Vrijwilligers vacaturebank

Op deze pagina worden oproepen geplaatst voor kandidaten/vrijwilligers in verschillende functies in het kerkenwerk of op maatschappelijk gebied. De advertenties staan op datum van plaatsing en worden na een half jaar verwijderd:

> Vacature logistieke coördinator Goudse Voedselbank (30-08-2021)
> Vacature secretaris Diaconie (16-07-2021)> Vacature matchmakers Burennetwerk Gouda (11-06-2021)
> Oproep maatjes voor Kerk & Vluchteling (11-06-2021)
> RTV Gouwestad/Kerk in de Buurt zoekt redactieleden (14-04-2021)
> Het kerkelijk bureau vraagt regelmatig vrijwilligers 
> Oproep versterking organisten-/pianistenteam

Vacature logistieke coördinator Goudse Voedselbank
Welke logistieke coördinator wil als vrijwilliger de Goudse Voedselbank komen versterken?
Wij zoeken een enthousiaste vrijwilliger die van aanpakken weet en anderen kan aansturen.

Vacature secretaris Diaconie
De bestuurlijke taak van de diaconie wordt uitgevoerd door het College van diakenen (CvD).
Het College zet zich in voor het diaconale werk op stadsniveau en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen. Daarnaast stelt het college het diaconaal beleid op en is het verantwoordelijk voor het voorlichten van de wijkgemeenten, het toerusten van wijkdiaconieën, het verzorgen van communicatiemiddelen en het instellen en ondersteunen van de vijf diaconale clusters. Het college vergadert ten minste zes keer per jaar. 
Het College van Diakenen is op zoek naar een scriba. Als scriba heb je een rol in het hart van de Goudse diaconie. De scriba maakt deel uit van het dagelijks bestuur (moderamen) van de diaconie; bereidt samen met het moderamen de vergaderingen van het CvD inhoudelijk voor; stelt de agenda van de vergaderingen op en verzamelt en verstuurt de vergaderstukken; notuleert de vergaderingen; regelt facilitaire zaken: vergaderlocaties, uitnodigingen, etc.; houdt de mailbox bij van de diaconie van PKN Gouda; handelt i.s.m. de penningmeester legaten af; maakt een jaarrooster/-planning. 
We zijn op zoek naar iemand die graag regelt en organiseert en die zorgt voor structuur en overzicht.  Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar Nienke van Pijpen   

Oproep maatjes voor Kerk & Vluchteling
W
ij zijn op zoek naar nieuwe maatjes! Lijkt het jou mooi om een poosje op te trekken met een nieuw ingekomen statushouder/ vluchteling, meld je dan aan bij Heike Blok of Anita Koorevaar. Onze maatjes bieden praktische hulp, een luisterend oor en helpen de nieuwe Gouwenaar wegwijs in onze stad. Op dit moment zoeken we met enige spoed een maatje voor een Irakese vrouw en een Egyptische vrouw. Uiteraard word je begeleid door een vaste mentor en vindt er vooraf een gesprek plaats waarin wij het reilen en zeilen van het maatjesproject uitleggen en wij benieuwd zijn naar jouw achtergrond en motivatie. 

RTV Gouwestad/Kerk in de Buurt
Zoekt versterking van haar redactie Kerk in de Buurt die als een redactie voor alle uitzendkanalen (televisie, website, tekst tv, facebook en radio) fungeert, lees meer ..  

Het Kerkelijk Bureau
Zoekt regelmatig vrijwilligers om enveloppen te bezorgen etc. Heb je interesse? Neem contact op met het Kerkelijk Bureau. 

Oproep versterking organisten-/pianistenteam

De Protestantse Gemeente Gouda zoekt dringend versterking van haar organisten-/pianistenteam. Er is een enthousiaste groep van organisten/pianisten die met volledige inzet de lofzang gaande houdt, maar het aantal organisten/ pianisten neemt de laatste jaren helaas af. Het is hierdoor lastig geworden om het speelrooster ingevuld te krijgen. De organisten-/pianisten spelen volgens een gezamenlijk op te stellen kwartaalrooster de diensten in de Pauluskerk, Oostpoort, Ontmoetingskerk, De Veste en Westerkerk. U ontvangt een kleine onkostenvergoeding. Lees verder voor meer informatie.