Vrijwilligers vacaturebank

Op deze pagina worden oproepen geplaatst voor kandidaten/vrijwilligers in verschillende functies in het kerkenwerk. Deze advertenties staan op datum van plaatsing en worden na een half jaar verwijderd. 

> Cluster Werelddiaconaat zoekt vrijwilligers (5-4-2019)
Het Kerkelijk Bureau zoekt vrijwilligers (20-3-2019)
> Het Swanenburgshofje zoekt medewerkers (30-1-2019)
> Chauffeurs gezocht (30-1-2019)

> Vrijwilligers gevraagd Inloophuis Domino (21-12-2018)
> Noodoproep Voortzetting Nieuwe Start (13-12-2018)
> Klussers gevraagd bij Hof van Sint-Jan: Actie Pimp de Hof (9-9-2018)
> Help statushouders Nederlands spreken! (29-9-2018) 
> Oproep vrijwilligers voor cluster Kerk & Vluchteling: maatjes, fietsproject, taalhulpen (21-9-2018) 

Cluster Werelddiaconaat   
Daar enkele vrijwilligers zijn gestopt zijn wij als cluster op zoek naar enkele vrijwilligers die ons willen helpen bij het bereiden van de salades op oudejaarsdag, waarvan de opbrengst ten goede komt aan ons jaar project. Bij voorbaat dank. Namens het cluster Sjaak van den Berg.  

Het Kerkelijk Bureau zoekt vrijwilligers 
Wij zijn op zoek naar een:
1. vrijwilliger die 16 keer per jaar post wil rondbrengen in postcodegebied 2801, 2802 en 2806. Op de dag dat het Protestants Kerknieuws uitkomt, wordt er ook altijd post rondgebracht.
2. vrijwilliger die het Protestants Kerknieuws (16x per jaar) wil bezorgen in de wijk rond Kattensingel, van Bergen IJzendoornpark e.o. 
De enveloppen en kerkbladen kunnen op donderdagmiddag worden opgehaald in De Brug en op donderdag of vrijdag worden bezorgd. Hiervoor krijgt u/krijg je een vrijwilligersvergoeding.
Voor meer informatie of voor aanmelden kunt u/kun je bellen (0182-513360) of mailen met het kerkelijk bureau. Wij kijken uit naar jullie reactie!

Het Swanenburgshofje zoekt medewerkers - Iets betekenen voor anderen?
Het Swanenburghshofje is op zoek naar enkele nieuwe medewerkers. Wil je graag iets betekenen voor mensen die het moeilijk hebben en heb je ca. een dagdeel per week beschikbaar, dan zijn wij op zoek naar jou/u! Lees verder op de website

Chauffeurs gezocht
De werkgroep kerkdiensten is op zoek naar nieuwe enthousiaste chauffeurs, die mensen met een verstandelijke beperking vanuit de diverse woonlocaties in en rond Gouda (Moordrecht) naar de aangepaste kerkdiensten in Gouda en de regio willen brengen. Het betreft drie diensten in Gouda en vijf diensten in de regio, aanvang 15.00 uur. Als u interesse heeft kunt u contact op nemen met Kees van Wensveen.

Inloophuis Domino – vrijwilligers gevraagd 
Het inloophuis draait bijna volledig op vrijwillige inzet van mensen die het inloophuis een warm hart toedragen. Dankzij hen lukt het om 5 dagen per week open te zijn. Als u zich graag wilt inzetten als gastvrouw of –heer, óf als (hulp-)kok, neem gerust contact met ons op. U bent van harte welkom om eens binnen te lopen. Mail naar info@inloophuisdomino.nl of bel naar 0182 – 515706. U kunt ook een gift overmaken op IBAN NL88 INGB 0001 7732 45.

Noodoproep Voortzetting Nieuwe Start
Zeven jaar geleden ontstond project Nieuwe Start. Tijdens een maaltijd samen met vrouwen uit de Goudse Vrouwenopvang hoorden we van hen hoe moeilijk het is om je nieuwe huis woonklaar te maken als je niemand kent in Gouda. Sindsdien regelen we voor deze vrouwen helpers bij het klussen en verhuizen. We hebben ongeveer 4 tot 7 verhuizingen per jaar. Vrijwilligers komen vanuit allerlei kerken. Per 1 januari is er vanwege de verhuizing van Petruschka Schaafsma een vacature voor coördinatie van dit project. Het is nog niet gelukt hier iemand voor te vinden. En dat terwijl het belangrijk en heel dankbaar werk is! Als het project stopt, valt er voor deze vrouwen echt een gat in de hulpverlening, in een periode waarin ze toch al extra kwetsbaar zijn. Wil je het project helpen voortzetten? Meld je dan voor meer informatie bij Petruschka.

Actie Pimp de Hof
We hebben de draad weer opgepakt ... Wie komt ons helpen, meld je aan bij Vera Mak

Help statushouders Nederlands leren spreken!
Om de 14 dagen op maandag (20.00 uur in de Veste) en woensdag (20.00 uur in Goverwelle) zijn er taal-oefengroepen van Nederlanders die met statushouders de Nederlandse taal oefenen. Dit helpt hen enorm bij hun integratie in Nederland. We zoeken vrijwilligers die mee willen doen. U/je hoeft geen onderwijservaring  te hebben en de onderwerpen worden aangereikt. Belangstelling? Informatie over de maandagavond is te krijgen bij Aart Both en voor de woensdagavond bij Anita Koorevaar

Oproep vanuit het cluster Kerk & Vluchteling van de diaconie
 Voor diverse activiteiten zijn we op zoek naar vrijwilligers, die een steentje bij willen dragen om vluchtelingen hier in Gouda behulpzaam te zijn op sociaal en praktisch vlak. We zoeken dringend maatjes, één vrijwilliger voor de fietslessen in Gouda Oost en meerdere vrijwilligers voor de taal-oefengroepen. Voor het laatste hoef je geen onderwijservaring te hebben. Neem contact op met Heike Blok voor het maatjesproject, voor het fietsen met Desireé Overbeeke en voor de taalgroepen met Anita Koorevaar.