Wijkgemeenten

Wie je ook bent, welkom in de kerk

Pauluskerk

Predikant:
Ds. C. van den Berg

Scriba kerkenraad:

mw. A.L. Hage-de Gier
Wijkkas: IBAN: NL17 INGB 0005 6452 11
t.n.v. wijkkas Wijkgem. II der Herv. Gem. Gouda

Diensten: iedere zondag om 10.00 en 19.00 uur
www.pauluskerkgouda.nl

Contactgegevens

Pauluskerk
Van Hogendorpplein 2, 2805 BM  Gouda
Tel.: 0182 517 216
Beheerder: mw. P.C. Leeflang-Wolswijk
Routebeschrijving