Wie zijn wij

Algemene Kerkenraad

In de Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Kerk Gouda zijn alle wijken, inclusief de ICF, met twee afgevaardigden vertegenwoordigd. Verder zijn de Colleges van Diakenen (CvD), de Kerkrentmeesters (CvK) en het Ministerie van predikanten en kerkelijk werkers vertegenwoordigd via hun voorzitters. Ook is er een vertegenwoordiger van de Protestantse predikanten die werkzaam zijn buiten de wijkgemeenten. De samenstelling, taken en bevoegdheden van de AK zijn opgenomen in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, artikel V en VI, en de plaatselijke regeling. .

Algemene Kerkenraad Protestantse Kerk Gouda:
Voorzitter: mw. H. van Dijk 
Scriba: A. Blacquière 

8 november 2020:
Fusiebesluit tussen de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Gouda en de
Protestantse gemeente Gouda 

Veilig Kerk

  • De Protestantse Kerk Gouda wil een veilige plek zijn voor iedereen. Twee vertrouwenspersonen zijn hiervoor aangesteld.