Wijkgemeenten

Wie je ook bent, welkom in de kerk

Pastor:
M. Blom

Scriba:
mw. E. Swint
Wijkkas: IBAN NL50 RABO 0373720173 

t.n.v. ICF Gouda

Diensten: iedere zondag van 14.00-16.00 uur 
www.icf-gouda.nl

Contactgegevens

ICF (International Christian Fellowship)
samenkomsten in de Ontmoetingskerk

Dunantsingel 314, 2806 JK  Gouda
Tel.: 0182 510 959
Gebouwbeheerder: Peter van den Brink

Routebeschrijving