Vrijwilligers vacaturebank

Op deze pagina worden oproepen geplaatst voor kandidaten/vrijwilligers in verschillende functies in het kerkenwerk. Deze advertenties staan op datum van plaatsing en worden na een half jaar verwijderd. 

> Het Swanenburgshofje zoekt medewerkers (30-1-2019)
> Chauffeurs gezocht (30-1-2019)

> Vrijwilligers gevraagd Inloophuis Domino (21-12-2018)
> Noodoproep Voortzetting Nieuwe Start (13-12-2018)
> Klussers gevraagd bij Hof van Sint-Jan: Actie Pimp de Hof (9-9-2018)
> Help statushouders Nederlands spreken! (29-9-2018) 
> Oproep vrijwilligers voor cluster Kerk & Vluchteling: maatjes, fietsproject, taalhulpen (21-9-2018)  
> Vrijwilligers gevraagd weekopening en weeksluiting Ronssehof (17-9-2018)

Het Swanenburgshofje zoekt medewerkers - Iets betekenen voor anderen?
Het Swanenburghshofje is op zoek naar enkele nieuwe medewerkers. Wil je graag iets betekenen voor mensen die het moeilijk hebben en heb je ca. een dagdeel per week beschikbaar, dan zijn wij op zoek naar jou/u! Lees verder op de website

Chauffeurs gezocht
De werkgroep kerkdiensten is op zoek naar nieuwe enthousiaste chauffeurs, die mensen met een verstandelijke beperking vanuit de diverse woonlocaties in en rond Gouda (Moordrecht) naar de aangepaste kerkdiensten in Gouda en de regio willen brengen. Het betreft drie diensten in Gouda en vijf diensten in de regio, aanvang 15.00 uur. Als u interesse heeft kunt u contact op nemen met Kees van Wensveen.

Inloophuis Domino – vrijwilligers gevraagd 
Het inloophuis draait bijna volledig op vrijwillige inzet van mensen die het inloophuis een warm hart toedragen. Dankzij hen lukt het om 5 dagen per week open te zijn. Als u zich graag wilt inzetten als gastvrouw of –heer, óf als (hulp-)kok, neem gerust contact met ons op. U bent van harte welkom om eens binnen te lopen.,
Mail naar info@inloophuisdomino.nl of bel naar 0182 – 515706. U kunt ook een gift overmaken op IBAN NL88 INGB 0001 7732 45.

Noodoproep Voortzetting Nieuwe Start
Zeven jaar geleden ontstond project Nieuwe Start. Tijdens een maaltijd samen met vrouwen uit de Goudse Vrouwenopvang hoorden we van hen hoe moeilijk het is om je nieuwe huis woonklaar te maken als je niemand kent in Gouda. Sindsdien regelen we voor deze vrouwen helpers bij het klussen en verhuizen. We hebben ongeveer 4 tot 7 verhuizingen per jaar. Vrijwilligers komen vanuit allerlei kerken. Per 1 januari is er vanwege de verhuizing van Petruschka Schaafsma een vacature voor coördinatie van dit project. Het is nog niet gelukt hier iemand voor te vinden. En dat terwijl het belangrijk en heel dankbaar werk is! Als het project stopt, valt er voor deze vrouwen echt een gat in de hulpverlening, in een periode waarin ze toch al extra kwetsbaar zijn. Wil je het project helpen voortzetten? Meld je dan voor meer informatie bij Petruschka.

Actie Pimp de Hof
We hebben de draad weer opgepakt ... Wie komt ons helpen, meld je aan bij Vera Mak

Help statushouders Nederlands leren spreken!
Om de 14 dagen op maandag (20.00 uur in de Veste) en woensdag (20.00 uur in Goverwelle) zijn er taal-oefengroepen van Nederlanders die met statushouders de Nederlandse taal oefenen. Dit helpt hen enorm bij hun integratie in Nederland. We zoeken vrijwilligers die mee willen doen. U/je hoeft geen onderwijservaring  te hebben en de onderwerpen worden aangereikt. Belangstelling? Informatie over de maandagavond is te krijgen bij Aart Both en voor de woensdagavond bij Anita Koorevaar

Oproep vanuit het cluster Kerk & Vluchteling van de diaconie
 Voor diverse activiteiten zijn we op zoek naar vrijwilligers, die een steentje bij willen dragen om vluchtelingen hier in Gouda behulpzaam te zijn op sociaal en praktisch vlak. We zoeken dringend maatjes, één vrijwilliger voor de fietslessen in Gouda Oost en meerdere vrijwilligers voor de taal-oefengroepen. Voor het laatste hoef je geen onderwijservaring te hebben. Neem contact op met Heike Blok voor het maatjesproject, voor het fietsen met Desireé Overbeeke en voor de taalgroepen met Anita Koorevaar.  

Vrijwilligers gevraagd weekopening en weeksluiting Ronssehof
Iedere vrijdagavond is er in de Ronssehof een weeksluiting waaraan vele voorgangers uit Gouda meewerken. Het is voor de bewoners en voor mensen die er tijdelijk revalideren een belangrijk moment in de week. Vrijwilligers nodigen de mensen uit om te komen en sommige bezoekers moeten vanaf hun kamer worden gehaald en gebracht. De fijne groep mensen die het verzorgt kan wel wat versterking gebruiken. Lijkt u/jou dit een mooie en zinvolle taak om eens in de paar weken te doen? Neem dan contact op met Hélène van de Berg.

Iedere maandagochtend is er in de Ronssehof een korte weekopening van 9.30 uur tot uiterlijk 10 uur. Eens per twee weken verzorgt de geestelijk verzorger van de Ronssehof die, de anderen keren doen twee vrijwilligers dat om de beurt. Het zou fijn zijn als er een of twee vrijwilligers bij komen, zodat ieder eens per zes of per acht weken aan de beurt is. Er is een kleine, vaste groep bewoners die deze bijeenkomsten zeer op prijs stelt. Neem voor meer informatie contact op met  de geestelijk verzorger, ds. Mark Janssens