Vrijwilligers vacaturebank

Op deze pagina worden oproepen geplaatst voor kandidaten/vrijwilligers in verschillende functies in het kerkenwerk of op maatschappelijk gebied. Deze advertenties staan op datum van plaatsing en worden na een half jaar verwijderd. 
> Bezorgen enveloppen voor Kerkelijk Bureau (6-11-2020)
> Non-foodbank zoekt vrijwilligers (15-10-2020) 

> Oproep versterking organisten-/pianistenteam (10-04-2020)
> Oproep vrijwilligers voor cluster Kerk & Vluchteling: maatjes, fietsproject, taalhulpen

Non-foodbank Gouda zoekt vrijwilligers
De Non-foodbank in Gouda en regio is een stichting met als doel gratis kleding en woninginrichting te verstrekken aan statushouders en andere genoemde doelgroepen, doorverwezen door gemeenten, maatschappelijke instellingen en de Voedselbank. Het betreft derhalve een gesloten klantensysteem, anders dan bij een kringloopwinkel.

Kerkelijk Bureau
Wij zijn op zoek naar bezorgers van enveloppen voor een aantal blokken (ca. 75 enveloppen per blok). Deze worden driemaal per jaar bezorgd bij de leden, rond Kerst, Pasen en in de maand juni. Hiervoor krijgt u/krijg jij een vrijwilligersvergoeding. Meer informatie of aanmelden via kerkelijk bureau.  

Oproep versterking organisten-/pianistenteam

De Protestantse Gemeente Gouda zoekt dringend versterking van haar organisten-/pianistenteam. Er is een enthousiaste groep van organisten/pianisten die met volledige inzet de lofzang gaande houdt, maar het aantal organisten/ pianisten neemt de laatste jaren helaas af. Het is hierdoor lastig geworden om het speelrooster ingevuld te krijgen. De organisten-/pianisten spelen volgens een gezamenlijk op te stellen kwartaalrooster de diensten in de Pauluskerk, Oostpoort, Ontmoetingskerk, De Veste en Westerkerk. U ontvangt een kleine onkostenvergoeding. Lees verder voor meer informatie.   

Oproep vanuit het cluster Kerk & Vluchteling van de diaconie
Voor diverse activiteiten zijn we op zoek naar vrijwilligers, die een steentje bij willen dragen om vluchtelingen hier in Gouda behulpzaam te zijn op sociaal en praktisch vlak. We zoeken dringend maatjes, één vrijwilliger voor de fietslessen in Gouda Oost en meerdere vrijwilligers voor de taal-oefengroepen. Voor het laatste hoef je geen onderwijservaring te hebben. Neem contact op met Heike Blok voor het maatjesproject, voor het fietsen met Desireé Overbeeke en voor de taalgroepen met Anita Koorevaar.