Werelddiaconaat

Oliebollenactie

  • Het Goudse Werelddiaconaat heeft rond de jaarwisseling weer voor overheerlijke oliebollen, appelbeignets en salades gezorgd. De actie  heeft in totaal € 2.378,01 opgebracht; € 263 meer dan vorig jaar. Alle bestellers en gevers hartelijk dank!
    De opbrengst is bestemd voor hulp aan de Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh.

Project Werelddiaconaat/Kerk in Actie   

  • Vanaf 1 november 2018 staan de melkbussen open voor het nieuwe project van Werelddiaconaat/Kerk in Actie: Hulp aan Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh
  • Promofilmpje Werelddiaconaat 2018/2019

Tientjeszondag 16 juni 2019

  • Ieder jaar gaat de opbrengst van de tientjeszondag naar een project van het Werelddiaconaat, doneer online.

Bloembollenactie

  • De voorjaarsactie 2019 van het jaarproject Werelddiaconaat 'Hulp aan de Rohingya-vluchtelingen' heeft € 703,-- opgebracht, waarvan € 55,50 aan giften. Dat is 140 procent meer dan vorig jaar. Alle bestellers en gulle gevers hartelijk dank!

Nieuw project Melkbussen
Met ingang van 1 november steunt het werelddiaconaat een nieuw jaarproject en gaat uw gift in de melkbus bij de uitgang naar het Kerk In Actie project ‘hulp aan de Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh’. Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya vluchtelingen in Bangladesh. Ze zijn gevlucht uit angst voor het gewelddadige Myanmarese leger. Ruim 70 procent van de vluchtelingen kind, onder wie veel pasgeboren baby's. Ook zijn er veel zwangere en dus kwetsbare vrouwen. De hulp wordt gegeven via Kerk in Actie en ICCO, die partners hebben met toegang tot vluchtelingenkamp Cox’s Bazar. Inmiddels zijn er via de twee organisaties al voedselpakketten, hygiënepakketten en handwasfaciliteiten voor in totaal 1.500 families verstrekt. Daarbij worden alleenstaande vrouwen, oude en gehandicapte mensen niet vergeten. Het is de bedoeling hiervoor tot eind 2019 geld in te zamelen. Ook voor dit project wordt uw gave zeer gewaardeerd. Meer informatie bij de diakenen van het cluster

Doelen
Het cluster Werelddiaconaat heeft tot doel om in navolging van Jezus Christus samen inhoud te geven aan barmhartigheid door, daar waar mogelijk, wereldwijd om te zien naar mensen in lichamelijke of geestelijke nood. Vanuit het besef dat overal in de wereld rampen gebeuren, is het Werelddiaconaat ontstaan. Het cluster ondersteunt diverse projecten en ieder jaar wordt er een jaarproject gekozen waarvan het cluster vindt dat dit steun verdient. Zie Beleidsplan 2017- 2020 Protestantse Diaconie Gouda. 
In iedere kerk staat een melkbus bij de uitgang waarin men giften voor dit project kan doen. Gedurende het jaar brengt het cluster het gekozen project onder de aandacht van de gemeenteleden via berichten, acties en een informatieve avond. Indien er acute noodhulp wordt gevraagd bij rampen in de wereld (giro 555) zal de melkbus ook opengesteld worden. Het cluster beheert daarnaast een ‘vrij te besteden’ budget van € 5000 voor kleinschalige projecten in zowel binnen- als buitenland die gemeenteleden kunnen aandragen wanneer zij daar een band mee hebben.

Terug naar homepage Diaconie