Vrijwilligers vacaturebank

Op deze pagina worden oproepen geplaatst voor kandidaten/vrijwilligers in verschillende functies in het kerkenwerk. Deze advertenties staan op datum van plaatsing en worden na een half jaar verwijderd. 

> Dringend: redactieleden gevraagd voor deze website (23-11-2018)
> Klussers gevraagd bij Hof van Sint-Jan: Actie Pimp de Hof (9-9-2018)
> Vrijwilligers voor winterfair Sint-Janskerk 14 en 15 december (2-11-2018)
> Vacature voor twee  vrijwilliger kinderwerkers ICF Gouda (12-10-2018)
> Help statushouders Nederlands spreken! (29-9-2018) 
> Vrijwilligersproject Nieuwe start (24-9-2018)
> Oproep vrijwilligers voor cluster Kerk & Vluchteling: maatjes, fietsproject, taalhulpen (21-9-2018)
> Vrijwilligers gevraagd voor KerstWandeltheater (21-9-2019)
> De Algemene Kerkenraad zoekt twee vertrouwenspersonen M/V (18-9-2018). 
> Vrijwilligers gevraagd weekopening en weeksluiting Ronssehof (17-9-2018)

Dringend: Redactieleden gezocht voor deze website

Wil je meedoen om www.protestantsekerkgouda.nl. actueel te houden?
Heb je een half uur per week tijd en ben je nauwkeurig? 
Opgeven en meer informatie bij de redactie t.a.v. Ans Neven.

Actie Pimp de Hof
We hebben de draad weer opgepakt ... Wie komt ons helpen, zie het nieuwe werkschema. Meld je aan bij Vera Mak

Vrijwilligers gevraagd voor winterfair Sint-Janskerk 14 en 15 december 
Winterfair vrijwilligers  We hebben dit jaar weer meer dan 200 vrijwilligers nodig die zich inzetten om er een sfeervolle Winterfair van te maken waar iedereen zich welkom weet. Meld je aan en doe mee. We hebben mensen nodig die gastheer of gastvrouw willen zijn, voor de kinderactiviteiten en ook om op te bouwen en op te ruimen. We maken een rooster met blokken van 3 uur. Voor meer informatie kun je terecht bij Mieke Houtman

Vacature voor twee  vrijwilliger kinderwerkers ICF Gouda
Wie zijn wijDe International Christian Fellowship heeft een mooi aantal kinderen in de leeftijdsgroepen van 4-7 en 8-12 jaar en we komen bij elkaar op zondagmiddag van 14.00 – 16.00 uur in de Ontmoetingskerk. Bij de kidsclub wordt gebruik gemaakt van de bekende methode ‘Vertel het maar’. Naast het uitwerken van een bijbels thema is er vaak ook tijd om met de kinderen buiten te spelen of om binnen spelletjes te doen.
Wie zoeken wij: Wij zijn op zoek naar twee  enthousiaste vrijwilligers die elke maand twee zondagen beschikbaar zijn om de kindergroep te draaien tijdens de diensten.
Wat bieden wij: Een open en warme gemeenschap waar je veel kan leren over werken met kinderen met diverse achtergronden. Je krijgt (eventueel) een vrijwilligersvergoeding van 50 euro per maand voor twee zondagmiddagen in de maand.
Wat moet je doen: Schrijf vóór 30 oktober een korte email naar de voorganger van de ICF waarin je jezelf kort beschrijft en uitlegt waarom je ons wilt komen ondersteunen. Deze email stuur je naar: Betty Langeler

Help statushouders Nederlands leren spreken!
Om de 14 dagen op maandag (20.00 uur in de Veste) en woensdag (20.00 uur in Goverwelle) zijn er taal-oefengroepen van Nederlanders die met statushouders de Nederlandse taal oefenen. Dit helpt hen enorm bij hun integratie in Nederland. We zoeken vrijwilligers die mee willen doen. U/je hoeft geen onderwijservaring  te hebben en de onderwerpen worden aangereikt. Belangstelling? Informatie over de maandagavond is te krijgen bij Aart Both en voor de woensdagavond bij Anita Koorevaar,.  

Project Nieuwe Start
Het vrijwilligersproject ‘Nieuwe Start’ bestaat al meer dan 7 jaar. In die tijd hebben we veel vrouwen en kinderen geholpen bij het woonklaar maken van hun nieuwe huis. Op dit moment hebben we weer twee huizen waar geklust moet worden. In het ene is veel schuur- en verfwerk, het andere betreft waarschijnlijk vooral laminaat leggen. Heb je twee uurtjes (of meer) tijd? Meld je dan aan bij Nieuwe Start

Oproep vanuit het cluster Kerk & Vluchteling van de diaconie
 Voor diverse activiteiten zijn we op zoek naar vrijwilligers, die een steentje bij willen dragen om vluchtelingen hier in Gouda behulpzaam te zijn op sociaal en praktisch vlak. We zoeken dringend maatjes, één vrijwilliger voor de fietslessen in Gouda Oost en meerdere vrijwilligers voor de taal-oefengroepen. Voor het laatste hoef je geen onderwijservaring te hebben. Neem contact op met Heike Blok voor het maatjesproject, voor het fietsen met Desireé Overbeeke en voor de taalgroepen met Anita Koorevaar.  

Vrijwilligers gevraagd KerstWandelTheater 2018
Meld je nu aan! Vul het aanmeldformulier in en stop het in de daarvoor bestemde doos in de kerk. Of stuur een mail naar Mariette Sneep en Hanneke Trouborst. Aanmelden kan ook via de website

Vrijwilligers gevraagd weekopening en weeksluiting Ronssehof
Iedere vrijdagavond is er in de Ronssehof een weeksluiting waaraan vele voorgangers uit Gouda meewerken. Het is voor de bewoners en voor mensen die er tijdelijk revalideren een belangrijk moment in de week. Vrijwilligers nodigen de mensen uit om te komen en sommige bezoekers moeten vanaf hun kamer worden gehaald en gebracht. De fijne groep mensen die het verzorgt kan wel wat versterking gebruiken. Lijkt u/jou dit een mooie en zinvolle taak om eens in de paar weken te doen? Neem dan contact op met Hélène van de Berg.

Iedere maandagochtend is er in de Ronssehof een korte weekopening van 9.30 uur tot uiterlijk 10 uur. Eens per twee weken verzorgt de geestelijk verzorger van de Ronssehof die, de anderen keren doen twee vrijwilligers dat om de beurt. Het zou fijn zijn als er een of twee vrijwilligers bij komen, zodat ieder eens per zes of per acht weken aan de beurt is. Er is een kleine, vaste groep bewoners die deze bijeenkomsten zeer op prijs stelt. Neem voor meer informatie contact op met  de geestelijk verzorger, ds. Mark Janssens

Veilig kerkenwerk: De Algemene Kerkenraad zoekt twee vertrouwenspersonen M/V die worden aangesteld voor de Goudse PKN gemeenten
De ervaring heeft geleerd dat ook binnen kerkgenootschappen ongewenst gedrag of seksueel misbruik kan plaatsvinden, met alle gevolgen van dien. Daarom heeft de Algemene Kerkenraad van de PKN Gouda een commissie ingesteld om aanbevelingen te doen met betrekking tot dit thema. Inmiddels heeft de commissie de Algemene Kerkenraad geadviseerd om het thema ‘Veilige Kerk’ structureel in het beleid op te nemen. In het verlengde daarvan heeft de AK besloten om vertrouwenspersonen aan te stellen, bij wie hulpvragers terecht kunnen om vertrouwelijk hun klacht mee te delen.
Daarnaast vindt de AK het van belang dat jeugdambtsdragers met leidinggevenden in het jeugdwerk nadenken over hoe we kinderen en jongeren een veilige plek in de kerk kunnen geven. Voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren is een veilige omgeving in het jeugdwerk van belang.
Beide aandachtpunten – vertrouwenspersonen en veilig jeugdwerk -  vragen om bezinning en bewustwording met betrekking tot het onderwerp grensoverschrijdend gedrag- en seksueel overschrijdend gedrag, maar ook om heldere procedures en vooral ook preventie om kans op dit gedrag zo klein mogelijk te maken.

De vertrouwenspersonen die worden aangesteld bestaan uit één man en één vrouw en staan boven de wijken. Dat betekent dat ze onafhankelijk zijn. Vertrouwenspersonen zijn mensen met wie vertrouwelijke zaken gedeeld kunnen worden. Hierbij valt met name te denken aan seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag. Wanneer in de kerk iemand de behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek rondom deze onderwerpen kan de vertrouwenspersoon een aanspreekpunt zijn. De vertrouwenspersonen hebben o.a. een empathisch vermogen, hebben lef, zijn niet bang voor confrontaties en kunnen helder communiceren. Er is een complete profielschets van de vertrouwenspersonen opgesteld. Is dit iets voor u of voor jou? Neem dan contact op de Dirk Dijkstra.