Ouderen & Welzijn 

Activiteiten voor senioren  

Wegwijzer voor ouderen
De samenleving vergrijst, waardoor de groep ouderen in onze samenleving de komende jaren relatief groter wordt. Naast het feit dat veel ouderen door betere zorgverlening en leefomstandigheden langer vitaal blijven, betekent de vergrijzing tevens een groei van het aantal ouderen dat van zorg afhankelijk of eenzaam is. Het cluster Ouderen en Welzijn zet zich met name in voor het bevorderen van het welzijn en het dienstbaar zijn aan die tweede groep ouderen (de kwetsbare ouderen). Waar nodig wordt diaconale hulp en steun geboden aan degenen die vanwege leeftijd of handicap beperkt zijn in hun eigen mogelijkheden. De aandacht aan ouderen wordt jaarlijks concreet gemaakt door eind september/begin oktober de groep ouderen van 75+ informatie te bezorgen in de vorm van de Wegwijzer voor ouderen, over kerkelijke en diaconale activiteiten in Gouda. Hierin staan alle activiteiten op een rij. Daarnaast is er praktische hulp zoals administratieve hulp, de autodienst en een klussendienst. Een andere vorm van aandacht zijn de ouderenbezoekgroepen. Plekken van ontmoeting zijn onder andere de ouderensozen, die vanuit verschillende wijkgemeenten zijn geïnitieerd. 

Terug naar homepage Diaconie