Wijkgemeenten

Wie je ook bent, welkom in de kerk

Ontmoetingskerk

Predikant: 
mw. ds. L.G. Bos

Scriba kerkenraad:
mw. C. Drok en mw. J. Slappendel
Wijkkas: IBAN: NL32 INGB 0002 4650 87

t.n.v. Wijkkas Ontmoetingskerk Gouda

Pastoraal Meldpunt Omzien naar Elkaar:
F. van Ipenburg en mw. J. van Zwienen

Diensten: iedere zondag om 10.00 uur
Inloopspreekuur: vrijdagmorgen van 9.30-11.30 uur
www.ontmoetingskerkgouda.nl

Contactgegevens

Ontmoetingskerk
Dunantsingel 314, 2806 JK  Gouda
Tel.: 0182 510 959
Beheerder:  P. van den Brink
Routebeschrijving