Jeugddiaconaat

Theatervoorstelling met jongeren over klimaat 

Ben je tussen de 18 en 25 jaar en heb je zin in een nieuwe uitdaging? Doe mee aan het maken van een nieuwe theatervoorstelling 'Escaperoom klimaat'. In 24 bijeenkomsten op maandagavonden verdiepen we ons in vraagstukken rond klimaat en een leefbare aarde en werken we samen aan een theatervoorstelling met ieders inbreng en talent. We spelen de voorstelling najaar 2021. De online kennismaking- en informatieavond is op maandag 1 maart om 20.00 uur. De begeleiding is in handen van Noë van Leeuwen (regie-assistent), Annemiek Riepma (choreograaf) en Joyce Schoon (theatermaker). Voor meer informatie, kijk op Weilandklooster onder activiteiten. Voor aanmelding of vragen, stuur een mailtje aan Joyce Schoon, diaconaal consulent voor de Protestantse diaconie in Gouda. 

Jeugdwerk 

  • Info en activiteiten op website STEP

Het cluster Jeugddiaconaat
Heeft drie doelen, namelijk:
1) er zijn voor en een helpende hand bieden aan jongeren in diaconale nood,
2) jongeren bewust maken van de roeping om diaconaal bezig te zijn in het leven van elke dag
3) het ondersteunen binnen de wijk en in de gemeente van diaconale acties die gedaan worden door jongeren. 
Van de drie doelen ligt de aandacht voornamelijk op de laatste twee. De behoefte aan diaconale ondersteuning bij de jeugd in de PKN-kerken in Gouda is beperkt; meestal vindt hulp aan jongeren indirect plaats via hulp aan hun ouders. Het blijft natuurlijk wel belangrijk dat jongeren de jeugddiakenen in geval van nood weten te vinden. De focus van het jeugddiaconaat ligt in onze wijkgemeenten bij de bewustwording van jongeren. Het jeugdwerk kan je daarbij zien als een proeftuin, waarbij men leert hoe het is om als christen (ook praktisch) in deze wereld te staan In de komende drie jaar hebben we een aantal plannen die (voor het eerst of jaarlijks) uitgevoerd gaan worden:

Plannen
1. Jongeren bewust maken om diaconaal bezig te zijn in het leven van alle dag. Dit wordt o.a. vorm gegeven in de Veertigdagentijd. Iedere kerk gaat met een methode aan de slag die bij hun manier van kerk zijn past. De activiteiten zijn gericht op bewustwording van de kinderen en de tieners niet alleen in de kerk maar ook in de maatschappij.
2. Stimuleren van vrijwilligersactiviteiten bijvoorbeeld via Stichting Present en acties voor een goed doel, zowel financieel als door persoonlijke betrokkenheid. Terugkerende activiteiten hierin zijn: GoedeDoelenMarkt St. Jan, Club Jantje met de actie op Kaarsjesavond, kookactiviteit met kinderen in de Westerkerk.
3. Wijkoverstijgende activiteit Nacht zonder Dak.
4. Stimuleren van jongeren om binnen nu en drie jaar mee te doen aan een diaconale reis. Het cluster jeugddiaconaat organiseert samen met STEP diaconale werkvakanties. Goudse jongeren uit de verschillende wijkkerken helpen samen een aantal weken bij een project in een ontwikkelingsland.

Terug naar homepage Diaconie