Neem contact op
Als diaconie hebben we als missie een samenleving die barmhartig en rechtvaardig is, waarin we naar elkaar omzien en helpen waar geen helper is. We zijn allemaal kwetsbare en afhankelijke mensen en daarom willen wij er zijn voor onze naasten dichtbij en ver weg. Er zijn, voor jou, voor Gouda, voor een wereld in nood. Het is dan ook onze hoop en dringende oproep dat u contact met ons opneemt als u het even niet alleen redt. 

Postadres:
College van Diakenen, Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda
Bankrekeningen:
NL17INGB0000480155 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda
NL70INGB0000004192 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda
NL54RABO0373737270 (SKG rek. nr.) t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda