Welkom 
Diaconie betekent: omzien naar elkaar en recht doen aan je naaste. Wij geloven dat het Gods bedoeling is dat ieder mens tot zijn of haar recht komt. De diaconie van de Protestantse Kerk Gouda wil zich daarom inzetten voor een barmhartige en rechtvaardige samenleving. Voor mensen binnen én buiten de kerk, dichtbij én ver weg. De diaconie van de Protestantse Kerk Gouda wordt ondersteund door diaconaal consulent Joyce Schoon. Zij ondersteunt diakenen en kerkelijke vrijwilligers uit de wijkgemeenten in hun diaconale activiteiten en vormt de schakel naar de lokale overheid en diverse Goudse organisaties en instellingen.