Kerkbeheer en Organisatie

Beheer en verhuur - Energiebeleid

Samenvatting energiemaatregelen:
1. We verlagen de basistemperatuur. Over het algemeen genomen komt het erop neer dat de basistemperatuur voor de kerkgebouwen van 16°C verlaagd wordt naar 11°C. Voor de Sint-Janskerk is dit 6°C.
2. De gebruikstemperatuur wordt verlaagd naar 15°C. Voor de Sint-Janskerk is dit 12°C. Per gebouw wordt er één ruimte verwarmd naar de gebruikelijke temperatuur van meestal 20°C. Die ruimte is gereserveerd voor activiteiten van kwetsbare groepen. Denk bijv. aan een activiteit voor ouderen en aan de crèche.
3. We gaan zo efficiënt mogelijk verwarmen. Als dit nodig is ook door middel van het clusteren van het gebruik van de te verwarmen ruimtes. En we gaan gebruik van ruimten beperken tot gezelschappen van meer dan zes personen.

Energiebeleid  
Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat we allemaal te maken krijgen met oplopende energiekosten. Zo ook wij als Protestantse Kerk Gouda. We zijn aangesloten bij een collectiviteitscontract dat Energie voor Kerken met een energieleverancier heeft afgesproken. Het huidige contract loopt tot 1 januari 2023. Voor 2023 heeft dit collectief met deze leverancier een nieuw contact afgesproken. Helaas is de energieprijs voor 2023 vier keer zo hoog als nu. We kunnen dus niet anders dan concluderen dat er voor ons lastige tijden aanbreken.

We vinden het belangrijk dat onze (kerk)gebouwen een welkom en gezond verblijfsklimaat bieden voor alle kerkelijke en andere activiteiten die daarin plaatsvinden. Ook in tijden dat de energiekosten sterk stijgen.
Met elkaar hebben we de verantwoordelijkheid gekregen voor Gods schepping. Verduurzaming en vergroening van (kerk)gebouwen is dus erg belangrijk. We zijn daar al langere tijd mee bezig en gaan daar voortvarend mee door. Dit zal echter niet kunnen voorkomen dat de kosten van energie voor het jaar 2023 veel sneller toenemen dan met verduurzaming kan worden bespaard. Goed rentmeesterschap kost tijd dus we zullen geduldig moeten zijn. We maken afwegingen welke maatregelen we nu kunnen doorvoeren. Investeringen met de meest gunstige kosten-batenverhouding hebben voorrang. We houden u graag op de hoogte van de voortgang hierin. Dat er ook op dit moment maatregelen getroffen moeten worden zal u niet verbazen. Het is simpelweg te kostbaar om op de huidige voet door te gaan wat betreft het energieverbruik binnen onze kerkgebouwen. Het streven voor 2023 is om niet vier keer zoveel uit te geven aan energie maar niet meer dan twee keer zoveel. Als kerkrentmeesters nemen we de stappen waarvan wij denken dat ze op dit moment nodig zijn.

Met ingang van maandag 28 november 2022 zijn de volgende maatregelen in werking getreden
1. We verlagen de basistemperatuur in de (kerk)gebouwen. Per gebouw zal dit wat verschillen omdat we te maken hebben met monumentale en niet-monumentale gebouwen. Over het algemeen genomen komt het erop neer dat de basistemperatuur voor de niet-monumentale gebouwen van 16°C verlaagd wordt naar 11°C. Voor onze monumentale gebouwen de Sint-Janskerk en de Sint-Joostkapel is dat enkele graden lager. 

2. De gebruikstemperatuur van de niet-monumentale gebouwen wordt verlaagd naar 15°C. Voor de monumentale gebouwen kan die wat lager komen te liggen. Per gebouw wordt er één ruimte verwarmd naar de gebruikelijke temperatuur van meestal 20°C.
3. We gaan zo efficiënt mogelijk verwarmen. Dit door het clusteren van het gebruik van de te verwarmen ruimtes. Ook kijken we kritisch naar overleggen van 6 personen of minder. We gaan ervan uit dat het lukt om die bij iemand thuis te houden.
4.
Bij verhuur van de ruimtes wordt de gebruikstemperatuur verwarmd naar meestal 20°C. De kosten hiervoor worden per 1 januari doorberekend in de huurverhoging.


Advies
Dit alles betekent voor u als gebruiker van de (kerk)gebouwen dat u zelf voor wat extra warmte moet zorgen. Standaard zal de jas (of trui) gedragen moeten worden in de periode van november tot en met april en regelmatig in mei en in oktober. Dit met uitzondering van het gebruik van verhuurde ruimtes en van die ene ruimte in elk kerkgebouw, die wordt verwarmd zoals nu gebruikelijk is.

We vragen er begrip voor dat dit een plan is voor de langere termijn. Daarom is het belangrijk dat we dit gemeentebreed dragen. Blijf naar elkaar omkijken en zoek elkaar op. Neem, als u naar de kerk komt, (letterlijk) wat extra warmte mee.

Vragen, ideeën en suggesties
Als u vragen heeft: aarzel dan niet om per mail deze vragen te stellen. We staan open voor suggesties en als u ideeën heeft hoe extra warmte mee te brengen. We ontvangen die graag per mail 'Krijg het warm'. We zullen het met elkaar als gemeente moeten doen.

Tot slot: We danken God dat we de afgelopen jaren zo gezegend zijn. In afhankelijkheid van Hem willen we ons werk voortzetten met de uitdagingen die voor ons liggen.

Postadres Kerkelijk Bureau: Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda