Nieuws diaconie

Collecterooster en collectedoelen  

 • Collecterooster 2018 >>
 • Meer weten over het collectedoel voor a.s. zondag? Volg de berichten op de Facebookpagina van de diaconie >> 

Diaconale informatie  

 • Diaconale nieuwsbrief november 2018 >>
 • Bekijk het filmpje over de Protestantse Diaconie Gouda >>

Rijkdom & Armoede: Armoede op het spoor 

 • Op maandag 26 november 20.00 uur Ontmoetingskerk organiseren we vanuit het diaconale cluster Rijkdom en Armoede een avond met leerkrachten uit het basis en voortgezet onderwijs over de vraag: Wat kunnen we doen voor kinderen die leven in armoede? Lees meer >>
 • Mensen die geld tekort hebben, lopen daar meestal niet mee te koop. Hoe kom je als diaconie deze mensen op het spoor? Deel 1 van een serie over armoede. Bron: Protestantse Kerk Nederland >>

Ouderen & Welzijn: Praktische hulp nodig, een luisterend oor of wat gezelligheid?    

 • Wegwijzer voor Ouderen over kerkelijke en diaconale activiteiten in Gouda >>
 • Burennetwerk Gouda: voor vraag en aanbod van praktische en sociale hulp >>
 • Ouderenwerk: Project Kom aan Tafel en project Naastje
 • Agenda Ouderenwerk oktober/november >>

Kerk & Vluchteling   

 • zaterdag 24 november 17.30 uur Pauluskerk: Maaltijd met vluchtelingen >>
 • Maatjesproject en Werkervaringsplekken gezocht voor statushouders in Gouda >>
 • Cursusaanbod Kerk en Vluchteling najaar 2018 >> 

Werelddiaconaat  

 • Kerken vormen grootste koor voor Sulawesi >>
 • Nieuw jaarproject Werelddiaconaat: Hulp aan Rohingya-vluchtelingen - Bangladesh >> 

Jeugddiaconaat: Diaconale jongerenreis ism STEP 

 • Een geweldige kans: een reis naar Israël en de Westbank voor jongeren van 17 t/m 25 jaar in de kerstvakantie 2018-2019 >>