Wijkgemeenten

Wie je ook bent, welkom in de kerk

Predikant: 
Mw. ds. R.M. Japenga
Scriba kerkenraad:
D. Schravendeel en mw. M. Klaver
Wijkkas:
IBAN: NL32 INGB 0002 4650 87

t.n.v. Wijkkas Ontmoetingskerk Gouda
Pastoraal Meldpunt Omzien naar Elkaar:
F. van Ipenburg en mw. J. van Zwienen
Inloopspreekuur: (niet in de schoolvakanties)
Iedere vrijdag open kerk en lunch van 11.00 - 13.00 uur

Diensten: iedere zondag om 10.00 uur
www.ontmoetingskerkgouda.nl

Contactgegevens

Ontmoetingskerk
Dunantsingel 314, 2806 JK  Gouda, tel. 0182 510 959
Gebouwbeheerder: Peter van den Brink
Aanvraagformulier reserveren zaal voor een kerkelijke activiteit
Routebeschrijving