Ouderen & Welzijn 

Activiteiten voor senioren  

  • Ouderenwerkagenda
  • 12 september: De SOOS in de Ontmoetingskerk bestaat 55 jaar
  • Gratis vakantiemidweek voor 170 eenzame ouderen
    Ook dit jaar organiseert Hetvakantiebureau.nl in samenwerking met RCN Vakantieparken een vakantiemidweek voor ouderen die al lange tijd niet met vakantie zijn geweest. Zijn er ouderen in uw gemeente die u een paar dagen weg gunt? Aanmelden kan tot en met 20 september 2019!  Meer lezen...

Project Naastje 

  • Wil je graag uit liefde je tijd delen en als naaste onderweg zijn met een oudere? Dan is Naastje iets voor jou.

Project Kom aan Tafel 

  • Kom aan tafel is een project waar ouderen regelmatig kunnen aanschuiven bij mensen uit de buurt.

Kerstviering Senioren

Wegwijzer voor ouderen
De samenleving vergrijst, waardoor de groep ouderen in onze samenleving de komende jaren relatief groter wordt. Naast het feit dat veel ouderen door betere zorgverlening en leefomstandigheden langer vitaal blijven, betekent de vergrijzing tevens een groei van het aantal ouderen dat van zorg afhankelijk of eenzaam is. Het cluster Ouderen en Welzijn zet zich met name in voor het bevorderen van het welzijn en het dienstbaar zijn aan die tweede groep ouderen (de kwetsbare ouderen). Waar nodig wordt diaconale hulp en steun geboden aan degenen die vanwege leeftijd of handicap beperkt zijn in hun eigen mogelijkheden. De aandacht aan ouderen wordt jaarlijks concreet gemaakt door eind september/begin oktober de groep ouderen van 75+ informatie te bezorgen in de vorm van de Wegwijzer voor ouderen, over kerkelijke en diaconale activiteiten in Gouda. Hierin staan alle activiteiten op een rij. Daarnaast is er praktische hulp zoals administratieve hulp, de autodienst en een klussendienst. Een andere vorm van aandacht zijn de ouderenbezoekgroepen. Plekken van ontmoeting zijn onder andere de ouderensozen, die vanuit verschillende wijkgemeenten zijn geïnitieerd. 
Informatie over de projecten - Naastje en Kom aan Tafel - bij de diaconaal consulent

Terug naar homepage Diaconie