Steun ons 

Vrijwilligerswerk
Bij de diaconie kunnen vrijwilligers op allerlei gebied aan de slag; in de eigen buurt of op stadsniveau. Ook kunnen we u in contact brengen met andere vrijwilligersorganisaties. Wilt u meehelpen? Neem dan contact met ons op.

Financieel
De diaconie krijgt geld via collectes, giften en speciale acties en via legaten en nalatenschappen. Zo betaalt de diaconie alle activiteiten die zij organiseert voor de diverse doelgroepen en steunt zij projecten, zowel lokaal en landelijk als wereldwijd. Voor speciale projecten, zoals het Burennetwerk Gouda en het project Levensboeken, doet de diaconie ook een beroep op fondsen. 

Wilt u zelf de diaconie steunen? Een bijdrage voor de diaconie kunt u storten op:
NL17INGB0000480155 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk  Gouda
NL70INGB0000004192 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda
NL89FVLB0699641179 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda
De diaconie heeft een officiële ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat giften kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Doneer online
Via onderstaande pagina wordt u in de gelegenheid gesteld om online te doneren aan de diaconie of aan een door ons ondersteund project of diaconaal doel. Klik op onderstaand logo - u wordt dan doorgestuurd naar de beveiligde website van Stichting Kerkelijk Geldbeheer - daarna kunt u uw keuze maken voor een donatie.