Diaconie betekent:
Omzien naar elkaar en recht doen aan je naaste. Wij geloven dat het Gods bedoeling is dat ieder mens tot zijn of haar recht komt. De diaconie van de Protestantse Kerk Gouda wil zich daarom inzetten voor een barmhartige en rechtvaardige samenleving. Voor mensen binnen én buiten de kerk, dichtbij én ver weg. 

Lever svp uw collectebonnen in om Kerk en Diaconie te steunen, lees verder ...
Bijdragen KerkGeldApp via IDEAL en tegoed, klik op button 'Collecte Promo', open het bestand of lees verder ...

Postadres:
College van Diakenen, Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda
Bankrekeningen:
NL17INGB0000480155 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda
NL70INGB0000004192 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda
NL54RABO0373737270 (SKG rek. nr.) t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda