Projecten

Een diaconale pioniersplek

Mijmerwandeling, Theater en Retraites

Petrus Magazine: Voor pioniersplek Het Weilandklooster is ‘zorg voor de aarde’ een kernthema. Joyce Schoon werkt samen met een groep jongeren aan een theatervoorstelling, en merkt: dit gáát ergens over.

Een urgent theaterstuk: 'Dit gaat over onze toekomst'
Theatervoorstelling ‘Escaperoom Terra’

Mijmerwandelingen
Wek in ons Uw licht

Maak ons als bomen,
ondergronds reikend
naar waterstromen vol leven

Iedere eerste zondagmiddag van de maand wandelen  in een mooi gebied in de directe omgeving van Gouda. Nieuwe data en meer informatie op de website Weilandklooster. Als je mee wilt wandelen, krijg je de locatie en de tijd van je startpunt.
Opgeven bij Joyce Schoon

Laatste mijmerwandeling 3 juli: 'In vuur en vlam' 
Wandel mee met de laatste mijmerwandeling van dit seizoen, op zondagmiddag 3 juli, 15.00u, start in het Steinse Groen (bij het Pelgrimspad). Het thema is ‘in vuur en vlam’, over passie en verlangen, Pinkstergeest en de kracht van de zomerzon. Van harte welkom om mee te lopen, en te genieten van de natuur, stilte, inspirerende teksten en ontmoeting! Aanmelden:
activiteiten@weilandklooster.nl

Groene retraites van het Weilandklooster 
De Goudse Pioniersplek Weilandklooster organiseert in mei en juni twee groene retraites op het snijvlak van 
geloof en duurzaamheid. Ingrediënten van de programma’s zijn aandacht voor de natuur, creativiteit, stilte 
en ontmoeting. We zijn te gast bij twee kloosters met prachtige tuinen. De Weelde van Eenvoud is van 
woensdag 4 mei t/m vrijdag 6 mei in De Huijberg. De retraite Groene Genade is van vrijdag 17 t/m zondag 19 juni 2022 bij de Franciskanen in Megen. Met hoofd, hart en ziel op zoek naar de verhouding tussen God, 
mens en schepping. Op de website vind je meer informatie www.weilandklooster.nl/retraites/

Woensdag 26 augustus is de intentieverklaring getekend voor een nieuwe pioniersplek van de PKN in de omgeving van Gouda: Het Weilandklooster, een groen klooster in het Groene Hart. Een duurzame en inspirerende plek van stilte en bezinning en zorg voor elkaar. Aan mensen binnen én buiten de kerk. Naast de pioniersplek, zijn er plannen voor een groter project met een zorg- en leefgemeenschap en een voedselbos. 

De ingrediënten van het Weiland klooster

Aandacht voor de schepping
Het weiland klooster wil leerzame en creatieve programma’s aanbieden.
“De vriend van de stilte komt dicht bij God”
(Climacus, Katharinaklooster, Sinaï, 6e eeuw)

Stilte en Bezinning
In de stilte van de natuur luisteren naar de vogels én naar wat God ons te zeggen heeft, kan een nieuw perspectief openen en nieuwe zin geven. Denk aan mijmerwandelingen met aandacht voor de natuur en inspirerende teksten uit de christelijke traditie.

Community
Het Weiland klooster wil een plek zijn van ontmoeting, waar ruimte is voor levensvragen en voor verhalen over wat ons gaande houdt.

Creativiteit
In het Weiland klooster willen we workshops aanbieden. Denk aan workshops als kunst van afval, fotografie, houtsnijwerk, schrijven, schilderen met natuurlijke materialen, etc.

Organisatie
De Protestantse diaconie van Gouda heeft de diaconaal consulent beschikbaar gesteld om een deel van haar tijd aan de pioniersplek te besteden.

Namens het college van diakenen,
Voorzitter, Thera de Haan
Diaconaal consulent en pionier, Joyce Schoon 

Bovenstaande is een ingekorte versie van het artikel in KN 11 2020