Steun ons 

Collecterooster en collectedoelen 
* Collecterooster 2020
* Meer weten over het collectedoel voor a.s. zondag? Volg de berichten op de Facebookpagina van de diaconie.

Doneer online
Via deze link wordt u in de gelegenheid gesteld om online te doneren aan de diaconie of aan een door ons ondersteund project of diaconaal doel. U wordt doorgestuurd naar de beveiligde website van Stichting Kerkelijk Geldbeheer - daarna kunt u uw keuze maken voor een donatie. 

Vrijwilligerswerk

Bij de diaconie kunnen vrijwilligers op allerlei gebied aan de slag; in de eigen buurt of op stadsniveau. Ook kunnen we u in contact brengen met andere vrijwilligersorganisaties. Wilt u meehelpen? Neem dan contact met ons op.

Financieel
De diaconie krijgt geld via collectes, giften en speciale acties en via legaten en nalatenschappen. Zo betaalt de diaconie alle activiteiten die zij organiseert voor de diverse doelgroepen en steunt zij projecten, zowel lokaal en landelijk als wereldwijd. Voor speciale projecten, zoals het Burennetwerk Gouda en het project Levensboeken, doet de diaconie ook een beroep op fondsen. 

Wilt u zelf de diaconie steunen? Een bijdrage voor de diaconie kunt u storten op:
NL17INGB0000480155 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk  Gouda
NL70INGB0000004192 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda
NL54RABO0373737270 (SKG rek. nr.) t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda
De diaconie heeft een officiële ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat giften kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Postadres:
College van Diakenen, Willem de Zwijgersingel 1, 2805 BP Gouda. 

Terug naar homepage Diaconie