Predikanten

Mw. ds. R.M. Japenga

Wijkgemeente Ontmoetingskerk

Renate Japenga-Gudde (1987) is sinds 10 maart 2024 verbonden als predikant aan de Ontmoetingskerk. Tijdens het behalen van haar diploma als docent godsdienst heeft ze drie jaar gewerkt als docent. Daarna is ze begonnen als kerkelijk jeugdwerker in Voorschoten en vervolgens in Hilversum. In 2019 is ze begonnen aan de master predikantschap aan de PThU in Amsterdam en is in november 2023 afgestudeerd. Tijdens haar studie hield ds. Japenga-Gudde zich o.a. bezig met de (internationale) oecumene; volgde theologische programma’s van de Wereldraad van Kerken en de Council for World Mission (2019 en 2022). Haar laatste stage was een interreligieuze stage van zes weken in Luton, Engeland.
Ze woont met haar gezin in Schoonhoven.

E-mail: mw. ds. R.M. Japenga

DsRenateJapenga groot