Prot. Jeugdwerk Gouda

STEP

Sinds januari 2010 heeft de Protestantse gemeente van Gouda een jeugdcentrum, geïnitieerd door HGJB en JOP.  STEP wil als Protestants Jeugdcentrum in Gouda ondersteuning bieden aan de Protestantse wijkgemeenten bij hun verantwoordelijkheid voor het welzijn en de geloofsontwikkeling van de jeugd.

Protestantse Jeugdraad
De PJR is verantwoordelijk voor de ondersteuning van het jeugdwerk in de Protestantse gemeente door STEP.  De PJR is een afspiegeling van de diverse Protestantse wijken en bestaat uit:
- Voorzitter: Gert Jan van Dijk
- Penningmeester: Marcel van Luxemburg
- Secretaresse: Anneke Benckhuijsen – de With
- Fondswerving: Cor Verkade
- Algemeen lid: Alice Rijneveld.

Voor vragen en contact kunt u mailen met STEP   
Adres: Achter de Kerk 2, 2801 JW Gouda.

Get Together  

Op vrijdagavond 28 september 20.00 uur gaat Get Together van start. Get Together! is dé nieuwe plek voor tieners van 15 jaar en ouder in de Hof van Sint Jan.We willen samen eten, gezellig samen zijn, leuke activiteiten organiseren en goede gesprekken voeren. 
Get Together! is een samenwerking tussen wijkgemeenten Ontmoetingskerk, Pauluskerk, De Veste en Westerkerk en het proces is begeleid door STEP. 

Jeugddiaconaat: Diaconale jongerenreis ism STEP 

Een geweldige kans: een reis naar Israël en de Westbank voor jongeren van 17 t/m 25 jaar in de kerstvakantie 2018-2019 >>