Wie zijn wij

Algemene Kerkenraad
In de Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Kerk Gouda zijn alle wijken, inclusief de ICF en de Evangelisch-Lutherse Gemeente, met twee afgevaardigden vertegenwoordigd. Verder zijn de Colleges van Diakenen (CvD), de Kerkrentmeesters (CvK) en het Ministerie van predikanten en kerkelijk werkers vertegenwoordigd via hun voorzitters. Ook is er een vertegenwoordiger van de Protestantse predikanten die werkzaam zijn buiten de wijkgemeenten. De samenstelling, taken en bevoegdheden van de AK zijn opgenomen in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, artikel V en VI, en de plaatselijke regeling. De algemene kerkenraad vergadert als regel zes keer per jaar. 

Voorzitter: mw. H. van Dijk 
Scriba: A. Blacquière 

Privacy in de Protestantse Kerk Gouda 
Ook binnen de Protestantse Kerk Gouda willen we duidelijk hebben welke persoonsgegevens we gebruiken en transparant zijn over de persoonsgegevens van de gemeenteleden die we hebben en gebruiken. Hiervoor is een privacyverklaring opgesteld.