Tafels van Hoop

Kerk & Vluchteling: Tafels van Hoop

 •  Met de campagne 'Tafels van Hoop' roept Kerk in Actie kerken op om een maaltijd te organiseren met en voor vluchtelingen/statushouders en hen zo het gevoel te geven dat ze welkom zijn en erbij horen.

 • Ook in 2020 worden er Tafels van Hoop georganiseerd.
  - 18 januari 2020 - Pauluskerk (contactpersoon Rudy Hallema)
  - 10 februari 2020 De Veste (contactpersoon Dirkje Broere

 • Tafels van Hoop in 2019: 
  - 16 februari 2019 - Pauluskerk (contactpersoon Rudy Hallema)
  - 9 maart 2019 - Sint Jan (contactpersoon Helmmich van der Kolk}

  - 22 juni 2019 - Westerkerk (contactpersoon Geerlande Homburg)
  - 6 juli 2019 - Pauluskerk (contactpersoon Rudy Hallema
  - 12 oktober 2019 - Pauluskerk (contactpersoon Rudy Hallema)

Terug naar homepage diaconie