Kerkelijk Bureau

Wijkindeling

De zeven wijkgemeenten van de Protestantse Kerk Gouda zijn per 1 januari 2017 ingedeeld in postcodegebieden. In het straatnamenregister is aangegeven tot welke wijkgemeente uw straat behoort. De wijkgrenzen hebben voornamelijk als doel de registratie van nieuw ingekomen gemeenteleden te vereenvoudigen.