Kerkelijk Bureau

Verhuizen

Wanneer u gaat verhuizen, binnen Gouda of elders, ontvangen wij als Kerkelijk Bureau graag een verhuisbericht, dit kan per post of e-mail.
Via het administratiesysteem van de Protestantse Kerk wordt u - wanneer u naar elders verhuist en niet bij ons ingeschreven staat als voorkeurlid - als nieuw ingekomen lid in uw nieuwe woonplaats aangemeld.
Mocht u als voorkeurlid bij onze gemeente ingeschreven staan en wilt u gaan meeleven met de kerkelijke gemeente in uw nieuwe woonplaats, dan kunt u dat aan het kerkelijk bureau doorgeven, dan zorgen wij ervoor dat u daar naartoe wordt overgeschreven.