Rijkdom & Armoede: Armoede op het spoor 

  • Hoe helpt de Protestantse Kerk mensen in armoede?
    De feiten en cijfers rond armoedebestrijding door de Protestantse Kerk op een rijtje. Dat werk wordt uitgevoerd door Kerk in Actie, in Nederland en wereldwijd. Een indrukwekkend overzicht van het vele werk dat gemeenten en diaconale organisaties verzetten. Lees verder 
  • 150.000 euro beschikbaar voor projecten die verbinden
    Droomt u een samenleving die een grotere impact maakt in het leven van een ander? En hebt u ideeën voor een initiatief dat samenbrengt? Kerk en Wereld, fonds binnen de Protestantse Kerk, stelt 150.000 euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan verbinding. Vier projecten maken kans op dit bedrag. Dien voor 1 december uw projectvoorstel in 

Omzien naar elkaar
Een van de belangrijkste doelstellingen van de diaconie is het omzien naar de naaste in nood. Het cluster Rijkdom en Armoede doet dit door het onderzoeken en inventariseren van de mogelijkheden om kwetsbare mensen daadwerkelijk te helpen en het recht van de zwakke mensen in de samenleving te versterken. Daarbij wordt eerst gekeken in hoeverre de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen en worden misstanden op dat gebied aan de juiste organen doorgegeven en met hen besproken. 
Het cluster Rijkdom en Armoede onderhoudt contacten met kwetsbare gezinnen of individuele personen. Deze contacten zijn soms eenmalig, maar kunnen ook langdurig zijn. Indien nodig worden leningen verstrekt of wordt geld ter beschikking gesteld voor het oplossen van acute nood. In andere gevallen wordt hulp geboden bij de financiële administratie (bijvoorbeeld bij het invullen van belastingformulieren) of wordt de weg gewezen naar hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld naar het project Schuldhulpmaatje

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerkelijke organisaties in Nederland en het platform voor Christelijke Schuldhulppreventie (PCS). Dit vrijwilligersproject is hun gezamenlijke antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. De aanpak richt zich erop dat mensen leren hoe zij een financieel gezond leven kunnen leiden. Dit doen getrainde en gecertificeerde SchuldHulpMaatjes door mensen te helpen overzicht te krijgen in hun financiën, de administratie te ordenen, het geven van adviezen bij het budgetteren en het bieden van een luisterend oor. ’t Swanenburghshofje coördineert het project in Gouda.

Terug naar homepage Diaconie