Vrijwilligers vacaturebank

Op deze pagina worden oproepen geplaatst voor kandidaten/vrijwilligers in verschillende functies in het kerkenwerk. Deze advertenties staan op datum van plaatsing en worden na een half jaar verwijderd. 

> De Voedselbank Gouda zoekt een bestuurslid Communicatie & PR (24-05-2019)
> Vrijwilligers gevraagd voor de Gouwe Momenten (24-5-2019)

> Helpt u mee met de maaltijden voor statushouders? (24-5-2019)
> Versterking Beamerteam Pauluskerk (23-5-2019)
> Onderzoek digitalisering acceptgiro's diaconie (17-5-2019)
> Vrijwilligers gevraagd voor Gevangenzorg Nederland (9-5-2019)

> Cluster Werelddiaconaat zoekt vrijwilligers (5-4-2019)
Het Kerkelijk Bureau zoekt vrijwilligers (20-3-2019)
> Het Swanenburgshofje zoekt medewerkers (30-1-2019)
> Chauffeurs gezocht (30-1-2019)

> Vrijwilligers gevraagd Inloophuis Domino (21-12-2018)
> Noodoproep Voortzetting Nieuwe Start (13-12-2018)
> Oproep vrijwilligers voor cluster Kerk & Vluchteling: maatjes, fietsproject, taalhulpen (12-12-2019)

De Voedselbank Gouda zoekt een bestuurslid Communicatie & PR
De Voedselbank Gouda en omstreken is op zoek naar een bestuurslid Communicatie & PR. Je schrijft persberichten voor de lokale media, bezoekt activiteiten die voor de Voedselbank worden georganiseerd en houdt de website en het Twitteraccount bij. Verder zorg je voor een nieuwsbrief. Ook ben je mede-organisator van het sponsordiner dat de Goudse Lionsclubs eens per twee à drie jaar organiseren voor de Voedselbank. Gemiddeld ben je hier een dagdeel per week mee bezig. Het gaat om vrijwilligerswerk. Heb je belangstelling? Neem contact op met Miranda van Elswijk

Vrijwilligers gevraagd voor de Gouwe Momenten

De Gouwe Momenten gaan het zestiende jaar in. De voorgangers zijn bekend. De Raad van Kerken zoekt een nieuwe generatie vrijwilligers. Wil jij op één of twee donderdagen in juli en augustus tussen 11 en 13 uur helpen het koor van de Sint Janskerk in te richten, bezoekers te ontvangen, bij te springen en weer op te ruimen? De deurwacht laat stadgenoten voor het Gouwe Moment toe via de speciale ingang. De koorwacht vraagt bezoekers bij elkaar te gaan zitten. De negen Gouwe Momenten worden door Goudse christelijke geloofsgemeenschappen aangeboden aan gelovigen, passanten en internationale toeristen; een half uurtje bezinning met muziek, kaarsjes ontsteken, toelichtende woorden, bidden, zingen en vrede delen. 
Zegt het voort en geef je op bij Jan Willem Fortuin en vermeld de donderdagen van juli en augustus waarop je nog vrij bent.  

Helpt u mee met de maaltijden voor statushouders? 
Al ruim twee jaar worden er vanuit de Oostpoort maaltijden georganiseerd voor (en door) vluchtelingen/statushouders. Een manier om kennis te maken met onze nieuwe stads- en buurtgenoten en hen welkom te heten. Dit initiatief wordt dan ook van harte ondersteund door het diaconale cluster Kerk & Vluchteling.
De maaltijdgroep die deze maaltijden organiseert zoekt versterking voor o.a. de volgende taken:
organiseren en coördineren van de maaltijden, het verzorgen van uitnodigingen, autodienst, hulp in de keuken, boodschappen halen, en natuurlijk koken. We organiseren ongeveer 4 maaltijden per jaar. Dit zijn verschillende soorten maaltijden, high tea, BBQ, etc. Belangstelling? Voor meer informatie kunt u terecht bij Theo Mul

Versterking Beamerteam Pauluskerk
Sinds 2017 wordt in de Pauluskerk voor en tijdens de erediensten regelmatig gebruik gemaakt van de beamer. Het beameren wordt o.a. gebruikt om nieuws over de Pauluskerk gemeente te tonen, om liedteksten die niet in de liedbundels staan te tonen, om Bijbelteksten te tonen en om desgevraagd de eredienst te ondersteunen met afbeeldingen of filmpjes. De beamer wordt bediend door een aantal mensen die de diensten van tevoren voorbereiden, waarna deze mensen de beamer tijdens de erediensten vanaf het balkon bedienen. Helaas dreigen we binnenkort te weinig beamer-medewerkers te hebben, waardoor de (structurele) ondersteuning voor/tijdens de eredienst niet meer mogelijk zal zijn en dus zal stoppen!
We zijn dus hard op zoek naar mensen die zo nu en dan willen helpen met het voorbereiden van de beamer-presentaties en het bedienen van de beamer. Afhankelijk van het aantal medewerkers zal de ondersteuning ongeveer 1x per maand per medewerker nodig zijn. Ervaring met beameren is niet nodig; wel is het prettig als je enigszins met computers overweg kunt. Wil jij dus ook niet dat het beameren stopt, stuur dan een email naar Martijn Jacobs waarna ik graag meer uitleg geef over het beameren en jij kan helpen met het beameren tijdens de erediensten. Alvast bedankt voor de reacties. 

Oproep Diaconie
De diaconie is op zoek naar mensen die willen onderzoeken hoe het collecteren en versturen van acceptgiro's gemoderniseerd kan worden. De kosten van het versturen en acceptgiro's zijn hoog en we zouden graag ook dit geld besteden aan de doelstellingen van de diaconie. Heb jij affiniteit met automatisering en digitalisering en heb je zin om bij te dragen aan dit onderzoek dan kun je je aanmelden bij Arjan van Erk

Vrijwilligers gevraagd voor Gevangenzorg Nederland
Lees meer op de website.

Cluster Werelddiaconaat   
Daar enkele vrijwilligers zijn gestopt zijn wij als cluster op zoek naar enkele vrijwilligers die ons willen helpen bij het bereiden van de salades op oudejaarsdag, waarvan de opbrengst ten goede komt aan ons jaar project. Bij voorbaat dank. Namens het cluster Sjaak van den Berg.  

Het Kerkelijk Bureau zoekt vrijwilligers 
Wij zijn op zoek naar een:
1. vrijwilliger die 16 keer per jaar post wil rondbrengen in postcodegebied 2801, 2802 en 2806. Op de dag dat het Protestants Kerknieuws uitkomt, wordt er ook altijd post rondgebracht.
2. vrijwilliger die het Protestants Kerknieuws (16x per jaar) wil bezorgen in de wijk rond Kattensingel, van Bergen IJzendoornpark e.o. 
De enveloppen en kerkbladen kunnen op donderdagmiddag worden opgehaald in De Brug en op donderdag of vrijdag worden bezorgd. Hiervoor krijgt u/krijg je een vrijwilligersvergoeding.
Voor meer informatie of voor aanmelden kunt u/kun je bellen (0182-513360) of mailen met het kerkelijk bureau. Wij kijken uit naar jullie reactie!

Het Swanenburgshofje zoekt medewerkers - Iets betekenen voor anderen?
Het Swanenburghshofje is op zoek naar enkele nieuwe medewerkers. Wil je graag iets betekenen voor mensen die het moeilijk hebben en heb je ca. een dagdeel per week beschikbaar, dan zijn wij op zoek naar jou/u! Lees verder op de website

Chauffeurs gezocht
De werkgroep kerkdiensten is op zoek naar nieuwe enthousiaste chauffeurs, die mensen met een verstandelijke beperking vanuit de diverse woonlocaties in en rond Gouda (Moordrecht) naar de aangepaste kerkdiensten in Gouda en de regio willen brengen. Het betreft drie diensten in Gouda en vijf diensten in de regio, aanvang 15.00 uur. Als u interesse heeft kunt u contact op nemen met Kees van Wensveen.

Inloophuis Domino – vrijwilligers gevraagd 
Het inloophuis draait bijna volledig op vrijwillige inzet van mensen die het inloophuis een warm hart toedragen. Dankzij hen lukt het om 5 dagen per week open te zijn. Als u zich graag wilt inzetten als gastvrouw of –heer, óf als (hulp-)kok, neem gerust contact met ons op. U bent van harte welkom om eens binnen te lopen. Mail naar info@inloophuisdomino.nl of bel naar 0182 – 515706. U kunt ook een gift overmaken op IBAN NL88 INGB 0001 7732 45.

Noodoproep Voortzetting Nieuwe Start
Zeven jaar geleden ontstond project Nieuwe Start. Tijdens een maaltijd samen met vrouwen uit de Goudse Vrouwenopvang hoorden we van hen hoe moeilijk het is om je nieuwe huis woonklaar te maken als je niemand kent in Gouda. Sindsdien regelen we voor deze vrouwen helpers bij het klussen en verhuizen. We hebben ongeveer 4 tot 7 verhuizingen per jaar. Vrijwilligers komen vanuit allerlei kerken. Per 1 januari is er vanwege de verhuizing van Petruschka Schaafsma een vacature voor coördinatie van dit project. Het is nog niet gelukt hier iemand voor te vinden. En dat terwijl het belangrijk en heel dankbaar werk is! Als het project stopt, valt er voor deze vrouwen echt een gat in de hulpverlening, in een periode waarin ze toch al extra kwetsbaar zijn. Wil je het project helpen voortzetten? Meld je dan voor meer informatie bij Petruschka.

Oproep vanuit het cluster Kerk & Vluchteling van de diaconie
 Voor diverse activiteiten zijn we op zoek naar vrijwilligers, die een steentje bij willen dragen om vluchtelingen hier in Gouda behulpzaam te zijn op sociaal en praktisch vlak. We zoeken dringend maatjes, één vrijwilliger voor de fietslessen in Gouda Oost en meerdere vrijwilligers voor de taal-oefengroepen. Voor het laatste hoef je geen onderwijservaring te hebben. Neem contact op met Heike Blok voor het maatjesproject, voor het fietsen met Desireé Overbeeke en voor de taalgroepen met Anita Koorevaar.