Diaconie betekent:
Omzien naar elkaar en recht doen aan je naaste. Wij geloven dat het Gods bedoeling is dat ieder mens tot zijn of haar recht komt. De diaconie van de Protestantse Kerk Gouda wil zich daarom inzetten voor een barmhartige en rechtvaardige samenleving. Voor mensen binnen én buiten de kerk, dichtbij én ver weg. 

Bericht van de diaconie en kerkbeheer
Op de startpagina van het Kerkelijk Bureau ziet u een overzicht van alle mogelijkheden tot bijdragen (voor diaconie, pastoraat en eredienst) en bestellen van collectebonnen.
Wij danken u heel hartelijk voor uw betrokkenheid en voor het geven van uw bijdrage!

Postadres:
College van Diakenen, Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda
Bankrekeningen:
NL17INGB0000480155 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda
NL70INGB0000004192 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda
NL54RABO0373737270 (SKG rek. nr.) t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda