Vrijwilligers vacaturebank

Op deze pagina worden oproepen geplaatst voor kandidaten/vrijwilligers in verschillende functies in het kerkenwerk of op maatschappelijk gebied. De advertenties staan op datum van plaatsing en worden na een half jaar verwijderd:

> Vacature matchmakers Burennetwerk Gouda (11-06-2021)
> Oproep maatjes voor Kerk & Vluchteling (11-06-2021)
> RTV Gouwestad/Kerk in de Buurt zoekt redactieleden (14-04-2021)
> Oproep versterking organisten-/pianistenteam

Vacature matchmakers Burennetwerk Gouda 
Burennetwerk Gouda is een praktisch hulpmiddel om vraag en aanbod van eenvoudige hulp bij elkaar te brengen. Burennetwerk Gouda is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Gouda en werkt samen met andere vrijwilligersorganisaties, wijkteams en professionele organisaties voor zorg en welzijn. Burennetwerk Gouda is van en voor iedereen, ongeacht afkomst, geloof of overtuiging. Het Burennetwerk wil meewerken aan een stad waar mensen naar elkaar omzien.
Het burennetwerk is met spoed op zoek naar matchmakers. Een matchmaker is de schakel tussen de hulpvrager en de hulpbiedende vrijwilliger. Als er een hulpvraag is neemt hij/zij contact op met de hulpvrager om de hulpvraag concreet te maken. Daarna wordt de hulpvraag uitgezet onder de vrijwilligers. Bij een mogelijke match wordt er contact gelegd met de vrijwilliger. De contacten met de hulpvragers en hulpbieders vinden per mail en per telefoon plaats. Burennetwerk is bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur. 
Het Burennetwerk is op zoek naar iemand die op werkdagen een ochtend in de week kan ondersteunen. De 
activiteiten vinden vanuit huis plaats. Heb je interesse of een vraag, dan kun je contact opnemen met de voorzitter Gerard Schotanus  of secretaris Margreet van Zijl / tel.: 551129

Oproep maatjes voor Kerk & Vluchteling
W
ij zijn op zoek naar nieuwe maatjes! Lijkt het jou mooi om een poosje op te trekken met een nieuw ingekomen statushouder/ vluchteling, meld je dan aan bij Heike Blok of Anita Koorevaar. Onze maatjes bieden praktische hulp, een luisterend oor en helpen de nieuwe Gouwenaar wegwijs in onze stad. Op dit moment zoeken we met enige spoed een maatje voor een Irakese vrouw en een Egyptische vrouw. Uiteraard word je begeleid door een vaste mentor en vindt er vooraf een gesprek plaats waarin wij het reilen en zeilen van het maatjesproject uitleggen en wij benieuwd zijn naar jouw achtergrond en motivatie. 

RTV Gouwestad/Kerk in de Buurt
Zoekt versterking van haar redactie Kerk in de Buurt die als een redactie voor alle uitzendkanalen (televisie, website, tekst tv, facebook en radio) fungeert, lees meer ..  

Het Kerkelijk Bureau
Zoekt regelmatig vrijwilligers om enveloppen te bezorgen etc. Heb je interesse? Neem contact op met het Kerkelijk Bureau. 

Oproep versterking organisten-/pianistenteam

De Protestantse Gemeente Gouda zoekt dringend versterking van haar organisten-/pianistenteam. Er is een enthousiaste groep van organisten/pianisten die met volledige inzet de lofzang gaande houdt, maar het aantal organisten/ pianisten neemt de laatste jaren helaas af. Het is hierdoor lastig geworden om het speelrooster ingevuld te krijgen. De organisten-/pianisten spelen volgens een gezamenlijk op te stellen kwartaalrooster de diensten in de Pauluskerk, Oostpoort, Ontmoetingskerk, De Veste en Westerkerk. U ontvangt een kleine onkostenvergoeding. Lees verder voor meer informatie.