Inkomsten en uitgaven

Actie Kerkbalans en collecte opbrengsten

Actie Kerkbalans digitaal 

Heeft u vorig jaar een brief voor de Actie Kerkbalans ontvangen en wilt u deze voortaan graag per e-mail ontvangen, zodat u digitaal kunt toezeggen? Of bent u dit jaar in Gouda komen wonen? Stuur dan een e-mail naar het Kerkelijk Bureau 
Wij danken u hartelijk voor uw betrokkenheid en steun. 

Collecte opbrengsten

Het voor 2021 begrote bedrag voor de kerkcollecten voor Kerkbeheer bedraagt € 150.000. Wij hebben tot en met oktober 2021 € 111.416 mogen ontvangen. Het benodigde bedrag voor 2021 is nog € 38.584. Wij danken u heel hartelijk voor uw betrokkenheid en voor het geven van uw bijdrage! 

Kerkelijk Bureau: Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda. Telefoon: 0182-513360