Predikanten

Pastor M. Blom

Bijzondere  wijkgemeente ICF

Vooruitblik

Op 8 september hebben we een speciale dienst. Dan zal pastor Maarten Blom bevestigd worden. Hij zal zelf ook voorgaan in deze dienst. Na afloop zullen we met elkaar, ook met de gasten, een potluck maaltijd hebben om deze bijzondere dienst af te sluiten.