Vrijwilligers vacaturebank

Op deze pagina worden oproepen geplaatst voor kandidaten/vrijwilligers in verschillende functies in het kerkenwerk of op maatschappelijk gebied. De advertenties staan op datum van plaatsing en worden na een half jaar verwijderd:

> Vrijwilligers gevraagd voor Swanenburgshofje (8sep23)
> Muziekcommissie stichting Goudse Sint-Jan zoekt vrijwilligers 
> Het kerkelijk bureau vraagt regelmatig vrijwilligers 
> Oproep versterking organisten-/pianistenteam

Vrijwilliger worden 't Swanenburghshofje 

’t Swanenburghshofje biedt al meer dan 40 jaar begeleiding met huisvesting aan mensen die een nieuwe start willen maken. Hulp van vrijwilligers van ’t Swanenburghshofje is bedoeld voor hulpvragers, ongeacht afkomst of geloof, woonachtig in Gouda of de regio. Daarnaast helpen speciaal opgeleide vrijwilligers mensen met schulden. Dit gebeurt onder de naam Schuldhulpmaatje. De Stichting Christelijke Hulpverlening is een samenwerkingsverband van de Protestantse gemeente Gouda en de Christelijk Gereformeerde Kerk Gouda. Vanuit deze gemeenten wordt een deel van de organisatiekosten van de stichting betaald. Wilt u meer informatie of vrijwilliger worden? Neem dan contact op met één van de coördinatoren via de email of via 0182-525925. Of loop gerust eens binnen in ons mooie hofje: Groeneweg 42 (hofje 7). Ook kunt u meer info vinden op de website

Muziekcommissie stichting Goudse Sint-Jan zoekt vrijwilligers
Genoemde commissie organiseert van oudsher kwalitatief zeer goede concerten in onze prachtige Sint-Janskerk. Vele muziekliefhebbers bezoeken 
deze concerten en spreken hun waardering na afloop uit. Versterkingen in de vorm van vrijwillige medewerkers kan de commissie goed gebruiken. 
Muziekliefhebbers, meldt u aan en kom deel uitmaken van ons enthousiaste team! Nadere informatie kan worden verkregen bij René Koster, tel. 06-28717717.

Het Kerkelijk Bureau
Zoekt regelmatig vrijwilligers om enveloppen te bezorgen etc. Heb je interesse? Neem contact op met het Kerkelijk Bureau. 

Oproep versterking organisten-/pianistenteam

De Protestantse Gemeente Gouda zoekt dringend versterking van haar organisten-/pianistenteam. Er is een enthousiaste groep van organisten/pianisten die met volledige inzet de lofzang gaande houdt, maar het aantal organisten/ pianisten neemt de laatste jaren helaas af. De organisten-/pianisten spelen volgens een gezamenlijk op te stellen kwartaalrooster de diensten in de Pauluskerk, Oostpoort, Ontmoetingskerk, De Veste en Westerkerk. U ontvangt een kleine onkostenvergoeding. Lees verder voor meer informatie.