Werelddiaconaat

25e Dorcas voedselactie

 • Van 1 tot 8 november wordt voor de 25e keer de Dorcas Voedselactie gehouden. deze richtte zich altijd op het verzamelen van voedselpakketten voor Oost Europa. Bij de supermarkten boodschappen inzamelen, dat gaat dit jaar niet.
  Maar gelukkig heeft Dorcas een oplossing gevonden ...
  De Dorcas Voedselactie 2020 is een volledig digitale editie. Zo heeft Dorcas toch een manier gevonden om mensen in Oost Europa te helpen die dat heel hard nodig hebben.

Geef licht! Doe mee met de huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie

 • Samen voor vluchtelingenkinderen
  In de week van 29 november t/m 5 december 2020
  organiseert Kerk in Actie een collecte voor de kinderen in Griekse vluchtelingenkampen.
  Wilt u meehelpen? U kunt zich komende week nog opgeven als collectant via scriba.diaconie@pkngouda.nl. Alle hulp is welkom!

Tientjeszondag 

 • Ieder jaar gaat de opbrengst van de tientjeszondag naar een project van het Werelddiaconaat, doneer online.

Bloembollenactie afgeblazen 

 • Het cluster werelddiaconaat heeft besloten de voorjaarsactie stop te zetten, n.a.v.. de strengere corona maatregelen. Gemeenteleden die een bestelling hebben geplaatst worden rechtstreeks geïnformeerd. 

Oliebollenactie

 • Het Goudse Werelddiaconaat heeft rond de jaarwisseling weer voor overheerlijke oliebollen, appelbeignets en salades gezorgd. De actie  heeft in totaal € 2.378,01 opgebracht; € 263 meer dan vorig jaar. Alle bestellers en gevers hartelijk dank!
  De opbrengst is bestemd voor hulp aan de Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh.

Nieuw jaarproject werelddiaconaat: hulp aan bootvluchtelingen
De werelddiakenen van de Goudse protestantse wijkgemeenten voeren in 2020 en 2021 actie voor hulp aan bootvluchtelingen die in overvolle vluchtelingenkampen verblijven op Lesbos en in Noord-Griekenland. Uw giften in de melkbus (bij de uitgang) zijn dus de komende tijd hiervoor bestemd. Ivm de corona crisis vragen wij om uw bijdrage te doneren via de Kerkgeld app of via de link SKG Jaarproject
De hulp wordt gegeven door medewerkers en vrijwilligers van de Nederlandse stichting Bootvluchteling. Het gaat om medische en psychosociale hulp aan de gestrande vluchtelingen. Zij zijn vaak getraumatiseerd door wat ze in hun thuisland en onderweg hebben meegemaakt. Het verblijf in de overvolle kampen is ook moeilijk. De kwetsbare volwassenen en kinderen moeten bijvoorbeeld lang wachten tot ze aan de beurt zijn bij een arts of psycholoog.
De stichting Bootvluchteling is onder andere een samenwerkingspartner van EO Metterdaad. De werelddiakenen vertrouwen erop dat door het werk van deze stichting Gods liefde wordt getoond.
Een filmpje over dit werk is te zien op https://vimeo.com/308765811
Meer informatie: https://bootvluchteling.nl/
Meer informatie: diakenen van het cluster.  

Afsluiting van het werelddiaconaat van het jaarproject ‘Hulp aan de Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh’ van Kerk in Actie.
Het jaarproject ‘Hulp aan de Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh’ van Kerk in Actie is afgerond.
Hiervoor werd in 2018 en 2019 geld, aandacht en gebed gevraagd. Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan het resultaat. Er is circa 30.000 euro voor dit doel opgehaald.

Doelen
Het cluster Werelddiaconaat heeft tot doel om in navolging van Jezus Christus samen inhoud te geven aan barmhartigheid door, daar waar mogelijk, wereldwijd om te zien naar mensen in lichamelijke of geestelijke nood. Vanuit het besef dat overal in de wereld rampen gebeuren, is het Werelddiaconaat ontstaan. Het cluster ondersteunt diverse projecten en ieder jaar wordt er een jaarproject gekozen waarvan het cluster vindt dat dit steun verdient. Zie Beleidsplan 2017- 2020 Protestantse Diaconie Gouda. 
In iedere kerk staat een melkbus bij de uitgang waarin men giften voor dit project kan doen. Gedurende het jaar brengt het cluster het gekozen project onder de aandacht van de gemeenteleden via berichten, acties en een informatieve avond. Indien er acute noodhulp wordt gevraagd bij rampen in de wereld (giro 555) zal de melkbus ook opengesteld worden. Het cluster beheert daarnaast een ‘vrij te besteden’ budget van € 5000 voor kleinschalige projecten in zowel binnen- als buitenland die gemeenteleden kunnen aandragen wanneer zij daar een band mee hebben.

Terug naar homepage Diaconie