Vrijwilligers vacaturebank

Op deze pagina worden oproepen geplaatst voor kandidaten/vrijwilligers in verschillende functies in het kerkenwerk of op maatschappelijk gebied. De advertenties staan op datum van plaatsing en worden na een half jaar verwijderd:

> Vacatures vrijwilligers Ronssehof (1jul24)
> Muziekcommissie stichting Goudse Sint-Jan zoekt vrijwilligers 
> Het kerkelijk bureau vraagt regelmatig vrijwilligers 
> Oproep versterking organisten-/pianistenteam

Vacatures vrijwilligers Ronssehof > Zorgpartners Midden-Holland locatie 
Ronssehof is een specialistisch geriatrisch revalidatiecentrum. Wij bieden naast revalidatiezorg ook verpleeghuiszorg aan verblijfsbewoners. Ronssehof is van origine een protestants-christelijk huis. Vanuit deze signatuur bieden medewerkers en vrijwilligers ondersteuning aan cliënten. Vrijwilligers zijn onmisbaar en van grote waarde als het gaat om het welzijn van onze bewoners. Naast de vaste medewerkers, werken vrijwilligers met elkaar samen om het welbevinden van de cliënten te vergroten. Op dit moment zijn wij op zoek naar: 
- Vrijwilliger weeksluiting
I
emand die ons wil ondersteunen bij de begeleiding van en het halen en brengen van cliënten naar en tijdens de weeksluiting om de week (oneven) op vrijdagavond tussen 18.15 en 20.00 uur. Aansluitend aan de dienst is er nog mogelijkheid om met elkaar koffie te drinken.
- Vrijwilliger inrichting kerkzaal  
I
n Ronssehof worden tweewekelijkse weeksluitingen gehouden, waarin m.n. predikanten uit de kerken van Gouda voorgaan. De vieringen worden bezocht door vaste bewoners van Ronssehof, door mensen die hier verblijven voor revalidatie en door bewoners van de inleunwoningen. Vóór die tijd moet de zaal die als kerkzaal wordt gebruikt worden ingericht. Het is niet veel werk, maar het moet wel gebeuren! Praktisch gezien betekent het met name stoelen (ongeveer 
20) neerzetten, waarbij er ruimte moet overblijven voor bewoners die aan een rolstoel gebonden zijn. U wordt hierbij geholpen door een vrijwilliger (lid van de identiteitscommissie van Ronssehof). Tijdstip is van 18.15 uur tot uiterlijk 20.30 uur. Bewoners en revalidanten zijn dankbaar voor deze diensten in het huis.
Heeft u interesse of wilt u meer informatie?
Neem contact op met Penny de Jong, vrijwilligerscoördinator, tel.0182-562000 werkdagen: maandag, woensdag en donderdag. 

Muziekcommissie stichting Goudse Sint-Jan zoekt vrijwilligers
Genoemde commissie organiseert van oudsher kwalitatief zeer goede concerten in onze prachtige Sint-Janskerk. Vele muziekliefhebbers bezoeken 
deze concerten en spreken hun waardering na afloop uit. Versterkingen in de vorm van vrijwillige medewerkers kan de commissie goed gebruiken. 
Muziekliefhebbers, meldt u aan en kom deel uitmaken van ons enthousiaste team! Nadere informatie kan worden verkregen bij René Koster, tel. 06-28717717.

Het Kerkelijk Bureau
Zoekt regelmatig vrijwilligers om enveloppen te bezorgen etc. Heb je interesse? Neem contact op met het Kerkelijk Bureau. 

Oproep versterking organisten-/pianistenteam

De Protestantse Gemeente Gouda zoekt dringend versterking van haar organisten-/pianistenteam. Er is een enthousiaste groep van organisten/pianisten die met volledige inzet de lofzang gaande houdt, maar het aantal organisten/ pianisten neemt de laatste jaren helaas af. De organisten-/pianisten spelen volgens een gezamenlijk op te stellen kwartaalrooster de diensten in de Pauluskerk, Oostpoort, Ontmoetingskerk, De Veste en Westerkerk. U ontvangt een kleine onkostenvergoeding. Lees verder voor meer informatie.