Privacy in de Protestantse Kerk Gouda

Internet is een wereldwijd netwerk van computers waarop werkelijk van alles te bekijken, te bestellen en te vinden is. Naast dat we van alles opzoeken op internet, laten we ook informatie van onszelf achter op internet. Ook bedrijven en instellingen zien de mogelijkheden van het internet en wisselen via het internet heel veel informatie met elkaar uit. Met behulp van het internet is het heel makkelijk geworden om informatie te verzamelen, te delen en te transporteren.

Nagenoeg alle informatie is wel op het Internet te vinden, ook persoonlijke gegevens en persoonsgegevens zijn te vinden. Doordat het op Internet staat en digitaal is, kan het makkelijk opgezocht, verzameld, gedeeld en uitgewisseld worden. Zodoende komt de privacy door het Internet steeds meer in het gevaar. Daarnaast zijn erook bedrijven die geld verdienen met het verzamelen van persoonsgegevens en reclame op maat per persoon maken.

In Nederland is een Wet Bescherming Persoonsgegevens actief, maar die stamt uit 1995, toen Internet nog nauwelijks bekend was. Op 25 mei 2018 wordt een nieuwe privacy wet van toepassing, de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG zorgt onder meer voor de versterking en uitbreiding van privacyrechten en legt meer verantwoordelijkheid omtrent privacy bij de organisaties. Elk bedrijf, elke organisatie, elke stichting en elke vereniging heeft zich aan die wet te houden.

Binnen de kerk hebben en gebruiken we veel gegevens van gemeenteleden. Dat begint al bij geboorte. Een kind wordt toegevoegd aan het ledenregister van de kerk, indien de ouders dat bij de burgerlijke stand aangeven. Wordt het kind gedoopt, dan wordt het ingeschreven in het doopregister. Vervolgens bij jeugdclubs, catechisatie, trouwen, verhuizen, etc. allemaal gebeurtenissen die vastgelegd worden in kerkelijke systemen.

Veel van die persoonsgegevens worden gekenschetst als privacy gevoelige gegevens. Het is van belang dat we als kerk bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van de gemeenteleden, maar ook onze bezoekers in de kerk. Daarbij geldt ook: welke gegevens hebben we strikt noodzakelijk nodig van de gemeenteleden, wie heeft deze strikt noodzakelijk nodig en wie mag die gegevens inzien?

Ook binnen de PKG willen we duidelijk hebben welke persoonsgegevens we gebruiken en transparant zijn over de persoonsgegevens van de gemeenteleden die we hebben en gebruiken. Om die reden is een privacyverklaring opgesteld waarin duidelijkheid gegeven wordt over de persoonsgegevens die we binnen de kerk ontvangen, gebruiken en bewaren. Verder hebben we inzicht in de verwerkingen die we doen binnen de kerk en de verwerkingen die we laten doen door externe partijen.

Heeft u opmerkingen over dit artikel of vragen over de privacy binnen de Protestantse Kerk Gouda dan kunt u contact opnemen.  
Daan van Heteren