Kerkelijk Bureau

Huwelijk 

Allereerst onze gelukwensen met uw voornemen te trouwen. Het is fijn dat u ook in de kerk Gods zegen wilt vragen over uw huwelijk. Het is van belang hiervoor tijdig contact op te nemen met de predikant, de koster en het Kerkelijk Bureau. Circa vier maanden van tevoren zien wij u graag op het Kerkelijk Bureau voor het invullen van het huwelijksformulier. Hiervoor hoeft geen afspraak gemaakt te worden.