, dan kunt u deze opvragen bij het Kerkelijk Bureau of via 0182-513360. 
Hartelijk dank voor de steun aan onze kerk!

Collecte opbrengsten

Het voor 2022 begrote bedrag voor de kerkcollecten voor Kerkbeheer bedroeg € 145.000.
Wij hebben tot en met december 2022 € 159.526 mogen ontvangen. Wij hebben in 2022 dus € 14.526 meer mogen ontvangen dan was begroot!
Wij danken u heel hartelijk voor uw betrokkenheid en voor het geven van uw bijdrage in 2022!

Kerkelijk Bureau: Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda. Telefoon: 0182-513360