Wijkgemeenten

Wie je ook bent, welkom in de kerk

Predikant:
Mw. ds. J. Scholte-de Jong
Scriba kerkenraad:
Marjolein Neuteboom-Polet
Wijkkas:
IBAN: NL35 RABO 0373 7206 37
t.n.v. Wijkkas Prot. wijkgemeente Westerkerk

Diensten:
Iedere zondag om 10.00 uur
Vrij parkeren in de omgeving van de kerk
www.westerkerkgouda.nl
www.facebook.com/westerkerkgouda

Contactgegevens

Westerkerk
1e E.J. Potgieterstraat 37, 2802 LD  Gouda, tel. 0182 521 518
Gebouwbeheerder: Peter van den Brink
Aanvraagformulier reserveren zaal voor een kerkelijke activiteit
Routebeschrijving