Activiteiten met en voor statushouders in Gouda 


Oproep vanuit het cluster Kerk & Vluchteling van de diaconie 
Voor diverse activiteiten zijn we op zoek naar vrijwilligers, die een steentje bij willen dragen om vluchtelingen hier in Gouda behulpzaam te zijn op sociaal en praktisch vlak. We zoeken dringend maatjes, één vrijwilliger voor de fietslessen in Gouda Oost en meerdere vrijwilligers voor de taal-oefengroepen. Voor het laatste hoef je geen onderwijservaring te hebben. Neem contact op met Heike Blok voor het maatjesproject, voor het fietsen met Desireé Overbeeke en voor de taalgroepen met Anita Koorevaar.  

Taal-oefengroepen in Goverwelle, Achterwillens en Bloemendaal
Bij de taal-oefengroepen is de formule eenvoudig: statushouders en vrijwilligers (autochtone Nederlanders) praten met elkaar over allerlei dagelijkse onderwerpen in het Nederlands. Zowel plenair als in tweetallen. Informatie bij de diaconaal consulent.

Leren fietsen voor statushouders
Op maandagochtend zijn er fietslessen in de Ontmoetingskerk. Voor de theorielessen wordt lesmateriaal gebruikt van de Stichting Stap op de fiets. Na verloop van tijd is de cursiste zover, dat zij samen met een vrijwilliger en voorzien van een hesje om goed zichtbaar te zijn, de wijk ingaan en zo vertrouwd kunnen raken aan het verkeer. Bij het afsluiten van de cursus krijgt de cursiste een diploma. Elke ochtend wordt gezellig samen afgesloten met een kopje koffie of thee.

Samen eten met statushouders
In verschillende Goudse kerken (Inloophuis Domino, Ontmoetingskerk, Oostpoort en de Pauluskerk)  zijn eetgroepen gestart met Syrische en Eritrese vluchtelingen en autochtone gemeenteleden. De eetgroepen komen op regelmatige basis samen. Er wordt Nederlands, Engels en met ‘met handen en voeten’ met elkaar gepraat. Meer informatie bij de diaconaal consulent

Terug naar homepage Diaconie