Kerkbeheer en Organisatie

Beheer en verhuur - Energiebeleid

Energiebespaarbeleid winter en voorjaar 2023 is succes geworden

In kerknieuws nr. 15 van november 2022 schreven we dat de Protestantse Kerk Gouda, net als wij allemaal, te maken krijgen met sterk oplopende energieprijzen en kosten. Voor de Protestantse Kerk Gouda betekende dit een niet te dragen verviervoudiging van energiekosten. Voor het jaar 2023 nog net wel te dragen is een verdubbeling van energiekosten. Om dat mogelijk te maken heeft kerkbeheer november vorig jaar energiebespaarbeid gemaakt, dat neer komt op verlaging van de gebruikstemperatuur in kerkgebouwen. In de niet monumentale kerkgebouwen tot 15 graden en in de monumentale nog lager. Die maatregelen betekenen offers van gemeenteleden. De jas moest in onze kerken tot in het voorjaar aan en dan nog was het soms echt koud in onze kerkgebouwen. We danken u voor het vooral gemeentebreed begrip voor deze maatregelen.

Kerkbeheer kan u met dankbaarheid meedelen dat deze maatregelen succes hebben gehad. In de periode van januari tot en met mei van dit jaar is ongeveer 18.000 m3 gas bespaard. We hebben daarmee in deze periode zo’n 35% minder gas verbruikt dan vorige jaar terwijl vooral de periode maart t/m mei duidelijk kouder was dan vorig jaar.  We zouden zelfs een besparing in gasverbruik van 43% hebben gehaald als het dan niet kouder dan vorig jaar geweest zou zijn. Aan elektraverbruik heeft de Sint Jan in de periode van januari t/m mei 2023  bovendien 9.000 Kwh aan stroom weten te besparen. Bij elkaar hebben we daarmee in deze periode ongeveer €48.000,- aan energiekosten bespaard. Als we dit bespaarbeleid in de koudere maanden van oktober t/m december 2023 weten door te zetten zijn we er met elkaar in geslaagd om de energiekostenstijging van de Protestantse Kerk Gouda te beperken tot een verdubbeling ten opzichte van het jaar 2022. Net zoals het streven is.

Kerkbeheer wil u allen hartelijk danken voor uw bijdrage om dit succes mogelijk te maken.

Postadres Kerkelijk Bureau: Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda