Kerkelijk Bureau

Huwelijk 

Allereerst onze gelukwensen met jullie voornemen te trouwen. Het is fijn dat jullie in de kerk Gods zegen wilen vragen over jullie huwelijk. Het is van belang hiervoor tijdig contact op te nemen met de predikant en het Kerkelijk Bureau. Daarnaast moet er een huwelijksformulier worden ingevuld, hiervoor kunnen jullie uiterlijk drie maanden voor de huwelijksdatum contact opnemen met het Kerkelijk Bureau