Kerkelijk Bureau

Bericht van overlijden

Na het overlijden van uw dierbare kunt u contact opnemen met uw predikant. Wanneer u een dienst van Woord en Gebed wenst, is het van belang dat u samen met de uitvaartondernemer én de predikant tot een gezamenlijk moment komt waarop deze dienst plaatsvindt. De dienst kan ook gehouden worden in één van onze kerken; in de Sint-Janskerk zijn de mogelijkheden voor het houden van rouwdiensten beperkt.