Predikanten

Mw ds. J. Scholte-de Jong

Wijkgemeente Westerkerk

Op 8 maart heeft in de Sint-Janskerk de intrede- en bevestigingsdienst plaats gevonden van ds. Jacobine Scholte-de Jong.