Nieuws

Collecterooster en collectedoelen  

Rijkdom & Armoede 

  •  Mensen die geld tekort hebben, lopen daar meestal niet mee te koop. Hoe kom je als diaconie deze mensen op het spoor?
  • Boekje ‘Voor hetzelfde geld’, handig voor als je met weinig geld wil of moet rondkomen en/of als je duurzaam wil leven

Werelddiaconaat  

  • Jaarproject Werelddiaconaat/Kerk in Actie: Hulp aan Rohingya-vluchtelingen - Bangladesh  
  • Promofilmpje jaarproject Werelddiaconaat