Projecten

Kerk en Werk 

In Nederland is betaald werk de afgelopen decennia steeds belangrijker geworden. Werk is niet alleen nodig voor je levensonderhoud, maar het is ook zingevend. Met werk heb je  een plek in de samenleving, een bestemming, een mogelijkheid je te ontplooien en van betekenis te zijn. Misschien is de betekenis van werk in onze tijd wel te ver doorgeslagen. We zijn toch meer dan ons werk? Juist in de kerk mogen we elkaar er aan herinneren dat we in de eerste plaats van God zijn en niet van onze werkgever, van ‘de’ consument of slaaf van onze eigen ambities.

Wat kan de kerk doen?
Een eerste aandachtspunt is de mogelijke ‘onzichtbaarheid’ van werkloosheid in de kerk. Ook al is in een tijd van economische crisis werkloosheid een meer gangbaar probleem, mensen staan liever niet bekend als werkloos. Ze lopen er niet mee te koop. Men voldoet nu eenmaal niet aan het ideaal van maatschappelijk succesvol zijn. Helaas lopen werkelozen ook vaak tegen vooroordelen aan, zoals: wie geen baan heeft, is niet goed geschoold of niet flexibel genoeg.

Pastoraat
In het pastoraat gaat het er om een luisterend oor te zijn. Voor de mensen, de partners en kinderen, die getroffen worden door werkloosheid. Het is belangrijk dat de verhalen voluit verteld kunnen worden en gehoord worden. Het helpt niet wanneer mensen te horen krijgen dat ze ‘hun schouders eronder moeten zetten’. Luisteren, luisteren en nog eens luisteren!

Diaconaat
Ook in het diaconaat is het belangrijk om een luisterend oor te zijn, maar ook om alert te zijn op de vraag of er sprake is van verarming en of er schulden ontstaan. In die situatie kunnen diakenen de weg wijzen naar instanties als de bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en voedselbank.

Kerk & Werk-team
Sinds ruim een jaar hebben we in de Protestantse Kerk Gouda een ‘Kerk & Werk-team’. De teamleden zijn professionals die zich beschikbaar stellen om een paar keer een gesprek te voeren met werkzoekende gemeenteleden. Om mee te denken over hoe nu verder of om te helpen met netwerken of solliciteren. Als iemand ZZP’er wil worden dan kan iemand uit het team degene tips geven. Heb jij ervaring in het begeleiden van mensen, weet je veel van netwerken, solliciteren of kan je goed coachen, sluit je aan bij het Kerk & Werk-team!

Ben je werkeloos of dreig je je baan te verliezen?
Laat het ons weten! In het najaar organiseert de diaconie een Kerk & Werk-dag. Graag horen we van, je als je zelf in deze situatie zit, waar je behoefte aan hebt! En misschien wil je wel meewerken aan het vormgeven van deze dag….

Wil je hulp van het Kerk & Werk-team? Neem contact met ons op.