Projecten

Een diaconale pioniersplek

Mijmerwandeling en Theater

Petrus Magazine: Voor pioniersplek Het Weilandklooster is ‘zorg voor de aarde’ een kernthema. Joyce Schoon werkt samen met een groep jongeren aan een theatervoorstelling, en merkt: dit gáát ergens over.

Een urgent theaterstuk: 'Dit gaat over onze toekomst'
Theatervoorstelling ‘Escaperoom Terra’

Wek in ons Uw licht
Maak ons als bomen,
ondergronds reikend
naar waterstromen vol leven

Iedere eerste zondagmiddag van de maand in een mooi gebied aan de directe omgeving van Gouda. 

Data en meer informatie op de website Weilandklooster. Als je mee wilt wandelen, krijg je de locatie en de tijd van je startpunt.
Opgeven bij Joyce Schoon

Lees meer in Petrus Magazine: Wandelend klooster

Woensdag 26 augustus is de intentieverklaring getekend voor een nieuwe pioniersplek van de PKN in de omgeving van Gouda: Het Weilandklooster, een groen klooster in het Groene Hart. Een duurzame en inspirerende plek van stilte en bezinning en zorg voor elkaar. Aan mensen binnen én buiten de kerk. Naast de pioniersplek, zijn er plannen voor een groter project met een zorg- en leefgemeenschap en een voedselbos. 

De ingrediënten van het Weiland klooster

Aandacht voor de schepping
Het weiland klooster wil leerzame en creatieve programma’s aanbieden.
“De vriend van de stilte komt dicht bij God”
(Climacus, Katharinaklooster, Sinaï, 6e eeuw)

Stilte en Bezinning
In de stilte van de natuur luisteren naar de vogels én naar wat God ons te zeggen heeft, kan een nieuw perspectief openen en nieuwe zin geven. Denk aan mijmerwandelingen met aandacht voor de natuur en inspirerende teksten uit de christelijke traditie.

Community
Het Weiland klooster wil een plek zijn van ontmoeting, waar ruimte is voor levensvragen en voor verhalen over wat ons gaande houdt.

Creativiteit
In het Weiland klooster willen we workshops aanbieden. Denk aan workshops als kunst van afval, fotografie, houtsnijwerk, schrijven, schilderen met natuurlijke materialen, etc.

Organisatie
De Protestantse diaconie van Gouda heeft de diaconaal consulent beschikbaar gesteld om een deel van haar tijd aan de pioniersplek te besteden.

Namens het college van diakenen,
Voorzitter, Thera de Haan
Diaconaal consulent en pionier, Joyce Schoon 

Bovenstaande is een ingekorte versie van het artikel in KN 11 2020