Wat doen wij? 

Diaconie betekent: omzien naar elkaar en recht doen aan je naaste. Wij geloven dat het Gods bedoeling is dat ieder mens tot zijn of haar recht komt. De diaconie van de Protestantse Kerk Gouda wil zich daarom inzetten voor een barmhartige en rechtvaardige samenleving. Voor mensen binnen én buiten de kerk, dichtbij én ver weg. In samenwerking met hulpverleningsinstellingen zet de diaconie zich in voor mensen aan de kwetsbare kant. 

De diaconie doet dat op verschillende manieren en richt zich daarbij op diverse doelgroepen. De diaconaal consulent Joyce Schoon ondersteunt diakenen en kerkelijke vrijwilligers uit de wijkgemeenten in hun diaconale activiteiten en vormt de schakel naar de lokale overheid en diverse Goudse organisaties en instellingen. 

Het werkgebied omvat:

 • Individuele hulp geven aan mensen met financiële problemen. 
  Door mee te denken over praktische oplossingen en mensen te introduceren bij een van de diaconale projecten zoals de Voedselbank, de Nonfoodbank, het Noodfonds of Schuldhulpmaatje.
 • Aandacht geven aan mensen die dat nodig hebben. 
  Door een luisterend oor te bieden, ontmoetingen en uitstapjes te organiseren voor ouderen, hulp te bieden bij kleine klussen in huis en mensen te introduceren bij diaconale projecten zoals het Swanenburghshofje en Inloophuis Domino.
 • Jongeren de mogelijkheid bieden om zich in te zetten voor projecten wereldwijd, bijvoorbeeld door middel van een diaconale (werk)vakantie.
 • Wereldwijd omzien naar mensen door financiële steun te bieden aan projecten in gebieden waar armoede of oorlog heerst.
 • Het initiëren van nieuwe diaconale projecten in samenwerking met andere kerken, diaconale stichtingen of maatschappelijke organisaties. Zoals bijvoorbeeld het project Levensboeken.
 • Opzetten van het Burennetwerk Gouda vanuit de gezamenlijke kerken. Het Burennetwerk koppelt buren aan elkaar om te helpen met eenvoudige hulp, zoals een boodschap doen, de heg snoeien of samen een wandeling maken.
 • Lees meer bij de volgende onderdelen:
  Diaconaat in de Bijbel
  Goudse Geschiedenis
  Organisatie van de Diaconie
  Partners van de diaconie
  Projecten

  Terug naar homepage Diaconie