Projecten Werelddiaconaat

Mercy Ships 

Het Werelddiaconaat stelt de melkbussen open voor het project 'Mercy Ships', zodat de medische hulp in Afrika voor de allerarmsten door kan gaan >>

Bloembollenactie

In het voorjaar kunt u bloembollen bestellen, van elke bestelling gaat 30% naar Mercy Ships. In het Protestants Kerknieuws vindt u een bestelformulier of bestel online >>

Tientjeszondag

Het Werelddiaconaat stelt de melkbussen open voor het project 'Mercy Ships', doneer online >>

Oliebollenactie 

In december is de traditionele oliebollenactie. In het Protestants Kerknieuws vindt u een bestelformulier of bestel online >>

Werelddiaconaat

Het cluster Werelddiaconaat heeft tot doel om in navolging van Jezus Christus samen inhoud te geven aan barmhartigheid door, daar waar mogelijk, wereldwijd om te zien naar mensen in lichamelijke of geestelijke nood. Vanuit het besef dat overal in de wereld rampen gebeuren, is het Werelddiaconaat ontstaan. Het cluster ondersteunt diverse projecten en ieder jaar wordt er een jaarproject gekozen waarvan het cluster vindt dat dit steun verdient. Zie Beleidsplan 2017- 2020 Protestantse Diaconie Gouda. 
In iedere kerk staat een melkbus bij de uitgang waarin men giften voor dit project kan doen. Gedurende het jaar brengt het cluster het gekozen project onder de aandacht van de gemeenteleden via berichten, acties en een informatieve avond. Indien er acute noodhulp wordt gevraagd bij rampen in de wereld (giro 555) zal de melkbus ook opengesteld worden. Het cluster beheert daarnaast een ‘vrij te besteden’ budget van € 5000 voor kleinschalige projecten in zowel binnen- als buitenland die gemeenteleden kunnen aandragen wanneer zij daar een band mee hebben.