Bijzondere wijkgemeente ICF


Pastor-teamleider:
 
mw. B. Langeler

Scriba:
mw. E. Swint
Wijkkas: IBAN: NL26 FVLB 0635 8079 71
t.n.v. ICF Gouda

Diensten: iedere zondag van 14.00-16.00  uur 
www.icf-gouda.nl

Contactgegevens

ICF (International Christian Fellowship)
samenkomsten in de Ontmoetingskerk

Dunantsingel 314, 2806 JK  Gouda
Tel.: 0182 510 959
Routebeschrijving