Nieuws

Rijkdom & Armoede 

  •  Mensen die geld tekort hebben, lopen daar meestal niet mee te koop. Hoe kom je als diaconie deze mensen op het spoor?
  • Boekje ‘Voor hetzelfde geld’, handig voor als je met weinig geld wil of moet rondkomen en/of als je duurzaam wil leven
  • Armoede: kerken krijgen meer aanvragen en geven meer hulp. Lees het bericht 

Werelddiaconaat