Nieuws

Collecterooster en collectedoelen  

Rijkdom & Armoede 

  • Mensen die geld tekort hebben, lopen daar meestal niet mee te koop. Hoe kom je als diaconie deze mensen op het spoor?

Werelddiaconaat