Vrijwilligers vacaturebank

Op deze pagina worden oproepen geplaatst voor kandidaten/vrijwilligers in verschillende functies in het kerkenwerk. Deze advertenties staan op datum van plaatsing en worden na een half jaar verwijderd. 

> Vrijwilligers Gouwestein gezocht (24-8-2019)
> Chauffeurs gezocht (17-8-2019)
> De Voedselbank Gouda zoekt een bestuurslid Communicatie & PR (24-05-2019)
>
Helpt u mee met de maaltijden voor statushouders? (24-5-2019)
>
Cluster Werelddiaconaat zoekt vrijwilligers (5-4-2019)
> Oproep vrijwilligers voor cluster Kerk & Vluchteling: maatjes, fietsproject, taalhulpen

Vrijwilligers Gouwestein gezocht
In verpleeghuis Gouwestein worden regelmatig pastorale bijeenkomsten georganiseerd. Vrijwilligers halen mensen die niet zelf naar deze bijeenkomsten kunnen komen op, en brengen hen na afloop terug. Voor de weekopening die elke 14 dagen op maandagochtend plaatsvindt, zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers, zodat bewoners van Gouwestein deze bijeenkomsten kunnen blijven bezoeken. De weekopening begint om 10.30 uur en wordt afgesloten met gezamenlijk koffiedrinken. Per keer ben je er een kleine 2 uur mee bezig. Inroosteren kan in overleg.Lijkt het je wat of wil je meer informatie, neem dan contact op met Nelleke de Jong of Alma Goossens.

Chauffeurs gezocht

De werkgroep kerkdiensten is op zoek naar nieuwe enthousiaste chauffeurs, die mensen met een verstandelijke beperking vanuit de diverse woonlocaties in en rond Gouda (Moordrecht) naar de aangepaste kerkdiensten in Gouda en de regio willen brengen. In Gouda 3 diensten per jaar (2 ochtenddienst, 1 middagdienst (15.00 uur) en 5 regiodiensten in omliggende gemeentes. (meestal 15.00 uur) U hoeft natuurlijk niet met alle diensten van de partij te zijn. Ook met maar een paar diensten per jaar zijn we al heel erg blij. De bewoners van de woonlocaties zullen u zeer dankbaar zijn. Als u interesse heeft kunt u contact op nemen met Kees van Wensveen (0182-520905), Lenie de Bok (0182- 511380 of 06-15520352).

De Voedselbank Gouda zoekt een bestuurslid Communicatie & PR
De Voedselbank Gouda en omstreken is op zoek naar een bestuurslid Communicatie & PR. Je schrijft persberichten voor de lokale media, bezoekt activiteiten die voor de Voedselbank worden georganiseerd en houdt de website en het Twitteraccount bij. Verder zorg je voor een nieuwsbrief. Ook ben je mede-organisator van het sponsordiner dat de Goudse Lionsclubs eens per twee à drie jaar organiseren voor de Voedselbank. Gemiddeld ben je hier een dagdeel per week mee bezig. Het gaat om vrijwilligerswerk. Heb je belangstelling? Neem contact op met Miranda van Elswijk

Helpt u mee met de maaltijden voor statushouders? 
Al ruim twee jaar worden er vanuit de Oostpoort maaltijden georganiseerd voor (en door) vluchtelingen/statushouders. Een manier om kennis te maken met onze nieuwe stads- en buurtgenoten en hen welkom te heten. Dit initiatief wordt dan ook van harte ondersteund door het diaconale cluster Kerk & Vluchteling.
De maaltijdgroep die deze maaltijden organiseert zoekt versterking voor o.a. de volgende taken:
organiseren en coördineren van de maaltijden, het verzorgen van uitnodigingen, autodienst, hulp in de keuken, boodschappen halen, en natuurlijk koken. We organiseren ongeveer 4 maaltijden per jaar. Dit zijn verschillende soorten maaltijden, high tea, BBQ, etc. Belangstelling? Voor meer informatie kunt u terecht bij Theo Mul

Cluster Werelddiaconaat   
Daar enkele vrijwilligers zijn gestopt zijn wij als cluster op zoek naar enkele vrijwilligers die ons willen helpen bij het bereiden van de salades op oudejaarsdag, waarvan de opbrengst ten goede komt aan ons jaar project. Bij voorbaat dank. Namens het cluster Sjaak van den Berg.  

Oproep vanuit het cluster Kerk & Vluchteling van de diaconie
 Voor diverse activiteiten zijn we op zoek naar vrijwilligers, die een steentje bij willen dragen om vluchtelingen hier in Gouda behulpzaam te zijn op sociaal en praktisch vlak. We zoeken dringend maatjes, één vrijwilliger voor de fietslessen in Gouda Oost en meerdere vrijwilligers voor de taal-oefengroepen. Voor het laatste hoef je geen onderwijservaring te hebben. Neem contact op met Heike Blok voor het maatjesproject, voor het fietsen met Desireé Overbeeke en voor de taalgroepen met Anita Koorevaar.