Cursusaanbod Kerk & Vluchteling

Cursus werken met vluchtelingen 
Op 17 september 2018 is weer een een cursus gestart voor iedereen die contacten heeft met statushouders (=vluchtelingen met een verblijfsstatus). Aan de orde komen o.a. de asielprocedure, wat doet Vluchtelingenwerk Gouda, wat houdt de participatiewet in, Nederlands als 2e taal, opleidings- en werktrajecten, gezondheidsaspecten bij statushouders, wat doet het Sociaal Team en signalering van problemen. Men kan de hele cursus volgen of 1 of meerdere modules kiezen. De laatste avond sluiten we af met een film en een hapje en drankje. Maximaal 30 deelnemers per avond/module. De avonden zijn van 19.30 – 22.00 uur, er wordt een bijdrage van € 5,00 per module gevraagd, dit is incl. koffie/thee en hand-outs. Meer informatie en opgave Kerk en vluchtelingen o.v.v. Cursus 2018

Vriend of vreemdeling: Is vriendschap met een vluchteling mogelijk?
Op donderdag 1 november organiseert het diaconale cluster ‘kerk en vluchteling’ een thema avond over het onderwerp vluchtelingen en vriendschap. Naar aanleiding van twee korte films en een interview gaan we met elkaar in gesprek over de (on)mogelijkheid van vriendschap tussen Nederlanders en vluchtelingen.
De avond is bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen in de vraag hoe we om kunnen gaan met nieuwe Nederlanders die gevlucht zijn uit hun herkomstland en in onze stad zijn komen wonen. Er is ruimte voor zowel positieve verhalen als voor kritische vragen en bezorgdheid. De avond vindt plaats in de Ontmoetingskerk en start om 20.00 uur. Meer informatie bij: Theo Mul, diaken in de Oostpoort voor Kerk & Vluchteling of bij de diaconaal consulent
Terug naar homepage Diaconie