Wijkgemeenten

Wie je ook bent, welkom in de kerk

Predikant:
Ds. C. van den Berg
Scriba kerkenraad:

mw. A.L. Hage-de Gier
Wijkkas:
IBAN: NL17 INGB 0005 6452 11
t.n.v. wijkkas Wijkgem. II der Herv. Gem. Gouda

Diensten:
iedere zondag om 10.00 en 19.00 uur
www.pauluskerkgouda.nl

Contactgegevens

Pauluskerk
Van Hogendorpplein 2, 2805 BM  Gouda, tel. 0182 517 216
Gebouwbeheerder: Peter van den Brink
Aanvraagformulier reserveren zaal voor een kerkelijke activiteit
Routebeschrijving