Tafels van Hoop

Kerk & Vluchteling: Tafels van Hoop

 • Net als vorig jaar organiseerde Kerk in Actie ook in 2018 de landelijke campagne ‘Tafels van Hoop’. Met deze campagne roept KIA kerken op om een maaltijd te organiseren met en voor vluchtelingen/statushouders en hen zo het gevoel te geven dat ze welkom zijn en erbij horen.
  De diakenen van het cluster Kerk & Vluchteling hebben in november en december 2018 in verschillende kerken gehoor gegeven aan deze oproep. 


  In 2019 worden de volgende Tafels van Hoop georganiseerd:

  16 februari 2019 - Pauluskerk (contactpersoon Rudy Hallema)
  Februari 2019 – Westerkerk (contactpersoon Geerlande Homburg)
  9 maart 2019 – Sint-Janskerk (contactpersoon Hemich van der Kolk).

Terug naar homepage diaconie