Werelddiaconaat

Opbrengst oliebollen actie

  • Op oudejaarsdag heeft het cluster werelddiaconaat  in 4 verschillende kerken oliebollen en appelbeignets verkocht.
    Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het mooie bedrag dat de actie dit jaar heeft opgebracht.
    De opbrengst is € 2675 en dit zal ten goede komen aan het jaarproject stichting bootvluchteling. 

Nieuw jaarproject werelddiaconaat: hulp aan bootvluchtelingen
De werelddiakenen van de Goudse protestantse wijkgemeenten voeren in 2020 en 2021 actie voor hulp aan bootvluchtelingen die in overvolle vluchtelingenkampen verblijven op Lesbos en in Noord-Griekenland. Uw giften in de melkbus (bij de uitgang) zijn dus de komende tijd hiervoor bestemd. Ivm de corona crisis vragen wij om uw bijdrage te doneren via de Kerkgeld app of via de link SKG Jaarproject
De hulp wordt gegeven door medewerkers en vrijwilligers van de Nederlandse stichting Bootvluchteling. Het gaat om medische en psychosociale hulp aan de gestrande vluchtelingen. Zij zijn vaak getraumatiseerd door wat ze in hun thuisland en onderweg hebben meegemaakt. Het verblijf in de overvolle kampen is ook moeilijk. De kwetsbare volwassenen en kinderen moeten bijvoorbeeld lang wachten tot ze aan de beurt zijn bij een arts of psycholoog.
De stichting Bootvluchteling is onder andere een samenwerkingspartner van EO Metterdaad. De werelddiakenen vertrouwen erop dat door het werk van deze stichting Gods liefde wordt getoond.
Een filmpje over dit werk is te zien op https://vimeo.com/308765811
Meer informatie: https://bootvluchteling.nl/
Meer informatie: diakenen van het cluster.  

Afsluiting van het werelddiaconaat van het jaarproject ‘Hulp aan de Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh’ van Kerk in Actie.
Het jaarproject ‘Hulp aan de Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh’ van Kerk in Actie is afgerond.
Hiervoor werd in 2018 en 2019 geld, aandacht en gebed gevraagd. Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan het resultaat. Er is circa 30.000 euro voor dit doel opgehaald.

Doelen
Het cluster Werelddiaconaat heeft tot doel om in navolging van Jezus Christus samen inhoud te geven aan barmhartigheid door, daar waar mogelijk, wereldwijd om te zien naar mensen in lichamelijke of geestelijke nood. Vanuit het besef dat overal in de wereld rampen gebeuren, is het Werelddiaconaat ontstaan. Het cluster ondersteunt diverse projecten en ieder jaar wordt er een jaarproject gekozen waarvan het cluster vindt dat dit steun verdient. Zie Beleidsplan 2021- 2025 Protestantse Diaconie Gouda. 
In iedere kerk staat een melkbus bij de uitgang waarin men giften voor dit project kan doen. Gedurende het jaar brengt het cluster het gekozen project onder de aandacht van de gemeenteleden via berichten, acties en een informatieve avond. Indien er acute noodhulp wordt gevraagd bij rampen in de wereld (giro 555) zal de melkbus ook opengesteld worden. Het cluster beheert daarnaast een ‘vrij te besteden’ budget van € 5000 voor kleinschalige projecten in zowel binnen- als buitenland die gemeenteleden kunnen aandragen wanneer zij daar een band mee hebben.

Terug naar homepage Diaconie