Projecten Kerk & Vluchteling


Werkervaringsplekken gezocht voor statushouders in Gouda
De afgelopen jaren hebben we vanuit de kerken vele contacten opgebouwd met vluchtelingen/ statushouders in Gouda. We hebben het plan opgevat om samen met de Gemeente Gouda een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren voor werkgevers, die een werkervaringsplek en/of vacature willen aanbieden aan een statushouder/vluchteling. Voelt u zich aangesproken, heeft u mogelijkheden om in uw bedrijf of organisatie een werk(-ervarings) plek aan te bieden of kent u in uw eigen netwerk mensen, die dit zouden willen doen? Neem dan contact op met de diaconaal consulente Joyce Schoon

Oproep Maatjes 
Ruim 3 jaar geleden is het Maatjesproject Kerk & Vluchteling van de diaconie van de Protestantse Kerk Gouda  gestart. Inmiddels hebben we veel nieuwkomers /vluchtelingen mogen begeleiden op hun weg in een nieuw land en een nieuwe woonplaats. Die begeleiding en hulp is hard nodig! Wil je gehoor geven aan de Bijbelse oproep, om vreemdelingen in je stad gastvrij te ontvangen, meld je dan aan als maatje. We zijn op dit moment vooral op zoek naar vrouwelijke maatjes en jonge mensen tussen de 18 en 25 jaar, die behulpzaam willen zijn bij de inburgering, zorgen voor een netwerk, zonodig meegaan naar afspraken en een luisterend oor willen bieden. Sta je stevig in je schoenen, kan je ongeveer 2 uur per 1-2 weken beschikbaar zijn neem dan contact op met Heike Blok, coördinator van het maatjesproject.

Terug naar homepage Diaconie