Kerk & Vluchteling

Activiteiten met en voor vluchtelingen in Gouda

CRISISOPVANG VLUCHTELINGEN IN DE VESTE

18 december 2022

Nog steeds is er behoefte aan crisisopvangplekken voor vluchtelingen die anders 
nergens terecht kunnen. En nog steeds wordt daarom ook de vraag aan kerken gesteld of zij daarom tijdelijk hun deuren kunnen openen voor deze mensen. 
Tijdvak
Als antwoord op deze vraag heeft de wijkgemeente de Veste het voornemen om vanaf maandag 19 december t/m zaterdag 8 januari in een aantal zalen van hun kerkgebouw 6 vluchtelingen op te vangen. Voor drie weken, vanwege de beschikbaarheid en haalbaarheid, en 6 mensen zodat ook andere activiteiten doorgang kunnen vinden. Op deze manier dragen we, hoe kleinschalig ook, ons steentje bij, en hopen we onze gasten drie weken lang een warme plek te bieden, waar aandacht en liefde is: een welkom van mens tot mens.
Vraag naar gastheren/vrouwen
Voor deze opvang zoeken we gastheren en gastvrouwen die aanspreekpunt zijn voor de gasten en hun vragen beantwoorden, meegaan met boodschappen doen, hen de weg wijzen en wat er zoal moet gebeuren. 
De diensten zijn 4 uur: 9-13.00; 13-17.00; 17-21.00 en een slaapdienst van 21.00-9.00u. Gastvrouw/gastheer is altijd met z’n tweeën, er is een instructie, een achterwacht voor als je er niet uitkomt en we zorgen ervoor dat er mensen zijn bij de overdracht van de ene naar de andere dienst. Je staat er niet alleen voor. De ervaring is dat dit warme welkom goed is voor de gasten en zeker ook voor degenen die gastvrijheid verlenen.

Doe je mee, doet u mee?
Aanmelden kan via dit formulier, waarop je jezelf kunt inroosteren. Spreek met iemand af die je kent (heel gezellig) of laat je verrassen en trek met een gastheer/-vrouw op die je voor het eerst ontmoet. Vragen kunnen gesteld worden via opvang@devestegouda.nl
Namens het kernteam van de Veste, 
Adri Slob, Judith Wevers, Piet Blok en Sandra de Vreede

Activiteiten met de vluchtelingen op de Hotelboot

Samen eten
(26 februari 2022)
Durft u, durf jij het aan? Een vreemdeling bij je thuis uitnodigen? Iemand die jouw taal niet spreekt, maar waarmee je wel gaat eten? Er zijn 41 mensen die op dit moment op de asielboot in Gouda wonen en het aandurven om bij een vreemdeling te gaan eten. 
Vanuit de kerken willen we graag verdere ontmoeting tussen deze mensen en gemeenteleden stimuleren. Samen eten is dé manier om mensen te leren kennen. Daarom organiseren we de mogelijkheid om bootbewoners thuis uit te nodigen voor de maaltijd, individueel of in tweetallen.
Op dit moment wonen er alleen mannen op de hotelboot. De mannen zijn veelal Syriërs die arabisch spreken, een enkeling ook engels. Met Google Translate is er vaak wel te communiceren. Ze durven wel alleen, of met z’n tweeen te gaan eten. Ze volgen sinds kort intensief taalles en het biedt hen te kans om eens te kijken hoe het in een nederlands gezin toegaat.Het plan is om dit op een aantal zaterdagen te organiseren  
Wij kunnen de warmte van vriendelijkheid bieden. Durf je het aan?  Heeft u interesse om een keer vluchtelingen uit te nodigen om bij u te komen eten, geef dan uw naam, adres emailadres en tel nr. door aan de diaken in uw wijkgemeente die betrokken is bij het cluster Kerk & Vluchteling

Activiteiten vluchtelingen hotelboot
(3 februari 2022)  
Sinds eind december worden op de hotelboot in Korte Akkeren vluchtelingen opgevangen. Ondertussen wonen er zo’n 90 mannen op de boot, uit verschillende landen, waaronder veel uit Syrië. Zij krijgen veel taalles en daarnaast worden er door verschillende organisaties activiteiten voor hen aangeboden. Ook vanuit de kerken zijn er verschillende activiteiten georganiseerd, zoals creatieve middagen en een kookworkshop. Ook is er een stadwandeling met rondleiding gehouden in het centrum. Er zijn al mooie ontmoetingen ontstaan! Lees meer

Terug naar homepage Diaconie